niyet'in manası ve önemi;

selam ederim;

niyetlerimizin bizim için ne derece önemli olduğunu paylaşmak istiyorum sizlerle. islam'a göre icraatı yapmaya muktedir olan yüce Allah olduğuna göre, iyide olsa kötüde olsa niyetlerimizi onun gücü kudreti ve izni ile icra edebilmekteyiz. fakat bu niyetlerin bize getirisi nedir? üzerinde durulması gereken çok önemli bir konudur "niyet". internette bu konuda çok hikaye var. ben hikaye anlatmayı pek sevmiyorum, hikayeler konuyu fantastikleştiriyor her insan kafasında farklı bir senaryo canlandırıyor hikayelerle. biz meselenin özüne bakalım istiyorum. kestirmeden gidelim ve empati kuralım, neyi ne için istiyoruz?niyette ilk ve en önemli nokta insanın özgür iradesi ile aldığı kararlar olmasıdır. bu husus çok önemlidir. insan girişeceği herhangi bir işte yapacağı icraatın getirisini düşünerek ilk adımı atar. niyet kişisel kazanç için olabilir, ulu Allah'ın rızasını kazanmak olabilir, herhangi birisinin veya birilerinin rızasını kazanmak için olabilir, yada hiçbir beklenti olmadan insanların faydası için girişilen işler olabilir. yada tam aksi insanlığın zararına bir niyette olabilir. dileği her ne ise ulu Allah insana o gücü enerjiyi kendisinden verir. bu husus çok önemlidir. harcanan güç kudret insana ait değil ulu Allah'a aittir. bu sebeple icraatı yapmaya muktedir olan ulu Allah dır anlayışını taşıyor islam. oku atan iki tarafda, onun zatı değil gücü kudretidir bir manada. atanda atılanda O'dur. burada dikkat edilmesi gereken nokta oku atanın niyetidir. sorumluluk burada özgür irademize aittir. oku atan Allah dı diyip geçemez insan, çünkü o niyetlere cevap verendir. sorumluluk okun atılmasında değil ne sebeple atıldığındadır.

kimse istediği şeyin kendisine yada insanlığa hayırmı şermi getireceğini biliyormu? önce hadislere bir göz atalım sevgili öğretmenimizin dilinden. sonra sosyal hayatlarımız ile bağdaştıralım istiyorumki daha net anlaşılsın;

İsrailiyattan gelen bir haberde, adamın biri iyice acıktığı bir sırada yolu, kumdan bir tepeye uğradı. Aç olan midesi ile kuma bir baktı ve:

"Eğer bu kum yığını bir yiyecek olsaydı ben bunu bütün yoksullara dağıtırdım." dedi. Allah-u Teala o zamanın Peygamberine şöyle vahyetti:

"O adama git söyle, Allah senin sadakanı kabul ve iyi niyetine teşekkür ediyor; o kadar sevab da senin defterine yazıyor."

iyi niyet'e teşekkürü eden yüce Allah. ihtiyacı olmayan birşey için teşekkür ediyor insana. bu düşündürücüdür. şu anki anlayışda birisi kalkıp ulu Allah bana teşekkür etti dese yer gök yerinden oynar sanıyorum. neden güneşe ay'a teşekkür yok insana var? onlarda görevlerini maşallah her an yapıyorlar? bu teşekkür yaradılışı gereği taşıdığı özgür iradesi ile HAK'tan yana taraf olmasındandır insanın.Ömer b. Abdülaziz zamanının Emirel Mümini idi. İmam Ömer'in torunu Salim b. Abdullah Ömer b. Abdülaziz'e yazdığı mektupta şöyle der:

"Bilmiş ol ki, Allah-u Teala'nın kuluna yardımı niyeti nisbetindedir. Kimin niyeti noksan olursa, Allah'ın yardımı da o nisbette azalmış olur."


"İnsanlar kıyamet gününde niyetlerinin miktarınca gönderileceklerdir. Yani niyeti ne kadar sağlam ise derecesi o kadar yükseltilecektir." (İbn Mace)

"Kim ki bir iyiliği niyet eder de sonra herhangi bir mani sebebiyle onu yapamazsa, ona tam bir sevap yazılır." (Taberani, Ebu Davud)
niyetle gelen rahmete bakın.

"Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey verilir. (Niyetine göre ecir ve sevap alır veya cezalanır.) (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)


"Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah, kalplerinize bakar." (Müslim)
buradaki kalp meselesi niyette en önemli noktadır. çünkü niyetin nedeni burada yatar...

“Ameller niyetlere göredir.” (Buhari, Müslim ve diğerleri)

Zünnun-i Mısri'ye: “Kul ne zaman halislerden olur?” diye sordular. Dedi ki; “Kendini son derece ibadete verip ve insanların yanında değerinin olmadığını bilirse o kişi muhlislerdendir.”

kendisini farklı görmeyenlere muhlis deniyor hadisde. kitap ehli sünnet ehli ne oldu? uçtu gitti değilmi? neden öyle oldu? çünkü bilgide ulu Allah'ın bilgisidir, onun bilgisiyle kendimizi donatalım sonrada o bilgiyle kendimizi sınıflayalım, uydumu islama bu davranış? uymadı değilmi?“İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de ölen de cehennemdedir.” Bunun üzerine ben:

Yâ Resûlallah! Öldürenin durumu belli, ama ölen niçin cehennemdedir? diye sordum.

“Çünkü o da karşıdakini öldürmeye kararlıydı.” buyurdular.

(Buhârî, Îmân 22, Diyât 2, Fiten 10; Müslim, Kasâme 33, Fiten 14, 15. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Fiten 5; Nesâî,Tahrîm 29, Kasâme 7; İbni Mâce, Fiten 11)
 
Son düzenleme:

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt