Muharrem kararnamesi

MUHARREM KARARNAMESİ
Mehmet Necati GÜNGÖR

Tarihte iflasımızı belgeleyen iki kararname var.

Birisi Ramazan Kararnamesi

Padişah Abdülaziz tarafından imzalandı.

İkincisi Muharrem Kararnamesi.

Bu kararname de yeğeni 2. Abdülhamit tarafından.

Abdülhamit Han diye bu günkü iktidar mümessillerinin yeğe göğe sığdıramadıkları Abdülhamit sadece toprak kaybetmekle kalmadı, ekonoiyi de hepten kaybetti.

Ramazan kararnamesi 30 Ekim 1875te imzalandı.

Yayınlanmasında etkili olan sadrazamın adı Mahmut Nedim Paşa.

Lâkabı Rus Nedim Paşa.

1854 yılında çıkarılan tahvillerle Osmanlı idaresi ilk defa dış borca yelken açıyordu.

Osmanlı ekonomik olarak dibe vuruyordu ama, alınan borçlar yeni sarayların yapımında, uçsuz bucaksız saray israflarında kullanılıyordu.

Borç verenler sonunda kapıya dayandılar.

Düyun-u Umumiyeye giden yol dış borçlanmalarla başlıyordu.

Abdülaziz sonuçta tahttan indirildi.

Bileklerini kestiği söylense de, öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Sonra yeğeni Abdülhamit tahta çıktı.

O da Muharrem Kararnamesini imzaladı.

Devlet, iç ve dış borçlarını ödeyemez hale gelmişti.

Alacaklıların baskısı neticesinde Padişah bu kararnameyi yayınladı.

Devlet yine Rus Nedime teslim.

Bu kararname ile Düyun-u Umumi idaresi ilk defa kurulmuş oluyordu.

Osmanlı devleti, artık ekonomik bağımsızlığını kaybetmişti.

Avrupalı alacaklı devletlerin temsilcileri ile Osmanlı Devleti temsilcileri bir komisyon oluşturdular.

Bu komisyon, devletin borçlarının ödeme şeklini ve bu işlerin takibini yapacaktı.

Sonuçta olan oldu.

Osmanlı iflas etti, borçlarını edemek de Cumhuriyet idaresine kaldı.

İşte, Meclis Başkanının duraklama devri dediği devir buymuş meğer.

Bu gün de iç ve dış borçlarımız gırtlağa dayanmış vaziyette.

Allah, bizi üçüncü kararnameden korusun.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt