Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davası dilekçesi

Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davası dilekçesi....... MAHKEMESİNE
DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : … TL. Manevi Tazminat İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim … ile davalı … bundan … yıl önce …/…/… tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı … ortada hiçbir neden yokken ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yaklaşık … ay önce nişanı bozduğunu müvekkilim …’e bildirmiş bulunmaktadır.

2-) Nişanın aileler arasında da resmen bozulmasından sonra, davalı gerek nişan töreni yapılırken gerekse nişanlılık döneminde müvekkilim tarafından kendisine nişan hediyesi olarak verilen hediyeleri iade etmiştir. Ancak, söz konusu nişanın bozulmasından dolayı, müvekkilim, büyük bir psikolojik bunalıma girmiş, arkadaşları ve komşuları arasında küçük düşmüş, toplum içine çıkamaz hale gelmiştir.

3-) Diğer taraftan davalı, müvekkilimle nişanı bozduktan kısa bir süre sonra bir başkası ile nişanlanmış ve bu durum müvekkilimi psikolojik yönden daha da etkilemiştir. Bu nedenle müvekkilim işlerine de devam edemez hale gelmiş, toplum içinde rencide olmuştur. Ortada hiçbir neden yokken ve tamamen davalının kusur nedeniyle bozulan nişan nedeniyle uğramış olduğu psikolojik bunalımları ve toplumda hissettiği baskıları hafifletebilmek amacıyla manevi tazminat davasının açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 121 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanları, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, müvekkilime ait doktor raporları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının ortada hiçbir neden yokken nişanı bozmasından dolayı müvekkilimin uğramış olduğu manevi zararların karşılığı olarak … TL. manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili
Av.
 
Üst Alt