Naked nedir?

Naked ne demektir?
İngilizce bir kelimedir ve sıfat olarak "çıplak, örtüsüz, açık, yalın, silahsız" vb. anlamlara gelir.

Naked kelimesiyle kullanılan deyimler
as naked as a jaybird: anadan üryan, tamamen giysisiz olma durumu.

naked as the day you were born: anadan doğma, tamamen üryan.

look to naked eye:
çıplak gözle bakmak.

stark naked: tamamen çıplak kalmak.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt