Müslümanlığı yaymak birinci vazifelerdendir / Masivayı Unutmak

Allahü teâlâ, bizim ve sizin islâmın şerefini anlamamızı ve onu korumak için çalışmamızı arttırsın!

Öyle oldu ki, kâfirler, müslüman memleketlerinde, yalnız dinsizliklerini, kötülüklerini yapmakla kalmıyorlar; müslümanlığı büsbütün yok etmek istiyorlar. Müslümanların ve müslümanlığın izini, adını bile bırakmamak için kıyasıya uğraşıyorlar. İşi oraya kadar götürdüler ki, bir müslüman, islâmiyetin emirlerinden birini açıkça yapmaya, hattâ söylemeye kalksa, öldürüyorlar. Meselâ: Kurban bayramında, Hindistânda müslümanlar öküz kurban ederler. Kâfirler, müslümanlara (Cizye) vermeye belki râzı olurlar. Fakat, öküz kesilmesine hiç râzı olmazlar. Ehli sünnet her türlü Bid'atten korunup müslümanlık yayılırsa ve müslümanlara kıymet verilirse, sonu iyi olur. Fakat, Allah göstermesin böyle olmazsa, müslümanların işi çok güç olur.

(El'gıyâs)! Yâni imdâdımıza yetiş yâ Rabbî! Bize yardım et yâ Rabbî! Müslümanlara yardımcı ol yâ Rabbî! Kendi akıllarına uyup dine uyduklarını iddia edenlerden uzak durmalı selam dahi vermemelidir.Bunlara yakınlık göstermek dini yıkmaya yardımcı olmaktır.

Bakalım, hangi mes'ûd, tâlihli kimse, islâmiyete yardım etmekle şereflenecek? Bu şerefi bakalım hangi kahramân kazanacak. Bu, Allahü teâlânın öyle bir nîmetidir ki, dilediğine ihsân eder. Allahü teâlâ, büyük ihsân sahibidir. Allahü teâlâ, bizi ve sizi, Peygamberlerin en üstününe uymak şerefinden ayırmasın!

Sevdiklerimin ayrılığından ruhum kan ağlıyor.
Onların firâkından, kemiklerimin ilikleri yanıyor.

Hak teâlâ, hep kendisi ile bulundursun. Kendisinden başkası ile olmaya bırakmasın. Mîraç gecesi, gözü Allahü teâlâdan hiç ayrılmayan insanların en üstünü hurmetine, bu duâmızı kabûl buyursun! Amin.

Bize ve size herşeyden önce lâzım olan şey, kalbi Allahü teâlâdan başka şeylerin hepsinden kurtarmaktır. Kalbin bu selâmete kavuşabilmesi için, Hak teâlâdan başka hiçbir şeyin kalbden geçmemesi lâzımdır. Kalbden hiçbirşeyin geçmemesi için de, mâ-sivâyı yâni Allahü teâlâdan başka herşeyi unutmak lâzımdır. Bunları unutmaya (Fena) denir. Bu yolun büyükleri buyuruyorlar ki, (Allahü teâlâdan başka herhangi birşeyi kalbden geçirmek için uğraşılsa, hiç geçmemelidir). İş bu dereceye varmadıkca, kalb selâmet bulamaz. Bugün, bu nîmete kavuşan kimse, anka kuşu gibidir. Yâni yoktur. Hattâ buna inanacak kimse de, kalmamıştır.

Daha çok ne yazayım? Önceniz ve sonunuz selâmet olsun!
Ahrariyye
 
Efendim konunun başlığı dikkatimi çekti.
Müslümanlığı yaymak değil tebliğ etmek vazifemizdir.
Çalışmak bizden,Tevfik Allahtandır.
Rasulullaha bile "Sen onların hidayet bulmalarına harîs isen her halde Allah dalâlette bırakacağı kimselere hidayet vermez, onların yardımcıları da yoktur "nahl 37 buyurulmuşken.
diye düşündük.
 
Üst Alt