Muhammed eşittir Allah denilmesi doğrumudur?

Selam!

Iste
Hakikati Muhammediye,
Iste
HULUL inanci
Iste
Muhammed=Allah
Soyleminin Perde arkasi....

Peki
Bu murâkabeyi nasil yaparlar?

Devam edecek............

Selam!

Once BILGI

şeyhin bakışı kalp hastalıklarına
şifadır. Yüzünü göstermesi, manevi hastalıkları giderir.
O, anlatılan olgunlukların sahibi, vaktin imamı, zamanın
halifesidir. Kutuplar, bedeller onun makamları sayesinde
yetişip yaşarlar. Evtâd, nücebâ, onun kemalât denizinden
akıp gelen bir katredir. Onun irşadı güneş misalidir.
Kendi istemeden her şeye feyzini yağdırır...

Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 238.

Tasavvuf dininin mensuplarinin inancina gore:
...şeyhin bakışı kalp hastalıklarına şifadır...

Islam inancinin mensuplarina gore:
Bismillâhir rahmânir rahîm.
26. 80 ."Hastalandığımda Allah'tır bana şifa ulaştıran."

Tasavvuf dininin mensuplarinin inancina gore:
...Yüzünü göstermesi, manevi hastalıkları giderir...

Islam inancinin mensuplarina gore:
10.57.Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa,
inananlara bir kılavuz ve bir rahmet geldi.

Tasavvuf dininin mensuplarinin inancina gore:
...şeyhin irşadı güneş misalidir...

Islam inancinin mensuplarina gore:
72.21.De ki: "Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir irşad yapabilirim.
6.90.. O Kur'an sadece alemleri irşad için ilahi bir yadigârdır.
Sadakallah!

Râbıta yapan mürit, şeyhinin dışında her şeyden ilgisini
kesmek ve kalbinde yalnız ona yer vermek zorundadır
O, şeyhin suretini alnının ortasında hayal eder,
sonra onu kalbinin ortasına indirir, kendini yok,
şeyhini var bilir

Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 239.

Islamda ibadetlerde Husu icinde olun derler
Ve
Namazi sanki Allah cc nu gorurcesine kil derler.
Allah cc nun kulu olmanin gostergesi dir bu.

Tasavvufun kulluk gostergesi de;
...şeyhin suretini alnının ortasında hayal eder,
sonra onu kalbinin ortasına indirir, kendini yok,
şeyhini var bilir
....

Iste
"Hic olma!" zirvasinin temeli budur.
Ise Allah cc denilerek baslatilir.
Sonunda seyhinde "HIC" olunur.

Biri doğuda, biri batıda da olsa, şeyhin
ruhaniyeti onu râbıta ile terbiye eder ve Allah’a ulaştırır

Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 242.

Bizler bu terbiyeyi Kur'an'in yaptigini zanneder dik ama...
Gorulen o ki;Şeyh, tümüyle Allah’ın yerine konur.

Ustelik
Ogretmenimiz Allah cc iken
Bismillâhir rahmânir rahîm.
6.102.Rabbiniz Allah işte budur!...
Sadaakallah!

Tarikatçılara göre hakiki şeyh, müritle Allah arasında
vasıtadır. Ondan yüz çevirmek Allah’tan yüz çevirmektir

Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 244.

sn mopsy
hakiki tasavvuf ,insanı kul olarak mezun eder.Kulluk okuludur yani.İnsanın maddesiyle nasıl kulluk edeceği,naslarla bellidir,manasıyla nasıl kulluk edeceğinide tasavvuf öğretir.
Bendenizinde yazılarından etkilenipte tasavvufa ilgi duyan olursa zaten öncelikli olarak şunu tavsiye ederim;kılı kırk yararcasına azami dikkat.her mürşide el verme yolun sarpa uğratır der niyazi mısri.

...ümmi-hakiki tasavvuf ,insanı kul olarak mezun eder...

Evet
Sn.Ummi kul olarak menzun eder!
Ama kimin kulu?

...hakiki şeyh'ten yüz çevirmek Allah’tan yüz çevirmektir....

Tasavvuf Islam disi bir inanc sistemidir.

devam edecek...................
 
Son düzenleme:
Selam!

Once BILGI:

Mülkte tasarruf Allaha ait yetkileri kullanma demektir.
Melekût da mülk anla minda dır, ama yalnız Allaha ait
mülk demektir."Tasarruf" bu mülkü yönetmektir.
Rağıb elİsfahânî,Müfredât, ( مل ك ) maddesi.

Ceberût da mana âlemine ve göklere
hakimiyet anlamlarına gelir.
Dersaadet جبر ) , 1317 ) maddesi

Papa, canların üzerinde Tanrısal atama sayesinde
yüce, tam, dolaysız, evrensel yetkiye sahiptir .
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 937.

....Papaz gerçeğin savunucusudur. Meleklerle birlikte
dikelmekte, başmeleklerle birlikte hamd etmekte, mihrap
üzerinde kurbanları sunmaktadır. Mesihin rahipliğine
katılmakta, yaratığı yeniden biçimlendirmekte, yaratığı
Tanrı suretine yeniden kavuşturmakta, öbür dünya
için yaratığı yeniden yaratmakta, daha da önemlisi kendi
tanrılaştığı gibi tanrılaştırmaktadır da
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 1589.

Simdi:
Yukaridaki yazilari unutmadan
devam edebiliriz:


Mürit şeyhini nerede düşünse,
ruhaniyeti orada hazır olur.
şeyhin ruhani tasarrufları
Allahın tasarruflarıdır.

Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 239.

...şeyhin ruhaniyeti orada hazır olur....
...şeyhin ruhani tasarrufları,Allahın tasarruflarıdır....
Mopsy-
Bismillâhir rahmânir rahîm.
50.16.Biz insana şah damarından daha yakınız.

Bismillâhir rahmânir rahîm.
50.26...Ve O, hükmüne/yönetimine hiç kimseyi ortak etmez.
Sadakallah!

SIMDI
Seyh:Allah cc'nun yonetiminde/tasarrufunda SERIK/Ortak
Allah cc gibi hazir ve nazir ozelliginde SERIK/Ortak

Mürit şeyhinin kendisine emrettiği
şeyi yapmakta acele etmeli, onu derhal yerine getirmelidir.
Hiçbir tevil ve tehir yoluna sapmamalıdır. Zira tevil
ve tehir yol kesicilerin en büyüğüdür
.
Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s.173.

...Mürit şeyhinin kendisine emrettiği şeyi derhal yerine getirmelidir...

Mopsy-
Burada iki Ayet bir hadis okuyup dusunelim...
Bismillâhir rahmânir rahîm.
20.2.Biz bu Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.

2.185....Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez
Sadakallah!

Âişe ra bir kadınla birlikte otururlarken, yanlarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve:
- "Bu kadın kim?" diye sordu.

Âişe validemiz:
- Bu filan hanımdır, dedikten sonra, onun çok namaz kıldığından bahsetti.

