Nepal

Nepal Coğrafi Verileri​

Konum: Güney Asya'da, Çin ile Hindistan arasında yer alır.
Coğrafi konumu: 28 00 Kuzey enlemi, 84 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Asya
Yüzölçümü: 140,800 km²
Sınırları: toplam: 2,926 km
sınır komşuları: Çin 1,236 km, Hindistan 1,690 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
İklimi: Kuzeyde serin yazlar ve sert kışlar, güneyde subtropikal yazlar ve ılıman kışlar yaşanır.
Arazi yapısı: Güneyde Gang Nehri havzası, orta kısımlarda tepelikler, kuzeyde dik Himalaylar yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Kanchan Kalan 70 m
en yüksek noktası: Everest Dağları 8,850 m (1999 verileri)
Doğal kaynakları: Kuvars, su, kereste, doğa güzelliği, linyit yatakları, bakır, kobalt, demir
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %17
daimi ekinler: %0
otlaklar: %15
ormanlık arazi: %42
diğer: %26 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 8,500 km (1993 verileri)
Doğal afetler: Sert yıldırımlı fırtınalar, su baskınları, toprak kaymaları, kuraklıklar

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 25,284,463 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.32 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 74.14 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 58.22 yıl
erkeklerde: 58.65 yıl
kadınlarda: 57.77 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.58 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.29 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 34,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 2,500 (1999 verileri)
Ulus: Nepalli
Nüfusun etnik dağılımı: Brahman, Chetri, Newar, Gurung, Magar, Tamang, Rai, Limbu, Sherpa, Tharu, ve diğer (1995)
Din: Hinduizm %86.2, Budizm %7.8, İslam %3.8, diğer %2.2 (1995)
Diller: Nepalca (1995)
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %27.5
erkekler: %40.9
kadınlar: %14 (1995 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Nepal Krallığı
kısa şekli : Nepal
Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
Başkent: Katmandu
İdari bölümler: 14 bölge; Bagmati, Bheri, Dhawalagiri, Gandaki, Janakpur, Karnali, Kosi, Lumbini, Mahakali, Mechi, Narayani, Rapti, Sagarmatha, Seti
Bağımsızlık günü: 1768 (Prithvi Narayan Shah tarafından birleştirilmiştir)
Milli bayram: Kral Gyanendra'nın doğum günü, 7 Temmuz (1946)
Anayasa: 9 Kasım 1990
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AsDB (Asya Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CP, ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), SAARC (Güney Asya Bölgesel işbirliği Teşkilatı), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIFIL (BM Geçici Gücü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNMOT, UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 33.7 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3.7 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %41
endüstri: %22
hizmet: %37 (2000 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.3 (1999/00 verileri)
İş gücü: 10 milyon (1996 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %81, hizmet %16, endüstri %3
Endüstri: Turizm, halı, tekstil, pirinç, kenevir, şeker, sigara, çimento ve tuğla yapımı
Elektrik üretimi: 1.255 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 1.309 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 68 milyon kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 210 milyon kWh (1999)
Tarım ürünleri: Pirinç, mısır, buğday, şekerkamışı, süt, su bufalosu eti
İhracat: 485 milyon $ (1998)
İhracat ürünleri: Halı, giysi, deri ürünleri, kenevir ürünleri, tahıl
İhracat ortakları: Hindistan %33, ABD %26, Almanya %25 (1997/98)
İthalat: 1.2 milyar $ (1998)
İthalat ürünleri: Altın, makine, petrol ürünleri, gübre
İthalat ortakları: Hindistan %31, Çin/Hong Kong %16, Singapur %14 (1997/98)
Dış borç tutarı: 2.4 milyar $ (1997)
Para birimi: Nepal Rupisi (NPR)
Para birimi kodu: NPR
Mali yıl: 16 Temmuz - 15 Haziran

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 236,816 (Ocak 2000)
Telefon kodu: 977
Radyo yayın istasyonları: AM 6, FM 5, kısa dalga 1 (Ocak 2000)
Radyolar: 840,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1998)
Televizyonlar: 130,000 (1997)
Internet kısaltması: .np
Internet servis sağlayıcıları: 6 (2000)
Internet kullanıcıları: 35,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 59 km (2000)
Karayolları: 13,223 km (Nisan 1999)
Deniz yolları: yok
Limanları: yok
Hava alanları: 45 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt