NEFS-Kur'an

Selam

Kur’an da 298 yerde gecer.

I-Allah cc nun nefsi:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
20/41. Vastana’tuke li nefsî.
Seni nefsim için seçtim.

5.116. ....ta’lemû mâ fî nefsî ve lâ a’lemu mâ fî nefsik...
Sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben Senin nefsinde olanı bilmem.

6.12....ketebe alâ nefsihir rahmeh....
[O] rahmet etmeyi/rahmeti Kendi nefsine yazdı.

6.54....ketebe rabbukum alâ nefsihir rahmete...
... Rabbiniz rahmet etmeyi Kendi nefsine yazdı....

3.28...ve yuhazzirukumullâhu nefseh..
...Allah sizi nefsinden sakındırır...

3.30....ve yuhazzirukumullâhu nefseh...[nefsehu]
......Allah sizi nefsinden sakındırır...

II-Nefsin Ruh Anlami:

Kur’an’da “nefs”in en cok “ruh” anlaminda kullanılir.

6.93....vel melâiketu bâsitû eydîhim, ahricû enfusekum...
... ve ölüm melekleri ellerini uzatıp: “Nefslerinizi çıkarın...

39.42.Allâhu yeteveffel enfuse hîne mevtihâ....
Allah, nefsleri, ölümleri sırasında alır...

75.2. Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeh.
Kendisini kınayan nefse yemin ederim.

91.7. Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.
Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.

III.Nefsin,Kalp/Gonul Anlami:

2.87 ...e fe kullemâ câekum resûlun bimâ lâ tehvâ enfusukumustekbertum...
...Bir resulün size, nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiği her seferinde büyüklük taslamadınız mı....

2.109...haseden min indi enfusihim ...
...nefslerindeki hasetten dolayı...

2.235...va’lemû ennallâhe ya’lemu mâ fî enfusikum
...Ve Allah'ın, nefsinizde/içinizde olanı bildiğini bilin

3.154...yuhfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûne lek...
... Nefislerinde/İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar....

11.31..allâhu a’lemu bimâ fî enfusihim...
.... Onların nefslerindekileri Allah bilir....

12.77...fe eserreha yûsufu fî nefsihî ...
...Fakat Yusuf onu içinde gizledi,...

27.14.Ve cehadû bihâ vesteykanethâ enfusuhum zulmen...
Ve onu, yakîn/kesin olarak bildikleri halde, nefslerine zulmederek ...

IV.Nefsin ;İnsan Bedeni Anlamı:

12.32...ve lekad râvedtuhu an nefsihî festa’sam...
...Yemin ederim ki; onun nefsini elde etmek istedim/onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o, şiddetle sakındı....

12.51.... Kâle mâ hatbukunne iz râvedtunne yûsufe an nefsih/ene râvedtuhu an nefsi
... dedi: "Yûsuf'un nefsinden murat almak istediğinizde, derdiniz ne idi? /Ben, onun nefsinden murat almak istedim...

3.61...fe kul teâlev ned’u ebnâenâ ve ebnâekum ve nisâenâ ve nisâekum ve enfusenâ ve enfusekum ...
..."Gelin; oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, öz benliklerimizi ve öz benliklerinizi çağıralım...

3.145.Ve mâ kâne li nefsin en temûte illâ bi iznillâhi kitâben mueccelâ...
Allah'ın izni olmadıkça hiçbir nefs ölmez. Vakti belirlenmiş bir yazıdır o....

6.151....ve lâ taktulûn nefselletî harremallâhu illâ bil hakk........
...Allah'ın saygın ve aziz kıldığı nefse/cana, bir hakkı savunmak dışında kıymayın...

17.33.Ve lâ taktulûn nefselletî harremallâhu illâ bil hakk....
Allah'ın saygıya layık kıldığı cana haklı bir sebep yokken kıymayın....

2.240.... fe in harecne fe lâ cunâha aleykum fî mâ fealne fî enfusihinne min ma’rûf...
...Eğer kendileri çıkarlarsa, onların kendileri için yararlı gördüklerini yapmaları yüzünden size bir günah yoktur..

16.7.Ve tahmilu eskâlekum ilâ beledin lem tekûnû bâlıgîhi illâ bi şıkkıl enfus...
Ve ağırlıklarınızı yüklenir, nefslerinizin/canlarınızın yarısını tüketmeden varamayacağınız beldelere kadar taşırlar...

V-Nefs”in Beden+Ruh Anlamı:

16.111.Yevme te’tî kullu nefsin tucâdilu an nefsihâ ve tuveffâ kullu nefsin mâ amilet ve hum lâ yuzlemûn
Gün olur, herkes kendi nefsi için mücadele eder ve her nefse/herkese, yaptığının karşılığı tam t***** ödenir; onlar asla zulme uğratılmazlar.

3.25...ve vuffiyet kullu nefsin mâ kesebet ...
...O gün her benlik, kazandığının karşılığını tam almıştır...

11.105.Yevme ye’ti lâ tekellemu nefsun illâ bi iznih...
O geldiği gün hiçbir nefs/benlik, O'nun izni olmadan söz söyleyemez.

21.47....fe lâ tuzlemu nefsun şey’â...
...Hiç kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek...

36.54.Fel yevme lâ tuzlemu nefsun şey’en...
O gün hiçbir nefse/canlıya, hiçbir şekilde haksızlık edilmez...

81.14.Alimet nefsün mâ ahdaret.
Her Nefs/benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.

82.5.Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharet.
Nefs/Benlik, bilmiş olacaktır önden gönderdiğini de arkaya bıraktığını da.

82.19.Yevme lâ temliku nefsun li nefsin şey’â...
Bir gündür ki o, bir Nefs/benlik bir başka Nefs/benlik için hiçbir şeye güç yetiremez.

VI.Nefsin;Cins-Tür Anlamı:

devam edecek.....
 
Son düzenleme:
efenim devamını bekleriz de nefis öyle her anlam kılığına giren değişken manalı bir kelime değil bunu belirtelim ki doğru anlayalım.Nefs;Bir şeyin kendisi,zatı,özü demektir.nefis ve ruh çok farklı iki kelimedir bir biri yerine kullanılmaz.
İnsan nefsi,iyiye ve kötüye meyyal yaradılmıştır.Bu yüzden esfeli safilinle ,ahseni takvim arasında sonsuz noktalardan birinde yer alma ihtimali mevcuttur.bu yüzden insani nefis kuranda bir bakarsınız şiddetle kötülüğü emredici olarak vasıflanır(nefsi emmare),bir bakarsınız mutmain olmuş,razı ve marzi olarak vasıflanır.bu ;nefsin(yani bireyin,kişinin,şahısın,) tezkiye olması sonucu değişip gelişebildiğini gösterir.yoksa nefis bir çok manaya gelen bir kelime değildir.
 
Selam


Sn.Ummi:"Konu kirliligi yapmayin.
Bu cevap verilen konulardan degil.

http://www.supermeydan.net/forum/forum388/thread80094.html ve
http://www.supermeydan.net/forum/forum388/thread80095.html ve
http://www.supermeydan.net/forum/forum392/thread80110.html
Ve
Gelecek olan bazi basliklar
Sadece Icmaya ulasilmis,
Tartismalarda temel alinip uzerinden
Fikirlerin karsilastirildigi bilgiler.

Ornegin yukarida SADECE AYETLERIN ILGILI BOLUMLERI
Yaziya Neden kelimenin Arapca Kur'an etimolojisinde yerleri gosterilmistir.
Her dini eser yazan bu kavramlarin icmasini esas alir.

Bunun uzerinden kendi tasarrufunu varsa Ayet,yoksa hadis ustunden yazar.
Ama temelden bu noktaya gidilebilir mi?
Iste tartisilan budur.

Siz laf yetistirmenin cevap oldugunu sananlardan oldugunuz icin,
Calakalem basliktan basliga kosup duruyorsunuz.

....nefis öyle her anlam kılığına giren değişken manalı bir kelime değil bunu belirtelim ki doğru anlayalım.Nefs;Bir şeyin kendisi,zatı,özü demektir.nefis ve ruh çok farklı iki kelimedir bir biri yerine kullanılmaz....

Sn. Ummi:
Turkcede halk arasinda kullandigimiz "RUH" kelimesi
Kur'an'da/Arapcada konusurken kullanilan "RUH" kelimesi
Sadece Harfleri ayni olan iki ayri dilde iki FARKLI kelimedir..


Yani iki arap herhangi bir konuda konusurken cumlelerinde RUH kelimesi gecerse,
Bu turkcede ki ruh anlaminda degildir.
TURKCEDE kullanilan ruh kelimesinin karsiligi,
Arapca konusma/yazi dilinde Nefs kelimesidir.


Ornegin Arap;"Seytan senin RUHUNU almis "dese
Burada kullandigi kelime NEFS kelimesidir.

Ayrica:
Alinti yaptigim yazinizdan Arapca bilmediginizi anladim.

Arapca bir kelimenin sozlukte neden bir cok anlami yazilir?
Cumlenin gelisine gore anlam aldigi icin.
Onden gelen sifat,maskulin,feminin olmasi, aldigi ek,cekiminin hangi zaman icinde olmasi
Isim/sifat tamlamasi olmasi vb.

Lutfen Kabullerinizi Yazmayin.

Cunku kabuller Temel bilgiler uzerinden olur.
Yani bana gore 5 demeniz sizin matematik temel bilgilerinizi bilip
Bu noktadan elde ettiginiz sonucu yazdiginizi gosterir.

Tekrar ediyorum:
Arapcada/Arapca Kur'an da gecen RUH kelimesi
Turkcede kullandigimiz RUH kelimesi ile
BENZERLIGI bile yoktur.
 
Selam

VI.Nefsin;Cins-Tür Anlamı:

9.128.Yevme lâ temliku nefsun li nefsin şey’â
Yemin olsun, içinizden size onurlu bir resul gelmiştir...

30.28....tehâfûnehum ke hîfetikum enfusekum...
...birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz ortaklarınız var mı?..

7.189.Huvellezî halakakum min nefsin vâhıdetin..
O, odur ki, sizi bir tek canlıdan yarattı,...

16.72.Vallâhu ceale lekum min enfusikum ezvâcen.....
Allah size, kendi benliklerinizden eşler nasip etti...

42.11...ceale lekum min enfusikum ezvâcen...
...Size, benliklerinizden eşler yapmıştır....

VII.Nefsin;İnsan, Cin, Melek, Hayvan veya Bitki İçin Zât Anlamı:

2.48.Vettekû yevmen lâ teczî nefsun an nefsin şey’en ve lâ yukbelu minhâ şefâatun...
Ve korkun o günden ki, hiç bir benlik bir başka benliğin herhangi bir şeyi için karşılık ödemez; hiç bir benlikten şefaat kabul edilmez,....

31.28.Mâ halkukum ve lâ ba’sukum illâ ke nefsin vâhıdeh...
Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de bir tek canlınınki gibidir....

31.34...ve mâ tedrî nefsun mâzâ teksibu gadâ(gaden), ve mâ tedrî nefsun bi eyyi ardın temût..
...Hiçbir benlik yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez....

74.38.Kullu nefsin bimâ kesebet rehîneh
Her benlik öz kazancının bir karşılığıdır.

VIII.Nefsin;Diğer Kullanılış Anlamı:

Devam edecek........
 
VIII.Nefsin;Diğer Kullanılış Anlamı:

Kur’an’da nefsin işkence ve cezâlandırma

3.28....ve yuhazzirukumullâhu nefseh...
...Allah sizi kendisinden sakınmaya çağırır...

3.30...ve yuhazzirukumullâhu nefseh...
...Allah sizi kendisinden sakınmaya çağırır...

Gayb

5.116....ta’lemû mâ fî nefsî ve lâ a’lemu mâ fî nefsik...
...Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem.

Psikolojik darlik

9.118...ve dâkat aleyhim enfusuhum...
... öz benlikleri kendilerini sıkıştırmıştı....
 
Sn.Ummi:"Konu kirliligi yapmayin.
Bu cevap verilen konulardan degil.
birden bire bize karşı bu ne şiddet bu celal efenim.birdaha yazmam konularınıza zaten.temiz konularınız sizin olsun okumam bile bidaha.
selametle efenim.
 
birden bire bize karşı bu ne şiddet bu celal efenim.birdaha yazmam konularınıza zaten.temiz konularınız sizin olsun okumam bile bidaha.
selametle efenim.
Selam!

Sn.Ummi yazilani anlamak yerine alinganlik yapiyorsunuz.
Bu baslik;"Nefs" kelimesinin Allah cc sozlerinde gectigi cumlelerin
Yazildigi bir konudur.


Yani beser sozu/yorumu/zann'i olmiyan
ILAHI BILGI dir.

Musluman buna sadece;"AMENNA!" der.

Yani:
Bu baslik ILAHI BILGI" icin
Ilahi Kitaptan yapilan YORUMSUZ/beser sozu KATKISIZ alintilari barindirir.

Bu baglamda KONU KIRLILIGI yapmayin diye yazdim.
Siz konulari kirletiyorsunuz demedim.
Bosuna alinganlik Yapmayin.....
 
“Konu kirliligi yapmayin.”

“Siz laf yetistirmenin cevap oldugunu sananlardan oldugunuz icin,
Calakalem basliktan basliga kosup duruyorsunuz.”

Sn. Ümmi’ ye verilen cevaptan bu bölümler çıkarılınca, cevap yeterince açıklayıcı. Ondan öte, bu ileti sayesinde, eminim bir çok okur için, konu daha net ve anlaşılır.
Bu alıntıları eklemeden o iletiyi yayınlasaydınız, acaba yine söylediğiniz gibi ‘alınganlık’ yapılır mıydı? Sanmıyorum…
Bir bilgiyi sunarken, okuyandan, sizinle aynı algılamayı, isabeti beklemeniz, olmayınca da , yeter cevabınızın üzerine, güzel bir yüz üzerindeki akneler gibi, kişisel kabulünüzle ilgili, gereksiz, konuyu sertleştiren cümleler serpiştirmeniz,beni rahatsız ediyor. Bu iki alıntıyı kazıdığımda, altlarında kibir,önyargı, küçümseme görüyorum. Çoğu zaman, yanlış algılıyorumdur diye geçiştiriyorum, fakat böyle sert olunca ve genel duruşu nezaket olan bir insana karşı olunca, canım fazlasıyla sıkılıyor.
Böyle yazmazdım; sizin ifrata kaçan dobralığınıza öykündüm. Saygı ile
 
Merhaba

Sn.Suhran;olayin gelisiminde boyle bir yazinin uygun olacagini dusundum.

Yaziyi hazirlarken ara vermek zorunda kaldim.
Bunun uzerine;
....VI.Nefsin;Cins-Tür Anlamı:
Basligini yazip,altina da
....devam edecek.....
ibaresini koydum.

Neydi bu konu icerigi:
Allah cc nun nefsin Birden fazla anlamlari oldugunu
gosterdigi ILAHI SOZLERI.


Konuya devam etmek icin geri dondugumde
Allah cc nun sozlerini okumamis gibi
Bir yazi:
Ümmi-nefis öyle her anlam kılığına giren değişken manalı bir kelime değil bunu belirtelim ki doğru anlayalım.

Simdi buna verilecek cevap sudur:
Siz Allah cc nun yalan mi soyledigini iddaa ediyorsunuz????

Baska bir cevap yok.
Ben bunun sn.Ummi icin cok agir oldugunu dusunugumden
Sizin begenmediginiz cevabi yazdim.

....öykündüm
Pasa gonlunuz nasil isterse,
Bu sizin uygun gordugunuz bir durum.

Allah cc na emanet olun.
 
“Siz Allah cc nun yalan mi soyledigini iddaa ediyorsunuz????”
“Siz laf yetistirmenin cevap oldugunu sananlardan oldugunuz icin,
Calakalem basliktan basliga kosup duruyorsunuz.”
Bu iki cümle arasında biri birinin yerine geçecek bir bağlantı yok efendim. İlki fazla ağır diye ikincisi yazılınca aynı yargı çıkmaz. Siz yayınladığınız cümlede, ekranda sadece iletilerini okuduğunuz bir insanın, konuyla hiç ilgisi olmayan karakteri üzerine yargı yapıyorsunuz.Bu durumda ilk cümleyi yazsaydınız az da olsa isabetli olurdu. Tam isabet ise, hiç yargı içermeyen “Allah Söylüyor” cümlesidir.(Bu cümleleri kıyaslamadığınızın da farkındayım, benim tepkim onaydı)O zaman alınganlık görmezsiniz.O zaman insanlar anlar. Konular kirlenmez. Kimse kırılıp dökülmez.Tabi bu sizin için önemliyse… Bu FAZLA cümleler için, konu içindeki bu konu için özür diliyorum herkesten.Selametle
 
Üst Alt