Müneccim kralların tapınması

Merhaba

Kökten özerk ve devrimci ilk tablosudur. Yüzeydeki bozukluklar nedeni ile güç anlaşılır hale gelmiştir. Sağdaki kişiler arasında Dante bile görülür. Müneccim krallarla Mer-yem' in oluşturduğu piramidin ortasında çocuk İsa' nın canlılığı görülmektedir. Onun çevre-sinde krallar çobanlar, melekler, atlılar Tanrının görünmesini simgeleyen geniş hareket içeri- sinde kıpırdanmaktadır. Yüz ifadeleri ve beden hareketleri ile ışık-gölgeleme tekniğindeki ustalık resme olağanüstü bir canlılık kazandırmaktadır. En değişik durumlar beklenmedik açılardan ele alınmıştır

Leonardo, San Donato manastırı tarafından ısmarlanan bu tabloyu 30 aydan daha kısa bir sürede bitireceğine söz vermesine rağmen tamamlamadan Milano' ya gitmiştir
 
Üst Alt