Namaz manifestosu

Merhaba

Namaz kısaca şu manaya gelir;
Tüm dünyevi pisliklerden arınıp, Allah dışındaki her güç unsuruna ihtiyaçsızlaşır ve arınırsınız.
O ki, temizlenip arınsın diye malını verir.
(LEYL suresi 18. ayet)

1. Yüzünüzü Mescid’i Haram’a, yani kimsenin kimseden üstün olmadığı, ihram dışında bir giysi giyilmeyen, altın takılmayan, güven ve adalet toplumuna dönersiniz.
2. Bu dönüşünüzün hedefiniz/kıbleniz olduğunu ilan ederek işe başlarsınız;
3. Hedefinize, yani o sınıfsız topluma ulaşmak için, kapitalizme savaş açarsınız, yani ‘’KIYAM’’ edersiniz…
4. Bu savaşta, egonuzu törpülemek ve idealinize ulaşmak için, mallarınızı dağıtırsınız yani ‘’RÜKU’’ edersiniz. (Rüku : Zenginin fakirleşmesi, bkz. Lisan’ül Arab Rakea mad.)
5. Ve hedef edindiğiniz sınıfsız toplumu inşa eden ilke ve prensiplere, yani Allah’ın isim ve sıfatlarına itaat/”SECDE” edersiniz. (Adalet, derin bakış, nitelikli algılama…vs.)
6. Ve inşa ettiğiniz o yeni medeniyetin adı, selam ve esenlik yurdudur.
Sınıfsız, kategorisiz toplum. İşte bu toplumun temel rüknunu yerine getirir, ‘’SELAM’’ verirsiniz.

Bu Salat’ın yaşamdaki fonksiyonudur.
Namaz ise; bu eylemleri Allah rızası için yapıyorum manasına gelen bir ilandır, salatın nüsuku, ritüelidir…

Ve gayet gereklidir…

Ancak, insanlığı fakirleştiren sistem ve kurumlar ile işbirliği yapan kimsenin
‘’namazı yoktur, zayi olmuştur.’’


GuncelMeydan • Maun Suresi'nin Şifresi... : Eren ERDEM
 
Üst Alt