Nefis, Nefsin Yapısı, Özellikleri, Değişebilirliğinin Zorluğu

Sn
Mopsy

KURAN MEAL.ORG ALINTI

SAD SURESİ 38
Fe izâ sevveytuhu ve nefahtu fîhi min rûhî fe kaû lehu sâcidîn(sâcidîne).
1. fe : böylece, artık
2. izâ : olduğu zaman
3. sevveytu-hu : onu sevva ettim, düzenledim
4. ve nefahtu : ve üfledim
5. fî-hi : onun içine
6. min rûhî : ruhumdan
7. fe : hemen, derhal
8. kaû : (yere) kapanın
9. lehu : ona, onun için
10. sâcidîne : secde edenler

Allah’ın, kendi ruhundan insana üflemesi; insanda ruh olduğu anlamını taşımaz mı?
Ve dikkat ederseniz
İçine ruhumdan üflediğim zaman derhal yere kapanın emri var…
Yani ruh üflenmeden secde etmeleri istenmiyor
bu da
Ruhun en üst düzeyde insanda mevcut olduğunun kanıtıdır…

KADİR SURESİ
Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
1. tenezzelu : inerler
2. el melâiketu : melekler
3. ve er rûhu : ve ruh
4. fî-hâ : onda
5. bi : ile
6. izni : izni
7. rabbi-him : Rab'lerinin
8. min : den
9. kulli : her bir, hepsi
10. emrin : emir, iş

Ruh; meleklerde, cinlerde ve insanlarda bulunması yanında, tek başına da bir varlıktır…

NEBE SURESİ 38
Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
1. yevme : o gün
2. yekûmu : ayakta durur, hazır bulunur
3. er rûhu : ruh
4. ve el melâiketu : ve melekler
5. saffan : saf saf olarak
6. lâ yetekellemûne : konuşamaz
7. illâ : den başka
8. men : kimse
9. ezine : izin verdi
10. lehu : ona, kendisine
11. er rahmânu : Rahmân Olan (Allah)
12. ve kâle : ve söyledi
13. sevâben : sevap

Meleklerin ve cin olan iblisin insana secde etmeleri emredilmiştir
Fakat
Tek başına var olan ruhun insan secde etmesi emredilmemiştir…

İSRA SURESİ
70.Yemin olsun, biz, âdemoğullarını onur ve üstünlükle donattık, onları karada ve denizde binitlerle yükledik. Onları, güzel ve temiz rızıklarla besledik. Ve onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

NAHL SURESİ 102
Kul nezzelehu rûhul kudusi min rabbike bil hakkı li yusebbitellezîne âmenû ve huden ve buşrâ lil muslimîn(muslimîne).
1. kul : de, söyle
2. nezzele-hu : onu indirdi
3. rûhu el kudusi : Ruh'ûl Kudüs
4. min rabbi-ke : senin Rabbinden
5. bi el hakkı : hak ile
6. li yusebbite : sağlamlaştırmak, sebat ettirmek için
7. ellezîne : kimseler
8. âmenû : Allah'a ulaşmayı dileyenler, âmenû olanlar
9. ve huden : ve hidayete erdiren
10. ve buşrâ : ve müjde olarak
11. li el muslimîne : müslümanlar için

Ve tek başına var olan yani melek,cin ve insandan bağımsız olan RUH kutsaldır…


Ruh ifadesinin geçtiği başka ayetler de var; şimdilik bunlar yeterli diye düşünüyorum…

Ban göre “can” ifadesi; içerisinde ruhu da barındıran çoğul bir yapı…
 
Selam!

Sn. Kiyamet

Ben sizi
Siz beni yanlis anladik galiba.

Butun yazdiklarimizi unutalim.
Once
Ruh Kur'an'da VAR!

Hatta;"Ruh Kur'an" basligini ben actim!
Bunun icin icinde ruh kelimesinin gectigi ayetleri
Yazmaniza gerek Yok!

Anlamak isedigim su:
Sizin anladiginiz Ruh,
Kur'an'in yazdigi ruh ile ayni mi?


Yani siz:
" Ruh=Vahy/vahyle gelen BILGI"
oldugunu mu yaziyorsunuz?
-ki Kur'an bunu iddaa ediyor.

Eger oyle ise
Ayet yazmayin!

Hayir!
Ben ruhu=........anlaminda kullaniyorum
...diyorsaniz,
O zaman kullandiginiz anlamda
Ruh kelimesinin gectigi
Ayeti yazin

Konu karismasin diye mesajinizla ilgili
Yorumumu diger mesajimda yazacagim.
 
Selam!

Sn.Kiyamet!

Eger
Asagida sizden alinti yaptigim iki BILGI'yi ,
Bir yerden yazmamis ve
Kendiniz farkina varmissaniz
Sizi can-i gonulden tebrik ediyorum!

Sn.Mopsy

Allah’ın, kendi ruhundan insana üflemesi; insanda ruh olduğu anlamını taşımaz mı?
Ve dikkat ederseniz
İçine ruhumdan üflediğim zaman derhal yere kapanın emri var…
Yani ruh üflenmeden secde etmeleri istenmiyor
bu da
Ruhun en üst düzeyde insanda mevcut olduğunun kanıtıdır

Evet!
Insanda Ruh vardir!

Evet!
ruh üflenmeden secde etmeleri istenmiyor

Bu da:
Secdenin Insana degil
Verilen Ruha oldugunu kanitlar.

Cunku
Ruh=Vahy=Allah cc hadisi
Yok iken
Insan var ve insana secde istenmiyor.

Secde edilen VAHY=RUH olarak
Verilen/uflenen Varlik bilgisi'dir.

Sn.Umminin baska bir konuda verdigi bir cevap vardi
" bu gün bilim parçası genomda bu bilgilerin depolu olduğunu buldu.
hangi hastalıklara yakalanacağı vs. iman genini bile buldular
."

Ruh; meleklerde, cinlerde ve insanlarda bulunması yanında, tek başına da bir varlıktır

Kesinlikle!
Ornegin
Kur'an,Tevrat,Furkan

NEBE SURESİ 38
Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
1. yevme : o gün
2. yekûmu : ayakta durur, hazır bulunur
3. er rûhu : ruh
4. ve el melâiketu : ve melekler
5. saffan : saf saf olarak
6. lâ yetekellemûne : konuşamaz
7. illâ : den başka
8. men : kimse
9. ezine : izin verdi
10. lehu : ona, kendisine
11. er rahmânu : Rahmân Olan (Allah)
12. ve kâle : ve söyledi
13. sevâben : sevap

Meleklerin ve cin olan iblisin insana secde etmeleri emredilmiştir
Fakat
Tek başına var olan ruhun insan secde etmesi emredilmemiştir
Burada kelimeleri silmedim.
Bakin simdi kelimelerde
Cin
Iblis
...var mi?

Yok!
Oyleyse neden;"cin olan iblisin" eklemesi var.
Ayrica ustteki ayet yazdiginizi yansitmiyor ki?

NAHL SURESİ 102
Kul nezzelehu rûhul kudusi min rabbike bil hakkı li yusebbitellezîne âmenû ve huden ve buşrâ lil muslimîn(muslimîne).
1. kul : de, söyle
2. nezzele-hu : onu indirdi
3. rûhu el kudusi : Ruh'ûl Kudüs
4. min rabbi-ke : senin Rabbinden
5. bi el hakkı : hak ile
6. li yusebbite : sağlamlaştırmak, sebat ettirmek için
7. ellezîne : kimseler
8. âmenû : Allah'a ulaşmayı dileyenler, âmenû olanlar
9. ve huden : ve hidayete erdiren
10. ve buşrâ : ve müjde olarak
11. li el muslimîne : müslümanlar için

Ve tek başına var olan yani melek,cin ve insandan bağımsız olan RUH kutsaldır…
Ruh ifadesinin geçtiği başka ayetler de var; şimdilik bunlar yeterli diye düşünüyorum…
Bana göre “can” ifadesi; içerisinde ruhu da barındıran çoğul bir yapı

Kesinlikle Kutsaldir.
Cunku Allah cc sozudur.
Zaten Ayette Kur'an'i anlatiyor.

Bana göre “can” ifadesi; içerisinde ruhu da barındıran çoğul bir yapı

Harika bir tespit.
Evet!
Kur'an'a gore CAN=NEFS tir.
Ve buna
Allah cc nun sozu=Vahy=Ruh uflenmis/eklenmistir.

Yani;
“can” ifadesi; içerisinde ruhu da barındıran çoğul bir yapı…"dir.

Butun bu katilimlarim
Arapcadaki
RUH=Vahyle gelen BILGI
anlami icindir.

Zaten Kur'an'da baska bilgi yoktur.
 
Sn Mopsy

Nebe suresi 38
Ayeti vermemdeki amaç; ruh ve meleklerin farklı varlıklar olduğunu göstermekti…

Yaptığınız seviyeli paylaşımlar için teşekkürler…
Ayrıca
Yorum ve tespitler bana ait; Arapça bilmediğim için çeviriler alıntı; onu da konunun başında belirtmiştim zaten…

Sizin ruh tanımınız aşağıdaki ve benzer ayetler için elbette ki geçerli…
Ruh=vahy-Kuran
ŞURA SURESİ
52- İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin.

Fakat aşağıdaki ayet için geçerli değil…

MERYEM SURESİ - 17
Fettehazet min dûnihim hicâben fe erselnâ ileyhâ rûhanâ fe temessele lehâ beşeren seviyyâ(seviyyen).
1. fettehazet (fe ittehazet) : sonra da edindi, yaptı
2. min dûni-him : onlardan başka, onlardan ayıran
3. hicâben : bir perde
4. fe : o zaman
5. erselnâ : gönderdik
6. ileyhâ : ona
7. rûha-nâ : ruhumuz
8. fe : böylece, artık
9. temessele : temessül etti, suretinde göründü
10. lehâ : ona
11. beşeren : beşer, insan
12. seviyyen : düzgün, normal

MERYEM SURESİ
16. Kitapta Meryem’i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir mekâna çekilmişti.

17. Onlarla arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu ona göndermiştik de o kendisine sapasağlam bir insan şeklinde görünmüştü.

Yukarıdaki ayette geçen ruh ifadesi vahy-Kuran değildir…
Yukarıdaki ayette geçen ruh=insan şekline bürünebilen canlı bir varlık…
 
Sn Mopsy

Nebe suresi 38
Ayeti vermemdeki amaç; ruh ve meleklerin farklı varlıklar olduğunu göstermekti…

Yaptığınız seviyeli paylaşımlar için teşekkürler…
Ayrıca
Yorum ve tespitler bana ait; Arapça bilmediğim için çeviriler alıntı; onu da konunun başında belirtmiştim zaten…

Sizin ruh tanımınız aşağıdaki ve benzer ayetler için elbette ki geçerli…
Ruh=vahy-Kuran
ŞURA SURESİ
52- İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin.

Fakat aşağıdaki ayet için geçerli değil…

MERYEM SURESİ - 17
Fettehazet min dûnihim hicâben fe erselnâ ileyhâ rûhanâ fe temessele lehâ beşeren seviyyâ(seviyyen).
1. fettehazet (fe ittehazet) : sonra da edindi, yaptı
2. min dûni-him : onlardan başka, onlardan ayıran
3. hicâben : bir perde
4. fe : o zaman
5. erselnâ : gönderdik
6. ileyhâ : ona
7. rûha-nâ : ruhumuz
8. fe : böylece, artık
9. temessele : temessül etti, suretinde göründü
10. lehâ : ona
11. beşeren : beşer, insan
12. seviyyen : düzgün, normal

MERYEM SURESİ
16. Kitapta Meryem’i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir mekâna çekilmişti.

17. Onlarla arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu ona göndermiştik de o kendisine sapasağlam bir insan şeklinde görünmüştü.

Yukarıdaki ayette geçen ruh ifadesi vahy-Kuran değildir…
Yukarıdaki ayette geçen ruh=insan şekline bürünebilen canlı bir varlık
Selam!

Sn.Kiyamet

Hem Arapca bilmeyip hem de detay yakalamaniz bir harika.
Bir kursa gitseniz bir yil icinde tamamdir.
Bu dili ogrenmek Size lazim.

Verdiginiz ayeti konu gelistikce daha sonralari
Ben yazacaktim.

Cunku
Bu ayet oncesi on BILGI yazmak gerekiyordu.
Ama
Biraz deginelim!

Once
Kur'an'in butun ayetlerinde Ruh! kelimesi yalin halde Vahiyle gelen Bilgi/Vahy anlamindadir.

Bakin bu ayette yerine koyun:
"Biz de kelamimizi/sozumuzu/Vahiy'imizi ona göndermiştik de
o kendisine sapasağlam bir insan şeklinde görünmüştü."
Meryem ra dogurdugu cocuk ne idi?
Bir KELAM!
Bir Soz!
Bir Vahiy!

Ilgili ayeti bulursunuz.3.45.
Kelimetullah!

Yalniz
Verilen ayette Insan denmiyor.
Yani nas...kullanilmiyor.

Beseri biz turkcede insan yerine kullaniriz.
Gorunen etli,kanli bir canli.

Peki soru su?
ILAHI BILGI'nin:Vahiy/soz disinda gorunumleri var mi?
Veya BILGI vahiy disi bir sekilde gelir mi?

Simdi:
Musa as'in Kizildenizi yarmasi nedir?
Mucize!

Peki mucizenin karsiligi buyu/sihir midir Islamda?
Hayir!

Nedir?
Allah cc dan gelen BILGI!
Tecellisi mucize.

Iste bu yuzden
Kur'an kendisinin de RUH oldugunu
Yani
Vahiyle gelen BILGI oldugunu
Baglaminda
Mucize oldugunu bildirir.

Yine bu yuzden;
[Peygamberden mucize istiyenlere Allah cc;"Sana indirdigimiz Kitap yetmedi mi?"diye sorar.]
 
  • Etiketler
    nefsin yapısı
  • Üst Alt