Bunun üzerine Resûl-i Ekrem:
- "Bütün bunları sayıp dökmeyi bırak; gücünüzün yettiği nisbette ibadet etmeniz size yeter.
Buhari hoca...

Iste Islam inancinin Rabb'i-Rasulu
Iste Tasavvuf inancinin Seyhi

Islamin Rabb'in de;Rasulunde Tolerans
Tasavvufun seyhinde ....

Sâlik, mürşidinin yanında ve uzağında daima onun
rızasını elde edeceği yolda yürümeğe bakmalıdır.
Mürşidinin nelerden hoşlanacağını anlamak ve ona göre
çalışmak zorundadır.

Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 173.

Sâlik:mürşidinin daima rızasını elde edeceği yolda yürümeğe bakmalıdır....

Mopsy-
Bismillâhir rahmânir rahîm.
5.16.Allah, rızasına uyanları
o Kitap'la esenlik ve barış yollarına iletir ve
onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp
şaşmayan ve sapmayan dosdoğru yola kılavuzlar.
Sadakallah!

Tasavvufta:
Mursidin Rizasi=Allah cc nun Rizasi

Mürşidler Allah Teâlânın bulunduğu
oturumda bulunurlar, dolayısıyla Allah Teâlâyı zikirle
elde edilecek fayda, bu zatları görmekle aynen elde
edilir. Allahın Elçisine tam uymayı, bu kâmil şeyhin
sevgisi ile bir tutmak gerekir
.
Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 235.

...Allah Teâlâyı zikirle elde edilecek fayda, şeyhi görmekle aynen elde edilir....
... Allahın Elçisine tam uymayı, bu kâmil şeyhin sevgisi ile bir tutmak gerekir ....

Mopsy-
Allah cc sevgisi=şeyhin sevgisi
Allah Teâlâyı zikir=şeyhi görmek
Allah cc nun Rizasi=Mursidin Rizasi
Allah cc nun emri=şeyhinin emri
Allah cc nun tasarrufu=şeyhin tasarrufu

Yani:
Muhammed= Allah!
Sozunun esas gayesi aciga cikar.
Seyh=Allah!

Sonuc:

Bunlarin;
Kur'an'da,
Sunnette,
Ilahi-Beseri (Rasul) hicbir delili yoktur.

Bismillâhir rahmânir rahîm.
22.71.Allah ile kendi aralarına koydukları
öyle şeylere kul olurlar ki,
Allah onun hakkında hiç bir delil indirmemiştir.
Onunla ilgili kendilerinin de bir bilgisi yoktur.
O zalimlerin yardımcısı olmaz.
Sadakallah!

Tasavvuf Islam disi bir inanc sistemidir....

devam edecek................
 
Selam!
Müşrik, Allahı yeryüzü krallarına benzeterek kendinden
uzak sayar. Krala ulaşmak isteyenin, ona yakınlığı
olan biri aracılığı ile ulaşmak istemesi gibi müşrik de
Allaha ulaşmak için ona yakın olduğuna inandığı birini
aracı yapmak ister. Hıristiyanların İsayı Allahın oğlu,
Mekkeli müşriklerin putlarını Allahın kızları 17 , büyüklerinin
ruhlarından yardım umanların da onları, Allahın
özel dostları saymaları bundandır.
Camiulbeyân fî tefsîril Kuran c. 11, s 519,

Bismillâhir rahmânir rahîm.
2.165.İnsanlar arasında Allahın yakınından endâd edinenler
vardır. Onları, Allahı sever gibi severler.
Sadakallah!

Endâd, niddin çoğuludur.
Nidd,
Allaha benzer bazı niteliklere sahip görülen ve
aykırı şeyleri savunabileceğine inanılan varlıktır .
Allahın onları kırmayacağına,gerekirse Allaha,
O'nun istemediği bir şeyi kabul ettirebileceklerine,
onların bu gücü Allahtan aldıklarına inanılır.
İbn Manzûr, LisânulArab, ( ند ) mad. c. III, s. 420.

Bu inanilan kisilerden biride asrin kutbu kabul edilen,
Hindistanli seyh imam Rabbani hocadir.

Once su bolumu okuyalim
Resûlullah efendimizden hazret-i Ali vâsıtasıyla gelen feyzler, mânevî ilimler ondan sonra hazret-i Hasan ile Hüseyin ve on iki imâmdan diğerleri ile devam etti. Bunlardan sonra gelen evliyâya feyzler hep on iki imâm vasıtasıyla geldi. Abdülkâdir Geylânî hazretleri dünyâya gelip velî oluncaya kadar hep böyle idi. Fakat o evliyâlıkta yüksek dereceye kavuşunca, on iki imâmdan gelen feyzler, ilimler, bereketler onun vâsıtasıyla geldi. Başka hiç bir velî bu makâma ulaşamadı. Bunun için; "Önceki velîlerin güneşi battı. Bizim güneşimiz ufuk üzerinde sonsuz kalacak, batmayacaktır." buyurdular. Kıyâmete kadar, her velîye feyzler onun vasıtasıyla gelecektir. Bunun için kendisine "Gavs-ül-A'zam; En büyük Gavs" denildi. Yalnız İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu hususda onun vekîlidir.

Simdi bu vekilin nid ozelligini kendi kitabindan okuyalim.
Evet!
Karsinizda Kutbul Irsad imam Rabbani hoca:

Kutbul irşad son derece az bulunur.
Maasallah cok ta mutevazi...
Uzun zamanlar ve asırlar geçtikten sonra
ortaya çıkar, hidayet ve zuhurunun nuru ile karanlık
cihanı aydınlatır. Onun irşadı bütün cihana yaygındır.
Arştan yeryüzünün merkezine kadar her kime rüşt, hidayet,
iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve
ondan alınır.

Allah cc nun bundan haberi var mi acaba?
Yok!
Nereden mi biliyorum?

Bismillâhir rahmânir rahîm.
28.56.Şu bir gerçek ki, sen istediğin kişiyi doğru yola iletemezsin.
Ama Allah, dilediğine kılavuzluk eder.
Hidayete erecekleri O daha iyi bilir.
Sadakallah!

Ama Imam Rabbani hocanin yola getiremedigi kimse YOK!
Feyzini Muhammed asdan alacaksin
Ama onun sahip olamadigina sahip olacaksin.
Sapkinligin bile bir siniri olmali.

Onun aracılığı olmadan bu devlet kimseye
nasip olmaz.

Kutbul Irsad/Imam Rabbani olmazsa
Kimse mumin olamaz.

Allah cc diyor ki:
Bismillâhir rahmânir rahîm.
Allah, kuluna Kafi değil mi, yetmiyor mu?
Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar.
Allah kimi saptırırsa artık ona kılavuzluk edecek yoktur.
Sadakallah!
Ve
Bismillâhir rahmânir rahîm.
...Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah'ın Zikri/Kur'an'ı karşısında yumuşar.
Bu, Allah'ın kılavuzudur ki, onunla
dilediğini/dileyeni hidayete erdirir.
Allah'ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur.
Sadakallah!

Halbuki bir Seriki/ortagi varmis.
Bundan ne Kuranin,ne Peygamberinin haberi YOK!
Dedim ya sapkinligin bile bir siniri olmali.

Onun nuru, mesela büyük okyanus gibi cihanı kaplamıştır da
bu denizde hiçbir hareket meydana gelmemiştir,
sanki donmuş gibi durmaktadır.
Ona yönelen ve samimiyetle inanan yahut onun yöneldiği
talibin yönelme sırasında sanki kalbinden bir pencere açılır
ve bu yoldan, yöneliş ve samimiyeti nispetinde nasip alır ve doyar.

Kutba yoneliyor.(Allah cc na degil) ve hidayete eriyor.

İnkâr ettiği için değil de onu tanımadığı,
bilmediği için (doğrudan) Allahın zikri ile meşgul
olan ve gönlünü Allaha yönelten kimse de tıpkı o
kutba yönelenler gibi ondan istifade ederler;

Kimden istifade ediyorlar?
Allah cc dan degil Kutuptan istifade ediyorlar.

Ancak birinci durumdaki istifade daha ziyadedir.

Cunku ogrenseydi...

Kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olan kimselere gelince,
Allahı zikir ile meşgul olsalar bile gerçek rüşd ve hidayetten
mahrum olurlar.
İmam Rabbânî, elMektûbât, Arapça nüsha c. I, s. 254
tercüme ;Hayreddin Karaman,İmamı Rabbani ve İslam Tasavvufu, s. 219


Hidayetten mahrum olurlar
Yani
Kafir olurlar
!

Hindistanli Imam Rabbaniye gore:
Allah cc nu taniyan,
Birakin tanimayi Onu devamli zikreden
Kutbul irsadi inkar ederse Kafir olur mus.

Imam Rabbani hocaya sormak lazim;
Hangisi daha ustun
Allah cc mu
Kutbul irsad mi?

Bir yorum!
Simdi muslumanlarin neden surundugu
Allah cc nun neden yardim etmedigi daha iyi anlasiliyor.
Adamlar bir de bu seyhe 1000 yilin muceddidi diyorlar.
Simdi
Muslumanlara:" Kuran okumayin sapitirsiniz.
Onun yerine ehl-i sunnet alimlerinin yorumlarindan okuyun
O yazildigi gibi degil gizli/batini anlamlari var!"
...diye konusmalarinin esas sebebi artik anlasilmistir.

Evet sapitiriz.
Imam Rabbani hocanin bu kufur yolundan,
Kuranin hidayet yoluna sapariz.
Allah cc;
-Tasavvufculari Ibn-i Arabi,Geylani,Rabbani hocalarin yolundan ayirmasin.
-Muslumanlari da Kurandan ayirmasin insaallah!

Devam edecek.....
 
Selam!

Onu inkâr ve rahatsız etmek kişinin feyz yolunu tıkar,
kutub onu faydalandırmamayı, ona zarar vermeyi istemese bile
o gerçek hidayetten uzak kalır.
Onda bulunan, ancak rüşt ve hidayetin görünüşüdür.(suretidir).
Manadan uzak, içi boş suretin faydası da azdır.
O kutbu seven ve ona içten inanan kimseler,
Ona gönülleriyle yönelmeseler,
Allahı zikir ile meşgul olmasalar dahi,
yalnızca sevgileri sebebi ile rüşt ve hidayetin nuru onlara ulaşır.
İmam Rabbânî, elMektûbât, Arapça nüsha c. I, s. 254
tercüme ;Hayreddin Karaman,İmamı Rabbani ve İslam Tasavvufu, s. 219


Demek ki, Kutbulirşad denen şahsı inkâr eden, Allahın
zikri ile meşgul olsa dahi
gerçek rüşt ve hidayetten
mahrum kalırken,

Kutbulirşad denen şahsı seven ve ona içten inanan,
Allahın zikri ile meşgul olmasa bile rüşt ve hidayetin
nuruna kavuşuyor.

Yani
Kutba iman,Allah cc nu zikretme Hidayet yine garanti.
Kutbu inkar,Allah cc nu zikret Kafir.

Bunlar, açıkça Allaha iftiradır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor

Bismillâhir rahmânir rahîm.
11.18. Allaha karşı yalan uydurandan daha zalimi kimdir?
Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar ve
hallerine tanık olanlar şöyle diyeceklerdir: İşte bunlar,
Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir. Bilin ki
Allahın laneti o zalimlerin üzerindedir.
Sadakallah!

Keramet Yalani....

Yusuf Nebhani hoca'nin naklettigine gore ise:
Velilerden birinin peşine çocuklar takılır ve çocuklar bu veli ile alay ederler.
Bunun üzerine veli zat ölüm meleğine;
- "ey Azrail!
Bu çocukların ruhunu almazsan seni melekler makamından indiririm" der.
ve orada çocuklar hemen ölür.
Cami`u-Keramati`l-Evliya 2/286

Kerametin Tasavvufi aciklamasi budur.
Veliligin Tasavvufi aciklamasi da budur.
Tasavvufcularin;"Ehl-i sunnet vel cemaatiz" kalkaninin arkasindaki din budur.

Olume,
Meleklerin durumuna
Veliler karar verir.
Allah cc=Veli

Tasavvufcular bunun icin:
"Mopsy!Carpilacaksin"
Soylemlerini yazarlar.

Onlarin kendi evliyalari icin delil getirdikleri
oyle keramet kissalari/hikayeleri vardir ki;
bu olaylar kerametten cok,
Musluman birisi icin iddia edilse sapiklikla suclanir.

Yusuf Nebhani hoca'dan devam edelim:
Bir veli, insanlarla iddiaya girerek, su dolu göletin içindeki tüm suyu içmeyi göz önüne alır.
Su dolu göletin başına gelen veli aşka gelmiş ve ağzını gölete dayamıştır.
Bir taraftan da organını çıkarmış, suyu boşaltmaktadır. Sonunda göletteki su tükenir.
Cami`u-Keramati`l-Evliya 2/221

not:Yusuf Nebhani hoca kitabın da:Bu hareketi, bu veli şeyhin gösterdiği en büyük keramet olarak nitelemiştir.
Demistim ya;"Musluman birisi icin iddia edilse sapiklikla suclanir."
Ama Tasavvufcu soyleyince EVLIYA!...
efenim çok komiksiniz.Nerden buluyorsunuz bu copy leri Allah aşkına siz yorulmayın ben size kitaplarımızdan alıntılar koyayım.

Sakin ola ki, Kuranin ve Sünnetin ruhuna uymayan bir yola sufiyyenin yoludur demeyesin! Çünkü Kuranin ve Sünnetin kabul etmedigi yol küfür yoludur. Bizim yolumuz ise tamamen ahlâk- Muhammediyyeyi, yani Rasûllahin yüksek ahlakini yasamak ve bütün hayatimizi Kuranin emirlerine ve Rasûllahin sünnetlerine göre düzenlemektir.

Imam Sarânî yine bu kitabinda söyle demektedir:

Rasûllah sallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, amel etmedigimiz ilimle kendimizi aldatmamak üzere bizden söz almistir. Bugün insanlarin pek çogu ise amelsiz ilimle kendilerini aldatmaktadirlar. Halbuki salih selefimiz , yani dine sözleriyle ve amelleriyle bagli geçmisleriniz böyle degillerdi. Bu ahde sâdik kalmak isteyenin bu yola girmesi lazimdir. Bu yolculukta, istenen maksada tehlikesiz ulasabilmek için bir kâmil mürside ihtiyaç vardir. Böylece mürsidi onu Allahin izni ve tevfîki ile murâkebe derecelerine ulastiracak, terbiyesiyle ilâhi hasyeti kalbinde duyuracaktir. Ilmiyle âmil olan âlimler böyle yapmislar ve böyle yapilmasini tavsiye etmislerdir.

.... Bizim yolumuz ise tamamen ahlâk- Muhammediyyeyi, yani Rasûllahin yüksek ahlakini yasamak ve bütün hayatimizi Kuranin emirlerine ve Rasûllahin sünnetlerine göre düzenlemektir....
Şarani hoca!


Evet!
Herkesin bildigi ve
Tasavvufcularin yere goge sigdiramadigi
[yukarida ki alintida sn.Umminin Kaynak olarak gosterdigi]
Kuran-Muhammed as-Allah ccden ayrilmiyan
Sn.Umminin kaynak hocasinin
VERDIGI DINI BILGI:

Şarani, et-Tabakatu`l-Kubra adlı kitabında
Kutbun ozellikleri basliginda; kutbun 20 ozelligi yazilidir.

Bunlardan 3 ozellik sunlar:
-Evvelin Hakimi olmak (Baslangictan bugune olan herseyin hakimi)
-Ahirin Hakimi olmak(Sona kadar olacak herseyin hakimi)
-Evvelin ve Ahiri olmayanin hakimi olmak . (Allah cc nun hakimi olmak)

Artik soyliyecek birsey bulamiyorum.
Onceki meajlarimda ne demistim.
Muhammed=Allah ile kalsa sukrederiz.

Adamlar;
Kutup: Evvelin ve Ahiri olmayanin hakimi dir.
Kutupu inkar,Allah cc na iman etsede kafirliktir.
Simdi citayi yukseltip
Kutup (buyuk)>Allah diyorlar.

Zaten Hindistanli Imam Rabbani hoca da
Benzer bir acinim yapmamis miydi?
Kutbulirşad denen şahsı inkâr eden, Allahın
zikri ile meşgul olsa dahi gerçek rüşt ve hidayetten
mahrum kalırken, onu seven ve ona içten inanan,
Allahın zikri ile meşgul olmasa bile rüşt ve hidayetin
nuruna kavuşuyor-[elMektûbât, Arapça nüsha c. I, s. 254]

Sn.Umminin/Tasavvuf inancinin muridlerinin kaynagi
Imam Sarani'den devam edelim:

Devam et!..........
 
Selam!

Once BILGI:

Muhammed as uzun bir sure Cebrail asla konusamayinca
Baglaminda Vahiy alamayinca
Umutsuzluga dusmus,
Risalet gorevini beceremedigini ,
Bu yuzden Allah cc nun kendisine darilip,
Onu terkettigini dusunmustur.

Yani
Cebrail asi gormesi, beser olan Peygamberin istegine bagli degildir.

Iste
Bu durumdan sonra gelen ilk ayetler soyledir:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
93.1.Yemin olsun kuşluk vaktine,
2. Gelip oturduğu vakit geceye ki,
3. Rabbin seni terk etmedi,
sana darılmadı da.
4. Sonrası/âhiret/gelecek senin için öncesinden/dünyadan/geçmişten
elbette ki daha mutlu/kutlu olacaktır.
SADAKALLAH!...
Tabii
Bu durumlar ;Islam dinine aittir.

Tasavvuf inancinda ise:

Ebu Muhammed Abdurrahman hoca el-Mağribi el-Kannavi hoca ile ilgli olarak,
el-Mağribi el-Kannavi istişare edildiği konularda
kendisine gelen kimselere;
- biraz bekle, Cebrail`e sorayım
der

ve aldığı cevaba göre
kendisine sorulan konuda
-yap yada yapma diye yanıt verir.
Şarani, et-Tabakatu`l-Kubra 1/161

Mopsy-
Bir tarafta kendisine sorulanlara;Cebrail henuz gorunmedi
Diyen Islam dininin Peygamberi.

Diger taraftan kendisine sorulanlara;Cebraile sorup geleyim
Diyen bir Tasavvuf inancinin evliyasi

Baglaminda
Tasavvufcu ehl-i sunnet vel cemaattir diyen guruplar?

Yüzlercesi için bu satırları teyid eden yüzlerce örnek verilebilir.. Kendi bireysel değişimlerini gerçekleştiremiyenler, böylece reel olmayan dünyalarında bunalımlardan bunalımlara bir koşudalar. Tahrip ettikleri Kitaplar'ını Allah'a kaldırıp, O'nu kendilerine hulul ettirip insan-tanrı modeli oluşturan bu dinsel şahsiyetlerin, topluma velayet etmekten, O'nu evrenin uyumu içine çekici çözümleri yakalamaları imkansızdir.
Ulum el Hikme- Kitab'a Dayalı Tahribkar Kültürler

Sn.Ummi'nin/Tasavvufun kaynak kitaplarini yazan
Şarani hoca'sin dan devam edelim;


" Bir gün şeyhin yanına valinin hanımı girer ve şeyhin etrafında ona masaj yapan kadınlar görür.
Bu duruma şahit olan kadın kalbiyle gördüklerini inkar eder.
Tabii ki Şeyh, kadının bu hoşnutsuzluğunu fark eder.
Kadına başını kaldır ve şu kadınlara bir daha bak der.
Kadın hemen yüzünü masaj yapan kadınlara çevirir ve onların yüzlerinin kuru kemik olduğunu,
ağız ve burunlarından irin aktığını görür.
Sanki o kadınlar, bu halleriyle mezardan çıkan kimseleri andırmaktadırlar.

Şeyh kadına devamla şöyle seslenir:
-Ben yabancı kadınları ancak bu halde görürüm.

Yine kadına;
-Senin bedeninde üç işaret bulunmaktadır.
Bunların ilki koltuk altında, diğeri baldırında ve öteki de göğsündedir
...der.

Bunun üzerine kadın;
-Evet doğru söyledin. Kocam bile vücudumdaki bu işaretlerin farkında değil
...diye yanıt verir ve hemen tövbe edip, estağfirullah der".
Şarani, d-Din el-Hanafi 2/85

Tasavvufcularin yere goge sigdiramadigi
Tasavvufcu Şarani hocaya göre keramet sayılan

Ancak;
Normal insanlar tarafından sokak diliyle
Rontgencilikle nitelenen
Sozde bu kerameti gururla yazan
Şarani hoca, sn.Umminin verdigi bolumde
Ne yazmisti?

.... Bizim yolumuz ise tamamen ahlâk- Muhammediyyeyi,
yani Rasûllahin yüksek ahlakini yasamak ve
bütün hayatimizi Kuranin emirlerine ve Rasûllahin sünnetlerine göre düzenlemektir....
Şarani hoca!

Iste
Tasavvuf hocalarinin anladigi
Kuranin emirleri

Iste
Tasavvuf hocalarinin anladigi
ahlâk- Muhammediyye....

Iste
Tasavvuf hocalarinin anladigi
Rasûllahin sünnetleri

Devam edecek.......
 
Selam!

Iste
Tasavvuf hocalarinin anladigi
ahlâk-i Muhammediyye....

Mopsy-
Tasavvufcularin yere goge sigdiramadigi,
Tartisdiginiz zaman;
"Rabbani,Geylani,Sarani yalan mi soyluyor?"
diye cevap verenlere,

Onlarin dogrulariyla cevap vermeye devam edelim.

Bakınız Şarani hoca:şeyh İbrahim el-Uryan adlı evliya kitabinda diyor ki:
" Bu zat minbere çıplak çıkar ve bu şekilde hutbe okurdu.
İnsanlar buna çok sevinirlerdi.
Büyük kimselerin yanında yellenir ve yemin ederek,
suçu başkasına atar, o kimseyi utandırdı".
İbrahim el-Uryan 2/124

Mopsy-
sn.Ma-i Nisan:" Kizmak yok bende mopsi.
Ben sezarin hakkini veriyorum telinimle.

" .... Bakarlar ama kordurler"...

Sen bahs ettigin kitaplara bakiyosun, ama korsun goremiyorsun o derin dogrulari.

Simdi,
sn.Ma-i Nisan ve onun gibilerin buradaki
DERIN DOGRULARI
nasil izah edecekleri de merak konusu....

BILGI:

ŞERİAT TARİKAT
MARİFET HAKİKAT
EL-İBRİZ

İslam tasavvuf tarihinde önemli yeri olan, hicri XII. asırda Afrika'nın kuzey ülkelerinden Fas'ta yetişen Şeyh Abdülaziz Debbağ (k.s) hazretleri zamanının kutbudur; kemal mertebesinde büyük bir velidir.Okur-yazar olmaktan başka hiçbir tahsili olmayan bu kamil veli, ilim adamlarını şaşırtan, akıllara durgunluk veren, tasavvuf erbabını hayrete düşüren ledünni bir ilme ve irfana sahiptir. Kaynağından alıp müşahade mazhariyeti içinde insanlığa bir nice esrar ve hikmetin kapısını açmış, gelişmekte olan İslam tasavvufuna büyük katkılarda bulunmuştur.

Ayet ve hadislerle verdiği mana, bu hususta yaptığı yorum en büyük müfessirleri şaşırtacak niteliktedir. Sorulan sorulara verdiği cevaplar ise her türlü takdirin üstünde bir özellik taşımaktadır. Keşif ve kerametteki derecesi çok yüksektir. Resulullah (s.a.v) efendimiz'e olan yakınlığı, ashabın yakınlığı ölçüsündedir, diyebiliriz. Resulullah (s.a.v) efendimiz'in zati ve ruhi varlığını en iyi bilenlerdendir....

Neymis!
...Şeyh Abdülaziz Debbağ (k.s) hazretleri zamanının kutbudur...

Simdi hindistanli Imam Rabbani hocadan
Kutub nedir?
Bir daha hatirliyalim
Kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olan kimselere gelince,
Allah’ı zikir ile meşgul olsalar bile gerçek rüşd ve hidayetten
mahrum olurlar.
İmam Rabbânî, elMektûbât, Arapça nüsha c. I, s. 254
tercüme ;Hayreddin Karaman,İmamı Rabbani ve İslam Tasavvufu, s. 219

Baglaminda:
KUTUP Şeyh Abdülaziz Debbağ hocaya kulak kabartalim:

"Muridlerinden birisi şeyhini ziyarete gider. Huzuruna oturunca, şeyh ona pazar gecesi ne yapıyordun öyle diye sorar?
Öğrencisi sizleri anlıyamadım diye yanıt verir?
Bunun üzerine şeyh, kandili yakıp, sandığın üzerine koymuş halde hanımınla cima ediyordun ve
uyumamak için direnen bebeğini de yastığın üzerine oturtmuştun.
Benim orada hazır bulunduğumu fark etmedin mi? der."
El-İbriz s:25-26

Kerametin tanimi Rontgencilik!
Dedik ya;
Iddaalari;"ahlâk- Muhammediyye."

Islamin dev Peygamberinin bir sozu ile
Bu ahlaksiz seyhlere Kutuplara cevap verelim:

"Utanmıyorsan artık dilediğini yap"
Buhari, Kitabu` Ehadiysil-Enbiya, hadis no:3483

Her turlu pislik,sapkinlik
Onune Muhammed as'in adi anilinca
Keramet oluyor!
Ilginc bir din bu tasavvuf.....

Evet!
Geldik:" Şeyh Abdulkadir es-Subki hocaya"
Yazacagimiza itiraz gelmesin diye
Yazarinin adini da yazalim:
şeyh Şarani hoca

"Şeyh genelde insanların utandığı konuşmalar yapardı. Hoşuna giden genç bir kızla nişanlanmış,
onun ve babasının önünde soyunmuştu. Kıza, iyi bak ki, daha sonradan vücudu sertmiş, abraşmış deme.
Devamla
veli, erkeklik organını tutarak, buna iyi bak senin için yeterli büyüklükte mi?
Daha sonra, bunun organı ne büyükmüş böyle taşıyamam
yada ne de küçükmüş bu bana yetmez diyerek, endişeye kapılıp,
organı büyük başka bir koca isteme".
et-Tabakatu`l-Kubra 2/159

Mopsy-
Bunlar:
Bizim edebten cikmamak icin yazmaktan kactigimiz.
Ama
Bilgisizlikleri yuzunden bizi cektikleri cukurda bulduklarimiz.

Hele hele Mevlana lakapli Celaleddin Rumi hocanin
Mesnevisine hic girmek istemiyorum.
Tam bir batak!

Tasavvuf Islam disi bir inanc'tir.

devam edecek...........
 
Selam!

Dedik ki:
Biz yorumlarimizi yazmiyalim AGIR OLUR!

En Iyisi
Tasavvufcularin selavatsiz agizlarina isimlerini bile alamadiklari
Evliyalarinin yazdiklarini buraya tasiyalim.

Ve
Yere goge sigdiramadiklari
Sarani hocanin yazilarini
BIREBIR YAZDIK!

Sonuncusunu,
Bir hatirliyalim:
Şeyh genelde insanların utandığı konuşmalar yapardı. Hoşuna giden genç bir kızla nişanlanmış,
onun ve babasının önünde soyunmuştu. Kıza, iyi bak ki, daha sonradan vücudu sertmiş, abraşmış deme.
Devamla
veli, erkeklik organını tutarak, buna iyi bak senin için yeterli büyüklükte mi?
Daha sonra, bunun organı ne büyükmüş böyle taşıyamam
yada ne de küçükmüş bu bana yetmez diyerek, endişeye kapılıp,
organı büyük başka bir koca isteme".
et-Tabakatu`l-Kubra 2/159

Ve
Dedik ki:
sn.Ma-i Nisan ve onun gibilerin buradaki
DERIN DOGRULARI
nasil izah edecekleri de merak konusu....

Ve
Bu sapikligin altindaki
Hikmeti acikladilar.

Sen!! Yıldız böceği kadar bilgisiyle güneşlere çamur atan kendini begenmiş forumdaşım!!!
Mopsy-
Neden inanmiyalim!
Kur'an'a gore evliya,
Allah'in cc sozlerine uyan takva ehlileri/muttakiler
...dindar muslumanlardir.
Hepsi bu!
hepsı bu değil.
Birde takvanın gereği olan En yekule lehme ahihi meyta gıybet etmemek,
Çamur atmamak, başkasının varsa günalarını neşretmek değil,
onları tedavıye çalışmak'tır
Mopsy-
Biz sizin inandiginiz
"Bir eli balgin karnin da..(Ne balik mis ama)
Bir eli dunyada
Ikisi arasinda ondan habersiz hicbirsey olmiyan
Kerametci evliaya/insanlara inanmiyoruz.
İnanmayabilir sevmeyebilirsin ama hakaret edemezsin!!!!
Kainatın efendisi olan, kainatın yuzu suyu murmetine yaratılan bir zatın torunlarından birinin manevi hükmü
Balığa da gecebilir, çalıka da.
Yeterki Halık izin versin..
senin aklın bunu almayabilir kabul etmeyebilir bu senin penceren

Mopsy-

Bunlara inananlara da
Kur'an'in baktigi gozle bakiyoruz.
Bismillâhir rahmânir rahîm.
18.102.Küfre sapanlar, beni bırakıp da kullarımı evliya edineceklerini mi sandılar.
Biz cehennemi bir konuk evi olrak inkârcılar için hazırladık.

25.18.Derler ki: "Tespih ederiz seni; seni bırakıp da başka evliya edinmek bize yaraşmazdı.
Ama sen onları ve atalarını öylesine nimetlendirdin ki, zikiri/Kur'an'ı unuttular ve
helâke giden bir topluluk oldular."

29.41.Allah'ın berisinden evliya edinenlerin durumu, bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer.
Ve evlerin en güvensizi/en zayıfı elbette ki, dişi örümceğin evidir.
Keşke bilselerdi!

39.3. Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı-duru din yalnız ve yalnız Allah'ındır!
O'nun yanında evliya birilerini daha veliler edinerek,
"Biz onlara, bizi Allah'a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz."
diyenlere gelince, hiç kuşkusuz, Allah
onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir.
Şu bir gerçek ki, Allah, yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.
Sadakallah!
okuduğunu anlamdığını çok rahat görebiliyorum.
İnşallah senin de gözlerin açılır, manevi körlüğün şıfa bulur.
Bu ayetlerden çıkardığın sonuç;
Hakıkı kul bildiğimiz,
kullukları ile kemal bulan insanları sevmemiz onları ilah edinmekmi oluyor ?
yürü mopsi yürü!!!
Bu imana cansızlar bile güler.....

Rabbişrehli sadri weyessirli emri ............ ila ahir...

Mopsy-
Bizim Rabb'imiz
Seyh'ul Ekber Ibn-i Arabi hoca
Hindistanli imam rabbani hoca degil
Onlar dedi diye muceddid
(Sizlerin iman ettigi tarzda)
...lere niye inanalim.
Yalancısın mopsı yalancı.
Çünkü hiçbir Müslüman bir kulu ılah edinmez
Hem de ismini yazdıklarını en buyuk ve en iyi KUL biliriz, oyle severiz..
Sen bunu iki de bir söylemekle Yalancılıgına mühür basmaktan başka bir şey yapmıyorsun.

Mopsy-
Bizim Rabb'imiz Allah cc'dur.
Kur'an'da neler oldugu,olacagini aciklamistir.
Evet Kuran da yaş, kuru he istersen hepsi vardır.
wela ratbin wela yabisin illa fi kitabil mübin
Ama anladığım kadarıya sen bunu anlamaktan uzaksın.
Mopsy-
Muhammed as'in bu konuda
Hicbir beyani yoktur.
Yani Senedi olan hadisleri yoktur.
hadisin Senedi olsa bile sen o senedi kabul etmez yırtar,
Ravisini dahi ınkar edersin
Hem sen hadisi anlıycak kapasitede değilsin.
Çünkü
Hadis hakkında konuşulacaksa ;
Hadisin meratibini,
Vahyi ilahinin derecatini,
Ve tekellümatı nebeviyenin aksamini bilmen lazim.
Bırak bunları bilmeyi;
sen şimdi yasdığımı bile bilecek izan edecek durumda değilsin.
Bay muhaddis el mopsı, el aziz.

Mopsy-
Soylenenler
Tasavvuf evliyalarinin(!?) direk Allah cc
Ve Muhammed as la KESF yoluyla gorusmelerinden
Aktarilmistir.(!?)
Allahi bilen her kul gayb konusunda önce şünu der;
La yalemu ğaybe illallah ( Allahtan başka kimse gaybi bilmez)
Senin bize ögrettiklerinden başka bir bilgimiz de yoktur der.
Bu öğretme konusu da ayrı bir kulvardır oraya girmeyeyim mopsı
Ama şimdilik.
senin derdin başka.......................
Mopsy-
Zaten ayni fikirde olsak
Benim intahar etmem gerekir.
Hafizanallah!
Intıhar ederim dışındaki sözlerin aynen benden sana mopsı!!
Ihfezna Ya hafiz.

Mopsy-
3.sahislar icin:
Makbul kul dedigi
Kainati yonetenler,
Olmusler ama
ismini zikredince yardima kosanlar
Tabiat olaylarna hukmedenler...
Arabistanda hüküm süren wehabilik meşrebinın etkisi altında olduğun için
Şehitlerin büyüklüğünü ve şefaatlerini kabul etmezsin,
Allaha hakıkı kul olana her şey musahhar olur
Bunu bilmez inanmaz, insanın ruhı letafetlerini inkar edersin.
Bu da senin bileceğin iş, bizi/ beni fazla bağlamaz
Senin yalanlarını okuyanların şu ıkaza dikkatlerini çekmek istiyorum...
Insanların Rabbine sığınırım,
Insanların Malikine sığınırım,
Allahı unutan her kişinin kalbine hucum eden sinsi şeytanın şerrinden Allaha sığınırım,
O öyle bir şeytandırki insanların kalbine vesvese tohumunu saçar.
Gerek cinlerden gerekse ınsanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allaha sığınırım

Mopsy-
Allah cc siz ve sizin gibileri
Mevlana=Sizin Mevlaniz olan
Bu evliyalarin sefaatlerine nail eylesin!
klişe yaptıgın bu iftiran artık iş görmüyor mopsı çok bayat bu. yenisin yokmu???..

Bu klişen şu şahid yanında erir gider
Kul huwellahu ahed, Allahussamed, lemyelid, velemyuled, welwmyekun lehu kufuwen ehad

Biz Sarani hocayi yanlis anlamisiz.
Iyi ki bizi aydinlattiniz
Sn.Ma-i Nisan

Az Kaldi gunaha girecekmisiz.(!?)

Iste
Tasavvufcu bu demek.
Kendi kitaplarinin islamik ogelerinin arasina
Yazilmis ahlaksizliklari yazarsaniz.
Size saldirirlar.

Halbuki Yazilar onlarin imanlari.
Yazanlar onlarin sefaat bekledikleri evliyalari.

Sn.Kufurbaz forumdasim
Mopsye saldirinca
Bu ahlaksizliklar
Bu Kur'an disiliklar
YOK MU OLUYOR?

Sizler
Benim tebligimin canli delillerisiniz.

Devam edecek...........
 
Selam!

Cahillik nedir?
Ilgili oldugu konudaki BILGI'leri bilmeden
Bagli oldugu cemaat soylemlerini siralamak.

Konu ne ?
Iddaa ne?
Hic onemli degil.

Kapa gozunu
Kelimeleri yanyana getir,
Oldu sana cumle
Oldu sana cevap
Maasallah!

Mopsy-
Bizim Rabb'imiz
Seyh'ul Ekber Ibn-i Arabi hoca
Hindistanli imam rabbani hoca degil
Onlar dedi diye muceddid
(Sizlerin iman ettigi tarzda)
...lere niye inanalim.
Yalancısın mopsı yalancı…….
Çünkü hiçbir Müslüman bir kulu ılah edinmez……
Hem de ismini yazdıklarını en buyuk ve en iyi “KUL” biliriz, oyle severiz..
Sen bunu iki de bir söylemekle Yalancılıgına mühür basmaktan başka bir şey yapmıyorsun.

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini,
Meryem'in oğlu Mesih'i ilâh edindiler.
Halbuki bunlar da bir olan Allah'a ibâdetten başkası ile emr olunmamışlardır.
Ondan başka hiç bir ilâh yok."
Sadakallah!
(Tevbe,31)

İmam Tirmizi ve İbn-u Cerir'in, Adiyy b. Hatem (r.a.) den rivayet ettikleri hadis de
"Adiyy b. Hatem boynunda altın bir haç olduğu halde Resulullah'ın yanına girdi. Resulullah,[ Bismillâhir rahmânir rahîm.
Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini,
Meryem'in oğlu Mesih'i ilâh edindiler.
Halbuki bunlar da bir olan Allah'a ibâdetten başkası ile emr olunmamışlardır.
Ondan başka hiç bir ilâh yok."
Sadakallah! ayetini okuyordu.
Adiyy diyor ki "Onlar (hıristiyanlar) din adamlarına tapmazlar" dedim.
Resulullah: "Hayır taparlar:

Din adamları, halka helâli haram, haramı helâl kılar; halk da onlara uyar.
İşte Hıristiyanların din adamlarına ibâdeti budur."


..Mopsy:Siz Evliyalarinizi Rabb ediniyorsunuz!
Mai nisan:Iftira etme.Biz iyi kullara tapmiyoruz.

Teblig,teblig edilmistir.
Daha fazla yazmaya gerek yok!...........


Devam edecek......
 
Selam!
(Safahat 443)
Sürdüler
Türk`e "tasavvuf diye olgun şirayı;
Muttasıl şimdi hakikat kusuyor Sıdkı Dayı !

Bu cihan boş, yalnız bir rakı hak, bir de şarab;
Kıble: tezgah bahşı, meyhaneci oğlan : mihrab;

Git o Divan mı, ne karnağrısıdır, aç da onu,
Kokla bir kere, kokar mis gibi Sadıkburnu !
Beni söyletme neler var daha !


Mehmet Akif Ersoy hoca

....Beni söyletme neler var daha !...

Buyuk Islam Alimi Mehmet Akif hocamizin
....Neler var daha....
Sozlerine destek olarak
Neler neleri yazalim.

Ama
Onun on sartina sadik kalarak
Neydi on sarti?
...Türk`e tasavvuf diye...

Turk Tasavvufunu temsilen
sn.Kufurbaz forumdasim Mai nisan'in
Zorlamalarina uyarak,
Daha once hic dusunmedigim

Celaleddin Rumi (Mevlana) hoca,
Mesnevi,
Mevlevilik,
.....sectim

Bakalim
Islam dairesinde mi?

Bakalim
Kur'an'a uygun mu?

Bakalim
ahlak-i Muhammediye ye uygun mu?

Mesnevinin onsozu ile basliyalim

Bu kitap, Mesnevi kitabıdır.
Mesnevi, hakikata/gercege ulaşmanin bilgiyle butunlesmenin ve
yakin/kesin sırlarını açma hususunda din asıllarının asıllarının asıllarıdır.
Tanrının en büyük fıkhı,
Tanrının en aydın yolu,
Tanrı nın en açık bürhanıdır.

Kitap
Hangi kitap?
Kur'an mi?
...Bu kitap, Mesnevi kitabıdır...
Hayir!
Kendi kitabi mesnevi imis!

Mesnevi ne yapar mis?
...yakin/kesin sırlarını açma hususunda...

Yani
GAYB'leri bildirecek...mis.
Gaybi kim bilir?

-Muhammed as bilir mi?-BILMEZ/Kur'an
-Melekler bilir mi?-BILMEZ/Kur'an
-YALNIZ ALLAH cc. BILIR!
[Daha once ayetleri yazmistik]

Yani
Muhammed as bilmez
Celaleddin-i Rumi hoca bilirmis.
Bunlari da Mesneviye yazmis...mis?

Iste
Bir Allah cc SERIK'i daha...

Hatta
Imam Gazali hocaya gore;
"Insan oyle bir noktaya gelir ki;
Bilgiyi dogrudan Allah cc'dan alir.
Gayb butunuyle kisinin onunde acilir.
Gaybi Tam olarak bilir"

Demek ki:
Kur'an yanlis yazmis/yanlis biliyormus!
Bismillahirrahmanirrahim
"De ki;Yerde ve gokte gaybi Allah'tan baskasi bilmez"
Sadakallah!

Bir de su meshur sallamalari var!
"Allah isterse niye olmasin?"

Kur'an'in Allah cc'nun cizdigi sinirlar,
Sunetullahin DEGISMEZLIGI prensibi
Getirdigini bile bilmiyorlar.

Ornegin

Bismillahirrahmanirrahim
3.179 : ALLAH, müminleri şu üzerinde bulunduğunuz halde bırakmayacaktır.
Sonuçta pisi temizden ayıracaktır.
ALLAH sizi/müminleri gaybı bilir duruma da getirmeyecektir.....
Sadakallah!
Ayeti onlar icin birsey ifade etmez.

Mevlana'lari/Rabb'leri olan Cellaleddin Rumi
Mumindir.
Allah cc isterse gaybi bilir...mis.

Allah cc bu konuda ki hukmunu
Kur'an'da bildirmis.
Tasavvufcunun umurunda mi?

Hatta isi daha da azitip
Mai nisan;"Kainatın efendisi olan,
kainatın yuzu suyu murmetine yaratılan bir zatın
torunlarından birinin manevi hükmü
Balığa da gecebilir, çalıka da.
Yeterki Halık izin versin..
......derler!

Bu sadece baslangic!
Devam edelim:

...Mesnevi:Dinin asillarinin,asillarinin,asillari...dir!.........

Dinin asillari?
Tasavvufcu ne diyor:"Biz ehl-i sunnet vel cemaatiz!"
Ehl-i sunnete gore :"Dinin asillari" nedir?
KUR"AN VE SUNNET!

Dinin asillarinin asillari?
Ilahi kattaki kitap
Yani
Levh-i Mahfuz

Dinin asillarinin asillarinin asillari?
Sidreti kaplayan
Yani
Allah cc

Mesnevi ve Allah cc nedir bu?

Bunu anlamak icin,
Bu isle ilgili bilgi alinan
Bu isin bilir kisisi.
Herkesin Mevlevilk hakkinda
Onun cevirilerini okuyup ahkam kestigi

sn.Abdulbaki Gölpınarlı'ya kulak verelim:
Sofiler, kalblerinde doğan ilahi bilgiye, yahut keşfe varidat- Allahtan gelenler derler. Onlarca erenlerin sözleri de vahiyden başka bir şey değildir. Hatta nübüvveti yani peygamberliği iki kısma ayırıp bir kısmını, Nübüvvet-i Teşriyye- Şeriat kuruculuk peygamberliği, bir kısmına da Nübüvvet-i Tarifiyye- Şeriatı anlatan, İlahi sırları anlatan peygamberlik derler.
Her veli ve bilhassa zamanın sahibi olan kutup, nübüvvet-i tarifiyye ile peygamberdir, fakat Hz. Muhammede hürmet ve şeriat edebine riayet bakımından peygamberim diye meydana çıkmaz.
Bu inanışın ileri gidişinden veli, nebiden üstündür akidesi çıkmıştır. Nebide bir peygamberlik bir de velilik vardır; peygamberlik Allah ile Kul arasında vasıta oluştur, bu bakımdan peygamber, peygamberliği itibariyle halkla uğraşır. Halbuki velilik Hakla olan muameledir.

Bu yüzden peygamberin veliliği, peygamberliğinden üstündür diyenler olduğu gibi Şeyh-i Ekber diye anılan Muhyiddin-i Arabi gibi Hatem-i velayet olduğunu iddia ederek
veliliğin, bütün peygamberlere feyiz verdiğini ve kendisindeki velayetin, Hz. Muhammedin velayeti olup ondan ayrı olmadığını söyliyen
ve adeta peygamberlik iddiasına girişenler de vardır. Peygamberliğin kisbi, yani süluk ile kaanılır bir mertebe sayanları ve binaenaleyh Hz. Muhammedin hatem yani somn peygamber oluşunu tevil edenleri bile bulunmuştur. Hicri 587de (1191) Halebde öldürülen Şeyh Şihabeddin-i Maktul de bu inanıştaydı. Mevlana da bu beyitlerde Mesnevinin vahiy olduğunu söylüyor. Zaten 6 cildin umum dibacesi (açıklaması) sayılan birinci cildin dibacesinde de bunu apaçık söylemektedir.
1851-1854. Beyitlere şerh Abdülbaki Gölpınarlı

Iste bu yuzden;
Celaleddin Rumi hoca
Tasavvufcularin kitabi Mesnevi icin
Onsozune soyle devam etmistir.

Tanrının en büyük fıkhı,
Tanrının en aydın yolu,
Tanrı nın en açık bürhanıdır.

Peki
Muslumanlarin kitabi,
Kur'an ne oluyor?...

Devam edecek.................
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Diyelim ki aşağıdakiler...;

İmam Rabbaninin (K.S.) Buyurduğu gibi MUHAMMED MUSTAFA EŞİTTİR ALLAH
Bir eti ve kemiği var farklı olarak o kadar !!!

Bu kitap, Mesnevi kitabıdır.
Mesnevi, hakikata/gercege ulaşmanin bilgiyle butunlesmenin ve
yakin/kesin sırlarını açma hususunda din asıllarının asıllarının asıllarıdır.
Tanrı’nın en büyük fıkhı,
Tanrı’nın en aydın yolu,
Tanrı ‘nın en açık bürhanıdır.

Gavsı azam; Abdülkadir Geylânî hoca diyor ki:

Bir elim baligin karninda
Bir elimde yedi gogun ustunde
Bu ikisinin arasinda benden habersiz hicbirsey olmaz!
Ibrahim benim merhametimle atesten kurtuldu.
Nuh tufani benim avucumda gerceklesti.

SEKR / SARHOŞLUK halinde söylendi...Sarhoşluğun türü çok da önemli değil...Sarhoş , sarhoştur...İçki içenlerin aleminde dahi bir söz ve kabul vardır...:

- Masaya ADAM gibi oturuyorsan ADAM gibi kalkacaksın...Yapamıyorsan da o masaya OTURMAYACAKSIN...!!!
Yani kısaca " Ağzına değil başka bir yerine içmeyeceksin "...


Bu bağlamda...;

Bakınız Şarani hoca:şeyh İbrahim el-Uryan adlı evliya kitabinda diyor ki:
" Bu zat minbere çıplak çıkar ve bu şekilde hutbe okurdu.
İnsanlar buna çok sevinirlerdi.
Büyük kimselerin yanında yellenir ve yemin ederek,
suçu başkasına atar, o kimseyi utandırdı".
İbrahim el-Uryan 2/124

SEKR / SARHOŞ luğun dozunu kaçırıp sokak ortasına " küçük tuvaletini yapanlar " çoktur...Hazret de anlaşıldığı kadarıyla FAZLA SEKR olmuş...ve boyut biraz daha tehlikeli hale gelmiş...!!! Az daha foseptik mahalline dönecekmiş ortalık...

Güzelim dini ne hale getirmişler...Bunlar dine Kur'an'a , Hz.Peygambere , Allah'a bu isnatları yaparken , Kur'an'ın özüne ters söylemlerde bulunurlarken küfür olmuyor da , bakınız bu zatlar bunları , bunları demiş deyince mi küfür oluyor...Sanırım küfürden anlaşılanlar farklılık arzediyor...!!! Bu güzelim dini ŞİRK / TABU larla bozanlar küfrün alasını yapmaktalar...Dinimi boızma cüretini gösterene de ne dense yeridir...

Sağlıcakla kalınız...
 
Üst Alt