• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi örneği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tenkis dava dilekçe örneği , muvazaa nedeniyle tapu iptali davası dilekçe örneği , muris muvazaası tapu iptal dilekçe örneği , tapu iptali ve tescil davası dilekçesi , muvazaa nedeniyle tasarrufun iptali davası dilekçe örneği , muvazaalı tapu iptal davası , tapu tescil dava dilekçesi , mirastan mal kaçırma dava dilekçesi

Muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi örneği

....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Davalılar Arasında Yapılmış Olan …/…/… Günlü Satış İşleminin Muvazaalı Olması Nedeniyle Butlanına Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin davalıdan …’dan …TL. alacağı vardır. müvekkilimin tüm ısrarlarına rağmen davalı vadesi gelmiş olan borcunu ödemeye yanaşmamaktadır.

2-) Davalı, müvekkilime olan borcunu ödememek için mallarını müvekkilimden kaçırmaya başlamış ve kendisine ait olan … marka otomobilini muvazaalı olarak kardeşi olan diğer davalıya satmıştır.

3-) Söz konusu satışın amacın sadece müvekkilimden mal kaçırmaktır. Bu nedenle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 818 S. K. m. 18 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Alacak senedi, Noter senedi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, muvazaalı satış işleminin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av​
 
Üst Alt