Nasıl Hristiyan olunur?

Nasıl Hristiyan olunur?,Hristiyan Nasıl Olunur?,hristiyan olmanın şartları

Hristiyan lafzı Hz İsanın getirdiklerine inanan ve bunu din olarak kabul edenler için kullanılmıştır.Hristiyanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu ve Eski Ahit'te geleceği müjdelenen Mesih olduğuna inanırlar.Hristiyan inancına göre hem İsa, hem Tanrı, hem insan, hem de kutsal ruhtur. Hristiyanlığın inanç sistemi ve ibadetleri İsa tarafından; 1. yüzyılda, Roma İmparatoru Tiberius'un iktidarında Filistin'de ortaya konmuş, havarileri ve diğer takipçileri tarafından öğretilerek yayılmıştır.

Hıristiyan Olmanın Şartları
-İsa Mesih'in Tanrılığı'nı kabul etmek,
-İsa Mesih'in Çarmıh'tan sonraki Dirilişi'ni kabul etmek,
-Dinsel kurallar ve sevaplarla değil, lütufla Kurtuluş'u kabul etmektir.
-Ayrıca Hıristiyanlar inançlarınının özetini anlatabilmek, kısaca açıklayabilmek için çeşitli iman ikrarları, iman açıklamaları, inanç açıklamaları, ilmihaller, katekizmler kullanırlar.

Ayrıca;
Tanrı tektir. Yaratıcıdır, Rabdır. Dolayısıyla tüm ilahi dinlerde olduğu gibi Tanrıya Şirk koşmak ve putperestlik kesinlikle yasaktır.
Hz. İsa Tanrının peygamberidir. Ancak sadece bir beşer ve peygamber değil aynı zamanda Tanrının biricik oğludur. Dolayısıyla İsada Tanrısal bir şekil vardır.
Hristiyanlıkta diğer ilahi dinlerde olduğu gibi Ahiret inancı, kader inancı vardır. Ayrıca on emirde geçen yasaklar Hristiyanlık içinde geçerlidir. Sadece haftanın kutsal günü Pazar günüdür.
Hristiyanlıkta doğan her çocuk günahkâr olarak doğar ve vaftiz olarak bu günahlardan arınır. Ayrıca Tanrı İnsanlığın günahlarını bağışlamak için oğlu İsayı çarmıhta öldürmüştür. Bu nedenle Hristiyanlıkta çarmıhın şekli olan haç kutsaldır.
Hristiyanlıkta inanılması gereken en önemli konu ise üçleme yani teslistir. Bu baba(Tanrı), Oğul(Hz İsa) ve kutsal ruhtur(Hz Meryemin rahimine girip Hz İsayı oluşturan Tanrının nefesidir)

Bunlara kabul edip inanan bir kişi bulunduğu bölgedeki herhangi bir kilisenin kontrolünde dille de bunları söyler ve vaftiz olur. Vaftizle birlikte Hristiyanlığa girilmiş olunur.
 
dogangunes' Alıntı:
kutsal günü Pazar
bi yüzyıl önce bizde de resmen cumaydı. Şimdi resmiyet cumartesi ve pazarı kutsal gün yerine koymuş olsa gerek...
doğan her çocuk günahkâr
bizde de melek ve ya melek gibi. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar.
Tanrı İnsanlığın günahlarını bağışlamak için oğlu İsaâyı çarmıhta öldürmüştür.
İsa aleyhisselam çarmıha çekilemedi. Diğer insanların günahı için bir başkasını infaz etmek ve de "öldürmek" hristiyan inancı için şaşılacak iş değil. Hem şirk koşmak yasak hem de teslis şart diyen ve İsa oğuldur diyen de onlar Sayın Dogangunes in yazısına göre...
Yalnız Tanrı İsa yı öldürdü sözleri dikkat çekmekte. İsa aleyhisselam ı kim öldürmek ister? Peygambere kimler düşmandır? Ve hangi anlayışlar neleri Tanrı kabul eder? işte şeytanı Tanrı sayanlar bir peygamberin Tanrı tarafından öldürülmesi sözüne de bu manayı etiketlemiş olabilirler...
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt