Mutasyon Nedir?

Mutasyon Nedir?

İngilizce ya da Kaynak Dili: Mutation
Açıklama: Bir organizmanın nükleik asit dizisinde meydana gelen, dış etkenlere bağlı ve/veya rastlantısal olarak meydana gelen değişikliklerin tümüne verilen addır.
Mutasyonların %70-90 arası nötr etkiye sahiptir ve canlıda herhangi bir ani değişim yaratmaz.
%8-25 arası ani zararlı etkiler doğurur, %2-5 civarı ise ani yararlı etkilere sahiptir.

Örnek: Virüsler nükleik asit dizilerinde sıkça mutasyona maruz kalırlar.
Bu nedenle hastalık etkeni olan bazı virüslere karşı geliştirilen ilaçlar etkisiz hale gelir.
Ya da bu virüslere karşı kazandığımız bağışıklık virüste meydana gelen mutasyonlar sonucu o virüse karşı bizi koruyamaz hale gelir.
Çok defa grip olduğumuz halde bağışıklık kazanamayıp yeniden grip olabilmemizin altında yatan mekanizma da virüslerin mutasyon geçirmeleridir.

Değişinim ya da Mutasyon

Bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir.
Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır.

Mutasyonlar, genel olarak germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Doku hücreleri içinde gerçekleşen bir mutasyon, kalıtsal olamayacağı için kuşaktan kuşağa aktarılmaz.
Bedensel (somatik) mutasyonlar bu anlamda kalıtsal değildir.
Eşey (üreme) hücresi mutasyonları, diğer ismiyle germ hattı mutasyonları ise kalıtsaldır ve bir sonraki nesillere aktarılır.

Bireyin,kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan genetik şifre, herhangi bir nedenden dolayı (DNA onarımı, mayoz bölünme veya DNA replikasyonu sırasında meydana gelen hatalar, transpozonlar, virüsler, X ışını, radyasyon, ultraviyole, bazı ilaç ve mutajen kimyasallar, ani sıcaklık değişimleri vb. etkenlerle) bozulabilir.
Bunun yanında hipermutasyon gibi hücresel süreçlerde organizmanın kendisi tarafından da tetiklenebilir.
Bu durumda DNA’nın sentezlediği protein veya enzim bozulur.
Böylece canlının, proteinden dolayı yapısı, enzimlerinden dolayı metabolizması değişebilir.
Mutasyon ters evrimin temelini oluşturur.

Mutasyonlar, kalıtsal materyalin normal kombinasyonunu değiştirmeyen, kalıtsal yapıda meydana gelen bütün değişikliklerdir.

İlgili Bilgiler

Charles Robert Darwin (12 Şubat 1809 – 19 Nisan 1882), İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi.

İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur.
Darwin'in fikirleri üzerine inşa edilen modern evrim teorisi, bugün biyoloji biliminin temeli ve birleştirici öğesidir.
Evrimin gerçekleştiği gerçeği Charles Darwin'in yaşadığı dönemde, doğal seçilim teorisinin evrimin ana açıklaması olduğu ise 1930'lu yıllarda bilim dünyası tarafından kabul görmüştür.
Darwin'in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin temelini oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal açıklama sunmaktadır.

Doğal Seçilim,

Belirli bir türde dış çevreye uyum konusunda daha elverişli özelliklere sahip organizmaların, bu elverişli özelliklere sahip olmayan diğer bireylere göre yaşama ve üreme şanslarının daha yüksek olması ve bunun sonucu olarak genlerini yeni kuşaklara aktarabilmeleri yoluyla işleyen evrimsel mekanizma.
Böylece dış ortama uyum sağlamakta sorunlar yaşayan bireyler ve genler organizma popülasyonundan tasfiye edilmiş olmaktadır.
Ayrıca doğal seçme, doğal ayıklanma ya da doğal seleksiyon olarak da adlandırılır.

Doğal seçilim birey üstünde tümüyle işler ama sadece kalıtsal özellikler bir sonraki nesile aktarılabilir.
Sonuç olarak yaşadıkları ortama uyum konusunda daha başarılı olan bireylerin, hayatta kalabilme, ergenlik yaşına ulaşabilme ve üreme olanakları yönünden daha avantajlı olmaları dolayısıyla, elverişli özellikler bir sonraki nesile aktarılır ve daha yaygın hale gelir.

Doğal seçilim mekanizması, bu şekilde işleyerek uyum sağlamada (adaptasyonda) başarılı olamayan bireylerin kalıtsal özelliklerinin popülasyondan ayıklanarak sonraki kuşaklara aktarılmasını önlemiş olur.
Öte yandan uyum konusunda daha başarılı olan bireylerin kalıtsal özelliklerinin gelecek kuşaklara daha etkin olarak aktarılmasını sağlar.
Sonuçta popülasyon, uyum sağlamada başarılı olan bireylerden oluşmuş olacaktır.
Gerekli zaman verildiğinde bu pasif işlem adaptasyonlar ve türleşme, uyumsal açılım ile sonuçlanabilir.

Örnek olarak aslan ve ceylanları verelim.
Ceylanların güçsüz ve yavaşlarını aslanlar yiyecektir.
Bu yüzden sadece hızlı ceylanlar çiftleşme mevsimine kadar yaşayabilir.
Ama aslanlarda da durum aynıdır.
Hızlı koşamayan aslan aç kalır ve ölür böylece hızlılar çiftleşebilir artık yeni nesil daha hızlıdır.
Ama aslanlar hızlandığı için artık hızlı olan ceylanlardan bazıları yavaş sayılmaya başlar.
Bu şekilde her iki tür de hızlanır.

Evrim

Biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanma süreci.
Bazen dünyanın evrimi, evrenin evrimi gibi kavramlardan ayırmak amacıyla organik evrim ya da biyolojik evrim olarak da adlandırılır.
Evrim, modern biyolojinin temel taşıdır.
Bu teoriye göre hayvanlar, bitkiler ve Dünya'daki diğer tüm canlıların kökeni kendilerinden önce yaşamış türlere dayanır ve ayırdedilebilir farklılıklar, başarılı nesillerde meydana gelmiş genetik değişikliklerin bir sonucudur.

Evrim Teorisini, evrimsel süreci, evrimsel değişimi yok saymak, Biyolojiyi yok saymaktır.
 
Sn Sosyalist

Araştırmacı kişiliğinizi takdir ediyorum fakat uzun yıllardır internet ve web site deneyimlerimden edindiğim tek bir doğru kanıya vardım...

Her okuduğuna her gördüğüne inanma!

Wikipedia herkese açık bir site ve basit bir üyelikle dilediğiniz konunun altına açıklama yazabilirsiniz..Yani günümüzde Wikipedia'da yazan her bilgi gerçek değildir özelliklede Türkiye'de..Wikipedia'nın ülkemiz için bir ofisi bulunmamakta haliyle orada yazan her bilginin doğruluğunu değerlendirmek gerekir..Sende bende kafamızdaki doğruları oraya yazabilir ve başka bir sitede al sana kapı gibi kaynak altında Wikipedia yazıyor diyebiliriz..

Bir diğer kaynağınız evrimağacı kişisel bir site..Whois kayıtlarında 28.02.2011 oluşturulduğu görülüyor haliyle itibar etmeyeceğim bir sitedir kendileri..Host bilgilerini araştırdığımda ise ne kadar haklı olduğum ortaya çıkıyor..

Yine Wikipedia kaynağında mutasyon ile ilgili bilgilerde sıkıntı yok ama onlarca kaynaktan derleme ve çeviri yapılmış yer yer hatalar yapılmış belli kısımlarında..Fakat evrim ile ilgili tutarlı bir site veya kaynak gösterilmemiş..

Bugüne kadar Supermeydan ve Yuksel admin,R10 net gibi belirli kaynaklarla az çok web deneyimim var haliyle netteki bilginin doğruluğunu,tutarlılığını araştıracak teknik bilgiye sahibim o yüzden konu altlarında belirtilen kaynak imgeleri benim için bir şey ifade etmiyor..
 
Sizi anlıyorum Bay X.
Peki bu konularda doğru bildiğiniz kaynaklar var mıdır, ordan yararlanmak isterim.
Çünkü anlaşılan siz konunun doğru olup olmadığına değil kaynaklarda sorun görmektesiniz.
Evrimin, evrimsel teorilerin, evrimsel sürecin-tanımların ve tespitlerin Biyolojiden ayrıştığı nokta nedir bilmek isterim..
Bunlar üzerinde durmak daha doğru olurdu bence..

Çünkü anladığım kadarıyla mutasyon, doğal seçilim, kalıtsal özelllikler ve bu özelliklerin gelecek nesillere aktarılması, gelecek nesillerin bu özellikleri taşıyarak farklılaşması ve evrimselleşerek değişime uğraması, bu sürecin yaşam var olduğu sürece böyle devam etmesi gibi gelişmelerin yanlış olduğunu vurguluyorsunuz.

Eğer bunlar yanlışsa, Biyoloji, Biyolojik olaylar diye bir şey yoktur bence!
 
selam ederim;

sayın sosyalist fikirleriniz düşüncelerinize bazen katılıyorum bazen katılmıyorum. fakat bir eksik veya yanlış olduğunda bunu kabullenip doğrusunu aramanızı çok taktir ediyorum. bay-x inde yaptıgı açıklama bugün herkezin öğrenmesi gereken bir bilgi içeriyor. internette artık bilgi değil bilgi kirliliği var. bu konuda en fazla açıklama yapanlar doktorlar, diyorlarki internette okudugunuz her habere her tedavi yöntemine, her doktorun önerdiği herhangi bir şeye doğrulugundan emin olmadan inanmayın.

peki bilginin dogrulugundan nasıl emin olunur? kıyaslama yaparakmı? site bilgilerini whois ile ögrenip ğüvenilirliğini ispatlamak mümkünmü? bunu bir başlık altında bilgi sahibi arkadaşların bilgilerini paylaşmasını dilerim.

konuya dönecek olursak, evrime ve mutasyona inanıp inanmamak diye bi durum zaten bilimin vardığı bu noktada mümkün değil, fakat evrimin yaradılışda insandan ruhu soyutlaması onu yok sayması ve tesadüf eseri yaratılma fikrine katılmıyorum. tüm canlılar ulu Allahın ol emri ile var olur, ol emri ile evrim geçirir, ol emri ile bunu keşfeder. ilmin bilmin sahibide odur.

saygılar
 
Son düzenleme:
selam ederim;

sayın sosyalist fikirleriniz düşüncelerinize bazen katılıyorum bazen katılmıyorum. fakat bir eksik veya yanlış olduğunda bunu kabullenip doğrusunu aramanızı çok taktir ediyorum.
Teşekkür ederim, elbette fikirlerimiz farklı olabilir, yanlış da olabilir.
Fakat doğruluğuna inandığımız birçok konu kanıtlarla tespit edilmişse bunu da kabul etmekten başka seçeneğimiz kalmıyor.
Doğru olmadığını söyleyen arkadaşların görevi ise o tespitin yanlış olduğunu ilgili bilgi ve belgelerle kanıtlamasıdır.
Aksi halde reddetmek boş söylemden öteye gitmeyecektir.

bay-x inde yaptıgı açıklama bugün herkezin öğrenmesi gereken bir bilgi içeriyor. internette artık bilgi değil bilgi kirliliği var.
Kesinlikle doğrudur, katılıyorum ve bunun bilincindeyiz :)

konuya dönecek olursak, evrime ve mutasyona inanıp inanmamak diye bi durum zaten bilimin vardığı bu noktada mümkün değil.
Olur mu sayın tansxx.
Bu konuda bol bol araştırma yapmalısınız bence.
İnanın bilim birçok şeyin farkında ve tespitini yapmış durumda.
Yukardaki yorumumda yazdıklarımın tamamı bilim dünyası tarafından yıllar öncesinden tespit edilmiş, ders kitaplarına konulmuş, çoktan aşılmış şeyler.
DNA, RNA, GEN gibi kavramların yespiti çoktan yapılmış hatta çözümlenmiş durumda..
Şimdi bu gibi gelişmeleri yok sayabilir miyiz biz, mümkün mü bu?
 
selam ederim;

mumkun degil derken kabul etmemek mumkun degil demek istemistim zaten . ;)
 
Son düzenleme:
selam ederim;

estafurullah ne özürü muhterem kardeşim birbirimize karşı eksiğimiz kusurumuz sadece yanlış okumaklardan ibaret olsa keşke. tartışamıyoruz hakaret laf işiteceğiz diye neden kimse olaylara empati kurarak yaklaşmıyor onuda bilmiyorum. kültürde bilgide en ileri giden insan bile karşısındakini tokmakla dövmeden fikir sunmakdan aciz ne kıymeti kalıyor fikirin düşüncenin kalpler kırıldıkdan sonra. forumda olduğu gibi toplumumuzdada yaşanan büyük sıkıntı bu mesele. iletişim araçları çok modern ama iletişim sorunu yaşıyoruz anlayışlardan dolayı.
 
Sizi anlıyorum Bay X.
Peki bu konularda doğru bildiğiniz kaynaklar var mıdır, ordan yararlanmak isterim.
Çünkü anlaşılan siz konunun doğru olup olmadığına değil kaynaklarda sorun görmektesiniz.
Evrimin, evrimsel teorilerin, evrimsel sürecin-tanımların ve tespitlerin Biyolojiden ayrıştığı nokta nedir bilmek isterim..
Bunlar üzerinde durmak daha doğru olurdu bence..

Çünkü anladığım kadarıyla mutasyon, doğal seçilim, kalıtsal özelllikler ve bu özelliklerin gelecek nesillere aktarılması, gelecek nesillerin bu özellikleri taşıyarak farklılaşması ve evrimselleşerek değişime uğraması, bu sürecin yaşam var olduğu sürece böyle devam etmesi gibi gelişmelerin yanlış olduğunu vurguluyorsunuz.

Eğer bunlar yanlışsa, Biyoloji, Biyolojik olaylar diye bir şey yoktur bence!

Sanırım bir yanlış anlaşılma var ortada,benim kastettiğim nokta Evrim ve Teori'siydi zira bunu açıkça vurguladım siz konuyu biyoloji ve mutasyon üstüne yoğunlaştırmışsınız:)

Benim sizden kaynak gösterdiğiniz konunun Evrim kısmını irdelemenizdi..Stephan Hawking ve Darwin'in kişisel hayatlarını araştırırsanız zekalarının başka yöne doğru kaydığını görmek süpriz olmaz ve bu kişilerin Evrim üstüne ortaya attıkları teoriyi alıp bir bilimsel bulgu gibi işlemek bilim adına hakaret sayılır..Evrim'i değil Teori'sini tartışıyoruz sanırım bu ince noktayı atlamazsanız fikirlerimiz daha anlaşılmış olacaktır..
 
Benim sizden kaynak gösterdiğiniz konunun Evrim kısmını irdelemenizdi..Stephan Hawking ve Darwin'in kişisel hayatlarını araştırırsanız zekalarının başka yöne doğru kaydığını görmek süpriz olmaz ve bu kişilerin Evrim üstüne ortaya attıkları teoriyi alıp bir bilimsel bulgu gibi işlemek bilim adına hakaret sayılır..Evrim'i değil Teori'sini tartışıyoruz sanırım bu ince noktayı atlamazsanız fikirlerimiz daha anlaşılmış olacaktır..
Şu kadarını söyleyebilirim ki teoriler bilimsel bulgulardır ve ötesi yoktur.
Evrim Teorisi ise evrimin (doğa yasalarının) nasıl işlediği konusunun tespitidir.
Bu teoride yanlış olarak nitelediğiniz şey ne ise o konuda araştırma yapmanız daha doğru olacaktır bence.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt