Müslüman Antikapitalist olamaz mı?

Kapitalizm nedir? Müslüman Antikapitalist olamaz mı?
kapitalizm_nedir_musluman_antikapitalist_olamaz_mi_h3351.jpg

Kapitalizm: Sınırlı olarak şahsi teşebbüse ve mülkiyete müsaade eden, kazanç (kar), rekabet ve rasyonellik ilkesine dayanan, genelde çok değişik özellikler arz eden ekonomik yapıya sahip rejim Eşit olmayan bir servet ve gelir dağılımına yol açması, bu durumun ekonomik ve politik alanda bir güç dengesizliğini ortaya çıkarması, materyalist bir düşünce sistemi içinde hareket edilmesi, azınlık rejimi olarak doğmuş olması ve gelişmesi, devamlı olarak egemen sınıfların sermaye sahiplerinin olması, faizcilikle, gelir dağılımını haksız bir şekilde düşük gelirlilerden alıp sermaye sahipleri lehine değiştirmiş olması, aşırı bir kar ve kazanç hırsının hakim unsur haline getirilmesi gibi sebeplerle tenkit edilmiştir.Kaynak: Kapitalizm Nedir? Kapitalizm Anlamı ve Hakkında Bilgi

1 Mayıs’ta bazı Müslüman gençlerin meydanlara inmesiyle epey tartışılan bir konu var. Müslüman antikapitalist olur mu? Olmaz diyenlerin çoğunun sağda konumlandığını fark ediyorsunuz. Peki, neden kapitalistler sağcı, antikapitalistler solcu oluyor? Yani bir Müslüman sağcı ya da solcu olmadan antikapitalist olamaz mı? Ya da sadece solcular mı “ben antikapitalistim” diyebilir. Şimdi Müslüman gençler ne yapsın? Ya da diyelim ki bu gençlerden bazıları kendilerine sosyalist diyor. Ne yapalım yani? Sağcıyım deyince müslüman, solcuyum deyince dinsiz olacaksın diye bir kural mı var?

Bizim ülkemizde yanlış bir algı var. Emekten, işçiden, haktan, özgürlükten v.s bahsediyorsanız hemen sosyalist olmakla itham ediliyorsunuz. Lakin bu ithamları yapanlar üzülecekler ama birçok ayet de mal biriktirmeye, servetin tek elde toplanmasına karşı Müslümanları uyaran, Allah için harcamayı emreden, rızk endişesine düşmenin yanlışlığına vurgu yapan birçok ayet var. Anlayacağınız Müslüman olmak bizi kapitalizm karşıtı yapmıyorsa o Müslümanlığımızın nasıl bir şey olduğunu iyice düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu ayetlerin hepsini bu köşeye sığdırmam imkânsız. Lakin bir kaç ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Bir zenginlik yarışıdır oyalanıp duruyorsunuz.
Mezarlarınıza girinceye kadar süren bir oyun ve oynaş “ (Tekasür 1-2)

“Sen ey yalnızlığa bürünen!
Kalk ve uyanışı başlat!
Haykır: Allahuekber!
Güzel ahlâkı kuşan!
Kötülüğe bulaşma!
Servet yığma hayallerine kapılma!
Daima Rabbinle birlikte ol ve güçlüklere göğüs ger!” (Müddesir; 1-7)"Kendilerine, "Allah'ın size verdiği rızktan başkaları için harcayın!" denildiğinde, hakikati inkara şartlanmış olanlar, inananlara, "Rabb[iniz] dileseydi [Kendisinin] besleyebileceği kimseleri biz mi besleyelim? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz!" derler." Yasin 47.

Yeryüzüne dağılın, Allah’ın fazlından rızkınızı arayın! (Cuma 10)

Şeytan, sizi fakirlikle korkutup, fahşaya sürükler [cimriliğe, her türlü kötülüğe teşvik eder. (Bekara 268)

Her canlının rızkı Allah’a aittir.(Hud 6)

Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Baki olan, salih ameller, Rabbinin katında, mal ve evlatlardan ve dünyalıklardan iyidir. (Kehf 46)

İnsan zengin olunca azar. (Alak 6-7)

Mal ve çocuklarınız, Allah’ı anmaktan alıkoyarsa, hüsrana uğrarsınız. (Münafikun 9)

"Altın ve gümüş yığanlar ve bunları Tanrı yoluna harcetmeyenler! Sen onlara elemli bir azabı haber ver." (TEVBE-34)


Bu konularda birçok yazı kaleme alan Yazar Eren Erdem tek Allah’a taptığını iddia eden ama servet, konfor ve kariyere de aynı anda tapanları bakın nasıl uyarıyor:

Hey sen! La ilahe illallah diyorsun. Yani, yaşamımı belirleyebilecek hiçbir otorite yoktur diyorsun. Ama, dolara, servete, konfor ve kariyere tapıyorsun. Mülk Allah'ındır diyorsun, tapusunu gizli kasalarda saklıyorsun. Ötekileri O'na ait olanlardan mahrum bırakıyorsun. Kendini kandırıyorsun dostum. Kendini kandırıyorsun!!

Kimse kendini kandırmasın.Dünyayı istiyorsa açık bir şekilde söylesin.Bunu Kuran’dan ya da Peygamberden deliller bulmaya çalışarak meşrulaştırmaya kalkmasın.Yukarıda Kuran’dan ayetleri size gösterdim.Her şey açık ve net.Peygamberimizin de nasıl yaşayıp,nasıl vefat ettiği hepimizin malumu.

Son söz; Anti-kapitalist Müslüman gençlere çamur atmaya kimsenin hakkı yok. Gençlerin ufak-tefek hataları mutlaka olacaktır. Ancak niyetlerinin ve samimiyetlerinin ne olduğunu bilmeden sağda-solda aleyhlerinde konuşup-yazmanın hem ayıp, hem de günah olduğunu hatırlatırım…

http://www.boludetay.com
 
Üst Alt