Muhammed Tevrat'tan yanlis kopyalamis

Selam!

Musa ve onun Firavunla mücadelesi Kuran’da en çok yer alan kıssadır.
Bu kıssada Eski Mısır ve Firavun’un yaşantısı hakkında bir çok detaya yer verilir.
Firavuna karşı toplumun tavrından ve toplum içindeki konumundan,
Firavun’un yardımcısı Haman gibi değişik konular hakkında fikirler elde edilebilmektedir.

Kuran’da geçen Haman ismi bazı Hıristiyanlar tarafında eleştiri sebebi olmuştur.
Çünkü Haman ismi Tevrat’ta Ester’in hikayesinde geçer ve burada
Haman, İsrail oğullarına kötülük yapan Pers kralının yardımcısı olarak belirtilmektedir.
Bu nedenle Bazı Hıristiyan araştırmacılar Haman isminin Kuran’da yanlış geçtiğini iddia etmişler ve
bunu Kuran’ın Tevrat’tan kopyalandığı iddiasına delil olarak göstermeye çalışmışlardır.
Mısırın tarihi ve dili Roman imparatorluğunun işgali esnasında tümüyle değişti.

Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul eden Roma, putperest olduğunu düşündükleri Eski Mısır dinine karşı yasaklayıcı bir tavır aldı.
Mısır tapınaklarını yıkıp, kitabeleri söktüler. Hiyeroglif yazısının kullanılmasını yasakladılar.
M.S 300’lerden sonra Hiyeroglif yazısı unutuldu ve yeryüzünde bu yazıyı okuyabilen kimse kalmadı.
18 yüzyıla kadar bu böyle sürdü.

Bu dili bilen olmadığı için Mısır papirüslerinde ve yazıtlarında neler yazdığı hiç kimse tarafından bilinemiyordu.
Bu durum 1799’da Mısır’ı işgal eden Fransız ordusundaki bir askerin,
kendine siper kazarken bulduğu Rosetta Stoen isimli bir yazıtla değişti.
Bu yazıtı diğer yazıtlardan ayıran özelliği aynı metnin hem Hiyeroglif,
hem demotik hem de Yunaca olarak yazılmış olmasıydı.

Yunanca bilinen bir dil olduğu için buna bakılarak Hiyeroglif yazısı Jean-Françoise Champollion adlı
bir Fransız tarafından da çözülebildi.
Bu şekilde Eski Mısır dolayısıyla Firavun hakkında bir çok şey öğrenilebildi.
Bu çalışmaları takip eden Fransız bilim adamı Prof. Dr. Maurice Bucaille
Kuran’da geçen konularla Eski Mısır yazıtlarındaki bilgileri karşılaştığında ise çok ilginç sonuçlara ulaştı.

Maurice Bucaille “Haman” ismini bir Fransız Mısır Bilimcisine verir ve bunun
7. yüzyıldaki bir Arap el yazmasından alıntı olduğunu söyler.
(Bu ismin Kuran’da geçtiğini söylemeden, 7. yüzyıldaki Arap el yazması diyerek Mısır bilimcisinin tepkisini ölçer.)
O da, 7. yüzyıldaki bir Arap el yazmasında hiyerogliflere ait bir bilginin geçirilmiş olmasının mümkün olmadığını,
fakat Firavun sarayının isim listelerine bakacağını söyler,
Dr. Maurice Bucaille’a ise “Dictionary of Personal Names of the New Kingdom by Ranke” adlı Mısır isimleri sözlüğünü önerir.

Bucaille ise Almanca hiyeroglif transliterasyon listesinden Haman’ın, Taş Ocakları İşçilerinin Şefi olduğunu bulur.
( Hermann Ranke, Die Ägyptischen Personennamen, Verzeichnis der Namen,
Verlag Von J. J. Augustin in Glückstadt, Band I, 1935, Band II, 1952.)

Dahası Haman ismi Viyana’da Hof Müze’sindeki bir anıtta da kazılıdır.
( Walter Wreszinski, Aegyptische Inschriften aus dem K.K. Hof Museum in Wien, 1906, J. C. Hinrichs’ sche Buchhandlung.)

Kuran’da, Firavun’un kule yapma işini Haman’dan istemesini haber veren ayet, bu arkeolojik bulguyla tam bir uyum içindedir. Kuran’da da Firavun Haman’a seslenmekte ve ondan kendisine yüksek bir kule yapmasını istemektedir:

Firavun dedi ki:
“Ey önde gelenler, sizin için benden başka İlah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da, bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa’nın İlahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum.”
(Kasas Suresi, 38)

Eski Mısır’a ait bu yazıtların okunabilmesi, Kuran’da söylendiği gibi Haman’ın Eski Mısır’da yaşadığını ortaya koydu.
Ayrıca Haman’ın tıpkı Kuran’da bildirildiği gibi Firavuna yapılar inşa eden bir kişi olduğu ortaya çıktı.

Hoşgeldiniz
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sevgili dostum,bu konuyu bir Hristiyan forumunda ,Hz.İsa'nın İncil ve Tevrat bağlantılı soy ağacı ile birlikte sıkı bir şekilde tartışmıştım...Sonuç mu...Sessiz sedasız forumdan şutlandım...:freakedout: Hem de hiç bir açıklama olmaksızın...Onlar bu hiyeroglifleri çok çeşitli nedenlerden kabul etmemekteler...

Sağlıcakla kalınız...
 
Üst Alt