Muhammed Mustafa as. diyor ki:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Muhammed Mustafa as. diyor ki
Selam!

Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as. diyor ki:
Maddî ve manevî temizlik îmânın yarısıdır. Hamd , mîzânı dolduracak tek şeydir;
sübhânallah ve elhamdülillâh hakikati ise yer ile gökler arasını doldurur.
Namaz bir nur, sadaka kişinin îmânına bir bürhan,
sabır ise kişinin yolunu aydınlatan bir ziyâ şeklinde temessül eder.
Kurân da kişinin ya lehinde ya da aleyhinde bir delildir.
Her yeni gün başlarken kişi pazara çıkıp kendini bir köle gibi satışa arzetmiş demektir;
neticede ya Allaha itaatiyle kendini azaptan kurtarmış
ya da şeytana uymak suretiyle kendini helâk etmiş olur.
Müslim hoca

Allah cc nun selami ustune olsun....
 
Muhammed Mustafa as. diyor ki
Selam!
Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as. diyor ki:
Mü'min'in her durumu süpriz ve şaşırtıcıdır!
Niye olmasın ki; onun her işi hayırdır ve bu da müminden başkası için sözkonusu değildir.
O, neşe ve sevinç ifade eden bir duruma mazhar olunca şükreder, bu onun için bir hayır olur;
herhangi bir sıkıntıya maruz kaldığında da sabreder, bu da yine onun için hayır olur.
Müslim hoca

Allah cc nun selami ustune olsun....
 
Muhammed Mustafa as. diyor ki
Selam!
Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as. diyor ki:
İnsanoğlunun bir vadi altını dahi olsa, bir ikincisini ister.
Onun gözünü neticede sadece bir avuç toprak dolduracaktır .
Neyse ki Allah, tövbe edenin tövbesini kabul ediyor.
Buhârî hoca

Allah cc nun selami ustune olsun....
 
Muhammed Mustafa as. diyor ki
Selam!
Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as. diyor ki:
Allah Teâlâ hazretleri, iyi ve kötü şeyleri tayin edip
sonra da bunları şöyle açıklamıştır:

Kim bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa,
Cenâb-ı Hak o kişi adına tam yapılmış bir iyilik yazdırır.

Eğer niyetlendiği bu iyiliği gerçekleştirebilirse
Şânı Yüce olan Allah, o kişi adına on iyilikten başlayarak
yediyüz katı ve hatta daha çok kat iyilik yazdırır.

Diğer taraftan kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de yapmazsa,
Allah o kişi adına yine tam yapılmış bir iyilik yazdırır.

Niyetlendiği o kötülüğü yapması durumunda ise,
Allah bunu sadece tek bir kötülük olarak kayda geçirtir.
Buhârî hoca

Allah cc nun selami ustune olsun....
 
Muhammed Mustafa as. diyor ki
Selam!

Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as. diyor ki:
Sadaka malından yanımda hiçbir şey kalmadı.
Sizden kesinlikle bir şey de saklamadım.

Kim çok muhtaçken bile ihtiyacını gizleyip başkasından istemekten
ve harama girmekten sakınırsa
Allah Teâlâ hazretleri o kimseyi iffetli kılar.

Her kim de halktan dilenmez, müstağni davranırsa
Allah onu gönlü zengin yapar.

Kim sabretme azminde olursa
Allah ona sabır ihsan eder.

Kimseye sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha büyük bir lutufta bulunulmamıştır.
Buhârî hoca

Allah cc nun selami ustune olsun....
 
Muhammed Mustafa as. diyor ki
Selam!
Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as. diyor ki:
"İçinizden biri oruçlu olduğu günlerde başkasına çirkin söz söylemesin, bağırıp çağırmasın.
Eğer biri ona söver veya elle sataşırsa, "Ben oruçluyum"desin , "
Buhârî hoca

Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as. diyor ki:

"Kim oruçlu iken yalan konuşmaktan ve kötü hareketlerden vazgeçmezse,
bilsin ki Allah'ın onun yemeyi ve içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.
Buhârî hoca

Allah cc nun selami ustune olsun....
 
Muhammed Mustafa as. diyor ki
Selam!
Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as. diyor ki:
Akıllı kimse, sürekli kendi nefsini sorgulayan
ve durmadan ölüm ötesi için çabalayandır.
Nefsini hevâsının peşinde koşturduğu hâlde
buna rağmen Allah Teâlâdan beklentileri olan
kimseye gelince o zavallının tekidir.
Tirmizî hoca

Allah cc nun selami ustune olsun....
 
Muhammed Mustafa as. diyor ki
Selam!
Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as. diyor ki:
Allahım!
Sana teslim oldum ve Sana îman ettim.
Tevekkülüm Sanadır ve bütünüyle Sana yöneldim.
Yalnız Senin inâyetinle mücâdele ettim, yalnız Senin hakemliğine başvurdum.
Allah'ım! Beni doğru yolundan saptırmandan tir tir titriyor ve Senin izzetine sığınıyorum.
Senden başka ilâh yoktur. Sen hiç ölmeyecek olan ebedi dirisin.
Halbuki insanlar da cinler hepsi ölümlüdürler.
Buhârî hoca

Allah cc nun selami ustune olsun....
 
Muhammed Mustafa as. diyor ki

Selam!

Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as. diyor ki:
"Hilali görünceye kadar oruç tutmayın,
yine hilali görünceye kadar da yemeyin.
Bulut araya girerse ayı takdir edin.
Bulut, görmenize mani olursa sayıyı otuza tamamlayın"
Buhârî hoca

Allah cc nun selami ustune olsun....
 
Muhammed Mustafa as. diyor ki

Selam!

Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as. diyor ki:
Aişe validemiz Peygamberimiz (sav)'e
'Ey Allah?ın elçisi! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu anlarsam o gece nasıl dua edeyim?'
diye sorunca Peygamberimiz (sav) 'şu duayı oku' buyurdu:
'Allahım! Sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.'
Tirmizi hoca
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt