Neyim!

NEYİM!

Ney-e, sen ne üflerin ey âşık?
Gönülden gelip, sesle birleşik
Aşk-ı, meşk eyleyip de alışık
Neyi anlatır, o ses ey âşık?

Her ses, bir nefes ile gelir
Dil ile söylenir, dudaklar verir
Öyle sözler var, kalpleri eritir
Ol gönülden, huşu ile dinledir!

Dokuz boğumdur, olan neyler
Ney-e üfler, ümükten çıkan sesler
Ney ile ney den, dinlenen o sesler
Bizlere çok şey anlatıyor, neler!

Alem-i Sır der ki; acep ben neyim?
Neyi anlasam, nasıl anlatsam neyim?
Bir nefesim var, üfleyebilsem neyim!
Neye üflesem, kime dinletsem neyim!

Alem-i Sır


* * *
Maşuk:
Sevilen, âşık olunan (erkek):biz sevdik, âşık olduk, sevildik, maşuk olduk.- yunus emre.
Meşk etmek: Alışmak ya da öğrenmek için çalışmak.
Huşu: Alçakgönüllülük. Tanrı’ya boyun eğme, gönlü sevgi ve saygıyla dolu olma.
Ol: O gösterme sıfatı. O gösterme zamiri.
Ümük: Boğaz, gırtlak, imik.
 
Üst Alt