Müslümanlar ve aydınlanma

MÜSLÜMANLAR VE AYDINLANMA

Din; kişinin vicdani tercihidir. Dünya nüfusu 6 milyarın üstündedir. 1.2 milyarı Müslüman’dır. Geri kalanı yani 5 milyar insan başka dinlere inanmaktadır.
Dünya nüfusunun belli başlı dinlere göre dağılımı;
Yüzde 33.5 Hıristiyan, yüzde 20.7 Dinsizler, yüzde 18.2 İslamiyet, yüzde 13.5 Hinduizm, yüzde 6 Budizm, yüzde 0.3 Musevi veyüzde 7.8 diğer.

İnsanlar tarih boyunca; bireysel yaşam yerine, beslenme barınma güvenlik için toplu yaşama gereğini duymuşlardır. Toplumsal kurallar, bir arada olmayı kolaylaştırmıştır.

Bir arada olmayı anlamlı kılmak içinde; dinlemekle düşünmekle heyecanı coşkuyu sevinci artırmak içinde birçok yöntemler gerçekleştirmiştir.

İnsan; varlığının anlamını sorgulamak yaşamını anlamlı kılmak ve ölümü sonrası için sorular sormuştur. Ortaya çıkan din’ler;bilinmezlik dünyasına ilişkin düşünce görüş ve uygulama kodlarını sunmuştur.

Akıl ve beş duyusu ile algı yeteneğini geliştiren insanlar; dinlerin ve ideolojilerin çeşitliği içinde, kişisel tercihini yapmış, yaşamını şekillendirme iradesine yönelmiştir.

İnsan iradesini yönlendirme gerçeği; tarih boyunca farklı din anlayışlarını da beraberinde getirmiştir.

Yüzlerce din ortaya çıkmış, bazıları devam etmiş bazıları ise kaybolmuştur. Yeni din anlayışları değişim ve dönüşüm geçirerek inananları etkilemeye devam etmektedir.

Dinlerin temel özelliği; ritüellerle, sembollerle, simgelerle anlam kazanmalarıdır. Kelimler yanında davranış biçimleri, eylemsel olarak insanlar arası farklılaşmanın da ayırıcı özelliği haline gelmiştir.

Her din; ilkeleri ile temel bakış görüş ve anlayışları ile tek doğru gerçek kabulüne dayanır.
Her din; kendini farklılaştıran ritüelleri toplu ayin biçiminde ortaya koyar. Bunlar ibadet biçimi yanında toplu biraraya gelme yardımlaşma barışma ritüelleridir. Bunlar bayram kelimesi ile ifade edilir.

Bütün dinler; tarihsel anlamı olan inancın yansıması olan bayramlara sahiptir
Bayramlar; her türlü kinin nefretin sona erdirilmesi, sevginin barışın kardeşliğin, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması için insanların bilinçlendirilmesi durumudur.

Müslümanlar; ramazan bayramını kutlarken, özeleştiri yapmak zorundadır.
İslam dünyası bugün; farklı İslam anlayışına sahip olanların birbirini katlettiği, kendi ülkelerini yakıp yıktığı, vahşetin olduğu ülkelerdir.

İslamiyet; farklı İslam anlayışı nedeniyle kimsenin kimseyi beğenmediği zıtlıklar dinine dönüştürülmüştür.

İnsanlar, gruplar, cemaatler; kendi görüşünü İslam diye sunmaktadır. İslam adında farklı inanç toplulukları oluşmuştur. İslam adında onlarca dinler yaşatılmaktadır.
Mümin, Müslüman, münafık, fasık birbirine karışmıştır.

Hurafelere mitolojilere dayalı İslam anlayışı; İslam dünyasını sarmalamıştır.

Herkes kurtarıcı rolünü oynamakta gerçekte ise kişisel çıkara dayalı düşüncesini savunmakta ve kendisine uyulmasını istemektedir.

Müslüman görünen, Müslümanlıktan geçinen, Müslüman taklidi yapanlar; etkili ve yetkilidir.
İslamiyet’i kavramsal anlatımlarla, şekilci yaşayan Müslümanlar; kendi aralarında birlik ve beraberliği, sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti sağlayamamaktadır.
Barışın, adaletin, sevginin hakim olduğu bir dünya için; öncelikle din mensuplarının kendi aralarında bunu sağlamaları gerekir.

İslam’ı istismar edenlerin ortak özellikleri: makam, servet, , yalancı, çıkarcı olmalarıdır.
Onlar; mutlular, pişkinler, arsızlar, gururlular, kibirlilerdir. Çünkü biatle sindirdikleri iyi niyetli insanların hesap sormadıklarını biliyorlar.

Şartlanmış köleleştirilmiş insanlar; sorgulamaz, sorgulayamaz.

Yalancılığı, hırsızlığı, talanı, katliama destek vermeyi, kimlik ve kişilik haline getiren köhnemiş zihniyete sahip olanlar;İslamiyet’e en büyük kötülüğü yapmaktadırlar.

Müslümanlar; ortak değerleri paramparça eden, şarlatan önderlerini iyi tanımalıdırlar.
Müslümanlar; şartlandırılmış beyinlerindeki sarmalı parçalamak zorundadırlar. Dogmalarla iğdiş edilen beyinlerini açmalı, uyuşturulmuş bedenlerini sevgi-saygı-paylaşım-adil yönetimle enerjik hale getirmelidir.

Temiz inançlı olanları aptal yerine koyan din tacirlerinin gerçek niyetleri; anlatılmalıdır.
Aydınlanma; bilinçlenme demektir. Bilinçlenmek için ise okumak ve yansıtmak gerekir.


Nurullah AYDIN

31 Temmuz 2014-ANKARA
 
selam ederim;

nurullah bey islamiyetin bugünkü durumunu eleştirmiş yazısında. ama oldukça eksik bir yazı olmuş. insanlar neyi okuyup yansıtacaklar? müslümanlık haricinde inancı olan 5 milyar insan çokmu mutluymuş? hadi okuyalım hatim setlerini aydınlanıp bilinçlenelim yaşantımıza sokalım yapabilen varmı? anlayabilen bile yok. çünkü niyet cennete gitmek amaç doğrudüzgün bir dünyada adalet sevgi saygı içersinde yaşamak değilki. din adamlarının öğrettiği şey, sürekli vaadler ahirete yönelik, kimse bu dünyanın hali nedir kendimize çeki düzen verelim diyerek bir hatim seti okuyormu? hatim indirince ne oluyor? bugüne kadar ne oldu? yaşantımızda bir değişiklik görebilen varmı? bir celaleddin rumi çıkıyor islamiyetten birde işid gibi kafa kol kesen anlayışlar.

bu tanımlar baştan yapılmalı. din nedir, kafir nedir, müslüman nedir, caiz nedir, sevap nedir, günah nedir. bu tanımların en baştan yüksek kurumlar tarafınca yapılması lazım. insanlar okuyor okuyor okuyor okuyor ortada gelişme yok. sevap için okumak nedir bu zamanda yakışıyormu bu hikayelerle oturup ağlaşmak, neden o hikayelerdeki insanlar gibi olmaya çalışmıyoruz diyen bir kişi yok. daha nekadar sevgili muhammedin şefaatine güvenip yan gelip yatacağız.

dindar kişi, hayatını doğruluğa adalete saygıya sevgiye adamış kimsedir. ibadetle örtüyle dindar olunmaz. islam ezber ilmi değil adaleti doğruluğu İNSANLIĞI icraat ilmidir. nerede o islam anlayışı nerede dünya müslümanları?
 
Son düzenleme:

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt