• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi örneği

Okunuyor :
Muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi örneği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tenkis dava dilekçe örneği , muvazaa nedeniyle tapu iptali davası dilekçe örneği , muris muvazaası tapu iptal dilekçe örneği , tapu iptali ve tescil davası dilekçesi , muvazaa nedeniyle tasarrufun iptali davası dilekçe örneği , muvazaalı tapu iptal davası , tapu tescil dava dilekçesi , mirastan mal kaçırma dava dilekçesi

Muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi örneği

....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Davalılar Arasında Yapılmış Olan …/…/… Günlü Satış İşleminin Muvazaalı Olması Nedeniyle Butlanına Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin davalıdan …’dan …TL. alacağı vardır. müvekkilimin tüm ısrarlarına rağmen davalı vadesi gelmiş olan borcunu ödemeye yanaşmamaktadır.

2-) Davalı, müvekkilime olan borcunu ödememek için mallarını müvekkilimden kaçırmaya başlamış ve kendisine ait olan … marka otomobilini muvazaalı olarak kardeşi olan diğer davalıya satmıştır.

3-) Söz konusu satışın amacın sadece müvekkilimden mal kaçırmaktır. Bu nedenle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 818 S. K. m. 18 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Alacak senedi, Noter senedi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, muvazaalı satış işleminin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av​
 
Üst Alt