• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Neden yahudi işgali yok sayılıyor?

atmaca34

Kıdemli
Üye
NEDEN YAHUDİ İŞGALİ YOK SAYILIYOR?

Aşağıdaki malum yazımıza ek olarak şunları da söylemek isteriz, "yahudiler ve yahudileşenler" adlı ana çalışmamda da diğer ta'li çalışmalarımda da belirttiğim ve isbat ettiğim gibi maalesef dünyayı 1909 dan yani son hakiki Halife-Sultan Abdulhamid hz nin makamının yahudi ittihatçılar eli ile gasb edildiğinden beri tamamen bir yahudi hegamonyası yönetmektedir. Ve yine aynı eserde, bizim gibilere komplocu paranoyak ya da din yahut ırk faşisti vs diyen ve bu işi hasır altı edenler ve nedenleri hakkında da açıklamalarımız vardır. Tekrar edeyim çok kısaca; bize bu ve benzer başka isnadlarda bulunan ve yahudi istilasını red edenlerin ya da bu istiladan yahudilerin "şer ahtapotu" nun beyni kafası, diğer güçlerin ve bireylerin ise yani yahudileşmişlerin ise sadece kolları ve kuklaları ve kurbanları olduğunu kabul etmek istemeyenlerin bizim bakışımızla konumları şöyledir. Bir kısmı zaten yahudidir işine gelmez. Bir kısmı da yahudileşmiştir yani yahudilere bağlı ve bağımlıdır, resmen ihanet içindedirler. Bir kısmı ise gafletinden dolayı cehaletinden dolayı, bu konuda basiretsiz ferasetsiz oldukları ve biz gibilerin de etiketi olmadığı ya da yahudiler ve yahudileşenler tarafından kötü imajla tanıtılmış olduğumuz için biz bu işi deşifre edenlerin de sözüne kulak asmadıkları için böyle karşı çıkmaktadırlar...

Aşağıdaki evvelki yazımda da belirttiğim gibi islami kesimin de sol ve sağ kesimlerin de samimileri mertleri bu konuda bizimle hemfikirdir. Bir de bahsettiğim gibi cahilleri gafilleri var.. Bir de yahudi ya da yahudilere satılmış sözde islamcılar var, yahudi ya da onlara satılmış solcu veya sağcılar var..

a) İslami kesim içinde en çok "KÜFÜR TEK MİLLETTİR" hadisi ile üzerimize gelenler meşhur bu konuda. yani, kafirin yahudisi haçlısı budisti ateisti olmaz diyenler. Hadis için amenna. Fakat şer ahtapotunun beyni dururken öylece en tepede, onu da kollardan bir kol gibi hatta yok gibi göstermek ancak ve ancak ya bu kişinin hain işbirlikçi yahudileşmişliğini satılmışlığını ya da aslen ve şahsen gerçekten de takiyyeci yahudiliğini ya korkaklığını ya da bahsettiğim gibi, gafletini gösterir. Bir kere şunu düşünmeli ki, Peygamber as hayatı boyunca cihad felsefesini evvela tabi ki küfür tek millet mantığı üzerine kurmuş, fakat aynı zamanda da küfrün babaları dururken gidip ayakları parmakları koları ile öncelikle savaşmama, önce hedefe tağutları küfrün başlarını fitnenin menbalarını koyma olarak devam etmiştir. . Ayrıca bu hadisi şu ayetle birlikte te'vil etmeden amel etmek de abes olur; SİZE EN "ŞİDDETLİ DÜŞMANLIK EDENLERİ YAHUDİLER VE..." Ve bu konuda daha biir çok ayet ve hadis ve fetva delilimiz vardır. Bunlar nakli delillerdir. Akli deliller olarak da aşağıda sayacaklarımızın her biri de dahil olmak üzere bir çok daha delilimiz vardır. Önce ahtapotun kafası, sonra kolları... Her gerçek kamil insan için cihad hususunda ve emri bil maruf ve nehyi anil münker hususunda öncelik-sonralık mantığı vardır. Bu mantıkta olmayan aptallar, bataklık kurutmak varken gider tek tek sineklerle uğraşır ya da öyle kendi çapında dostlar alışverişte görsün diye zırvalar bocalar durur. Bir de hiç gaza etmeyenler var ne elle ne dille. İşte bize komplocu diyenler. Bir de işbirlikçiler yahudileşmişler veya direk gizli yahudi olanlar var. Ve korkaklar da var. Ve bahsettiğimiz gibi, iyi niyetle de olsa cahilliğinden dolayı karşı çıkan gafiller. Elbette küfür tek millet ve hepsinin üst kimliği hizbüşşeytan, ve bütün müminlerin de üst kimliği hizballahtır. Amma şeytan nasıl ki diğer şeytan cin ve insanlar dan şeddeli kafir ve tehlikelidir öyle mi? Evet! O halde aynı şekilde şu asırda yahudiler de tüm saydığım ve sayacağım delillerle sabit ki diğer teşkilat kurum ve gruplardan daha şedid zalim ve tehlikelidirler ve öncelikli düşmanımızdırlar.

b) Solcu Komünist devrimci vs kesimden de en çok söylenen şudur bu konuda; "SERMAYENİN DİNİ YOKTUR" Ha yahudi ha başka. Neden ille de faşist naziler gibi yahudilere takalım kafayı! Gibi çıkışlar yapılıyor sıkça. Bunların da bir kısmı aslında yahudi liderler ve bunlara şakşakçılık eden yahudileşmişler olduğu aşikardır. Çünkü, bütün tabelalar bütün işaretler bizi bir yere sevk etmekte, görmemek için ya kör olmak ya da görmezden gelen yahudiler ya da onlara çalışan yahudileşmiş hainler olmak lazım. Bir çok parça resim birleşip de tablonun tümüne baktığımız da tam bir fırsat eşitsizliği ve yani YAHUDİ ELİTİZMİ ni buluyoruz karşımızda. Oysa elbette ezici ve haksız sermayenin dini yoktur ve zalim her yerde zalimdir ve dini farketmez karşısındayız ve mazluma da dini sorulmaz bizce. Amma yahudiler sermayenin en büyük kısmına hatta nerdeyse tümüne sahiplerken nasıl yahudi elitizmi yok sayılır? Bu hasır altı etmenin ardında yatan sebeb kesinlikle ihanet, yahudileşmişlik yani satılmışlık ya da direk aslen de şahsen de gizli yahudi olmak, ya da bazılarında olduğu gibi gaflet ve cehalettir. Biz gafilleri cahilleri iyi niyetine ve cehaletine veriyoruz bunu amma diğerleri, diğer bir çoğu işin farkında ve bilerek bu ört bası yapıyor!!! Sermayenin dini var veya yok, sen şu andaki manzarayı oku! Soruyoruz böylelerine, kardeşim, en zenginler hep yahudi mi? Amerika da Rockefeller Avrupa da Rothschild Türkiye de Kotch ve Schabanchı mı? Evet.. O halde bu gerçeği red edenler ya yahudidir işine gelmiyor, ya yahudileşmiş yani satılmıştır onlara, ya da ahmaktır vesselam..

c) Sağcı, milliyetçi, türkçü vs kesimlere gelince, özellikle ülkemizde yani, bunlardan da en çok şu sözü duymaktayız; "KENDİNİ TÜRK GİBİ HİSSEDEN HERKES TÜRKTÜR" biz kafatası milliyetçisi ırkçısı değiliz, türklüğü kendine layık gören, türklüğe sahip çıkan ve özenen herkes türktür!... Bu sözler de ne kadar saçma! Yani herkes biliyor ki ırk din gibi değildir mezheb gibi ideoloji ya da parti kulüp vs gibi değildir. Doğuştandır ve değiştirilemez. Ne övünülebilir ne de utanç duyulabilir. Ve bir zenci kendini beyaz gibi hissetmekle nasıl ki beyaz olmaz; bir yahudi de kendini türk hissetmekle asla Türk olamaz! Bunu ball gibi de biliyor bizim bu turancı türkçü veya milliyetçi kesim! Amma o halde neden yahudi asıllı olup da içlerinde hatta tepelerinde olan bu kimseler hala orda durabilmekte ve taban hala koyun gibi itaat etmekte ve yahudi gerçeğini bırakıp gidip sağda solda hıristiyan rahiplere, mabedlere veya bataklığın en küçük sineği sayılabilecek bu tür sineklere karşı mücadele etmekle övünüyorlar? Çünkü sağ kesimin de tüm liderleri yahudidir veya yahudileşmiştir satılmıştır haindir. Bir kısmı da samimi amma dediğim gibi, bu konuların gafilidir cahilidir. Tabi ki yahudi olup da bu topluma iyi davranmış ya da zor zamanlarda yardım eden vs olmuş olabilir binde bir de olsa. E o kadar vefası olan hıristiyan da çıkmıştır başkaları da. Bu ölçü değildir. Ayrıca, soruyoruz bunlara, bir kadın kendini erkek gibi hisstemekle erkek olur mu? Hayır! O halde ne diye kendini türk gibi hisseden herkes türktür masalını dilinize vird edinmişsiniz! De, asıl hainler asıl yağmacı işgalciler dururken gidip de başkalarını öncelikle hedefe koyuyorsunuz? YAHUDİLER TÜRKLÜK MASKESİYLE KAMUFLE OLUYORLAR genelde. Başka ülkelerde de o ülkelerin etnik kimliğinin kraldan kralcısı oluveriyorlar. Eminiz ki aynı yahudiler, mesela Yunanistandakiler "kendini yunen gibi hisseden herkes yunandır" diyerek hem yunanlıların faşizan duygularını pohpohluyor hem de bu arada kendilerini yunanlılığa yamıyor kamufle oluyorlardır..

son söz;

bilmeyen gafil
bilip de gizleyen haindir!alıntı...akıncı zülfikar
 
Üst Alt