Müzik eğitim fakülteleri

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!
Çeşitli üniversitelerin bünyelerinde eğitim faliyetlerini sürdüren
müzik eğitim fakülteleri müzik öğretmeni yetiştirmek ve mezun etmek amacı ile
akademik hayatlarını sürdüren birimlerdir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğrt.
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğt. F. Müzik Öğretmenliği
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğt.Fak. Müzik Öğretmenliği
Gazi Üniversitesi Gazi Eğt.Fak. Müzik Öğretmenliği
İnonü Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliğ
İzzet Baysal Üniversitesi Egt.Fak. Müzik Öğretmenliği
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Muğla Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Niğde Üniversitesi Eğt.Fak. Müzik Öğretmenliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Pamukkale Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Uludağ Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Harran Üniversitesi Fen Ed. Fak. Müzik Öğretmenliği Bölümü
Cumhuriyet Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Adnan Menderes Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Selçuk Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Erzincan Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği
Trakya Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Öğretmenliği


ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Ana Bilim Dalımızda halen Müzik Öğretmenliği Lisans programı uygulanmakta olup amacı; ülkemizin müzik öğretmeni gereksinimine "nitelikli müzik öğretmeni" yetiştirerek katkı sağlamaktır.

Her yıl ÖSS sınavında belirlenen taban puanı alarak başvuruda bulunan öğrencilere uygulanan ve tarihi Dekanlıkça belirlenen günlerde yapılan Özel Yetenek Sınavı sonucunda başarı sıralamasına göre ayrılan kontenjan kadar öğrenci alınır.

Ana Bilim Dalımız; Çanakkale merkez Anafartalar kampusu, B blok zemin katta eğitim vermekte olup, 4 toplu dersliği ve 14 bireysel ders ve çalışma odası bulunmaktadır.

Eğitim ve öğretime 1998-1999 yılında 1 Öğretim üyesi, 3 öğretim elemanı ve 30 öğrenci, ile başlamış ve 2001-2002 öğretim yılında 20, 2002-2003 de 26 müzik öğretmeni mezun etmiştir. İlk dönem mezunlarımızın hepsi özel öğretim kurumları veya devlet okullarında işe başlamışlardır.

2003-2004 öğretim yılında Akademik kadromuz 1 Yrdımcı Doçent değişik branşlarda 12 öğretim görevlisi, yüksek lisans ve doktora yapan iki Araştırma Görevlisi ile 15 ye, yeni alınan 25 öğrenci ile birlikte öğrenci sayımız 110 'a yükselmiştir.
http://egitim.comu.edu.tr/bolum/muzik/index.php

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1973-1974 Eğitim-Öğretim yılında İzmir Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü adı ile müzik öğretmeni yetiştirmeye başlayan kurum, İzmir Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü (1978) ve Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü (1986) olarak eğitim hizmetine devam etmiştir. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması programı çerçevesinde 1998-1999 öğretim yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı adını alan birimde; çalgı eğitimi, ses eğitimi ve müzik kuramı ağırlıklı olarak lisans düzeyinde öğrenim yapılmaktadır. 1992-1993 öğretim yılından bu yana yüksek lisans düzeyinde ve 2001-2002 öğretim yılından bu yana da doktora düzeyinde öğretim programları uygulanmaktadır. Bu eğitim ve öğretim hizmetleri gerek kurumun gerekse başka kurumların akademik yapılanmalarına katkıda bulunmak amacı ile yapılmaktadır. Kurum içi ve kurum dışı pek çok müzik etkinliğine katılmış olan Müzik Eğitimi Anabilim Dalının temel amacı, Türk müzik yaşamının gelişmesine yararlı ve anlamlı katkılarda bulunmaktır. Öğretim kadrosu 2 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi, 4 Okutman ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Yetenek sınavı ile her yıl 30 öğrenci alınmaktadır. Ön kayıtta ÖSS sınavı sözel, sayısal veya eşit ağırlık puan türünde AGSL mezunları için 160 diğer lise mezunları için 185 puan istenmektedir.
BÖLÜM BAŞKANI: PROF. BEDRİ KARAYAĞMURLAR
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF. MAHMUT SARI (1501)
BÖLÜM SEKRETERİ: KONCAGÜL ERTEN (1507)
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=3351
devam edecek..........
 
Üst Alt