Müşterek evde kalan kişişel eşyaların tespiti istemi dilekçesi örneği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
eşyalarının iadesi davası dilekçe örneği , eşya tespiti bilirkişi raporu , eşya tespiti davasında görevli mahkeme , boşanma davasında kişisel eşyaların talebi

Müşterek evde kalan kişişel eşyaların tespiti istemi dilekçesi örneği

....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Delil Tespiti , Eşya Teslimi ve Eşyanın Yed-i Emine Tevdi Edilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Müvekkilime eşi tarafından sürekli olarak şiddet uygulanmaktadır.

2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde eşi tarafından çok kötü şekilde dövülmüş ve evden atılmıştır.

Müvekkilimin evinde şahsi ziynet ve diğer eşyaları kalmıştır. Söz konusu eşyaların tespit edilmesi ve yed-i emine teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde adı geçen eşyalar satılabilir yok edilebilir veya eşyaların varlığı inkar edilebilir.

3-) Bu nedenlerle delil tespiti istemek zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 368, 369, 372 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, karşı tarafa tebligat yapılmadan, müvekkilimin kişisel eşyalarının cinsleri, değerleri, adetleri bilirkişiye tespit ettirilerek, yed-i emine teslim edilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili
Av.​
 
Üst Alt