Muhammed eşittir Allah denilmesi doğrumudur?

Ali Bayramoğlu Hocanin (Mahmut Ustaosmanoğlu nun halifelerinden )
Lakabı ayaklı kütüphane idi.
Cemaatinin alimlerinden (!) biri .
Hacda yaptığı sesli ve görüntülü bir konuşmadan kelime kelime
Buyrun cenaze namazina:

Muhammed Mustafa ona ben güneş diyemem güneş batar,
Muhammed Mustafa (S.A.V.) su diyemem su durdu mu kokar ,
Muhammed Mustafa ekmek diyemem ekmek durdu mu bayatlar ,
Muhammed Mustafa çok leziz bir yemek diyemem çünkü yemek durdu mu ekşir.
Muhammed Mustafa nın müşebbihi (benzeri benzetilebileceği) yoktur.
Muhammed Mustafa Muhammed Mustafanın benzetilebileceği hiçbir bir varlık yoktur.
İmam Rabbaninin (K.S.) Buyurduğu gibi MUHAMMED MUSTAFA EŞİTTİR ALLAH
Bir eti ve kemiği var farklı olarak o kadar !!!

Allah cc'nun selami: Hakk'i saklamayip bize bildiren KULU ve ELCISI Muhammed as'in ustune olsun!
Ve;
Allah cc'nun laneti:Hakkı gizleyip, altüst edip ve hakkı haykırmayanlarin ustune olsun!

Tasavvuf Islam disi sirk kokenli bir inanc sistemidir.
Devam edecek.........
 
Efendim İsmailağa cemaati,ehlisünnet bir cemaattir.Ve Allah= Muhammed diye bir inançları yoktur.Öyle olsa çoğundan bu kelimeyi duymamız gerekirdi en azından.O halde bu hocaefendi ne diyor;
Talebelerinden biri bu soruya cevap vermiş buyurun;
eş-Şehîd Hoca Bayram Ali (rh.a) ve berk-i Aşk-ı Muhammedî..!
Ey aziz!

"..Muhammed Mustafâ eşittir Allah!.." demek ne demektir?

evvela şunu iyi bil ki; Şehid Bayram Efendi Hocamızın (Rh.a) dilinden sadır olan bu kelam 'Sekr' e mahmuldür.. dolayısıyla bizim o manayı zahiri üzre değil te'vili üzre anlamaya çalışmamız gerekir..

bu ibarede 'eşittir' kelimesi hangi anlamda kullanılmış? Tecelli.. yani biz o lafzı bir matematik terimi olarak değil; temsil yerinde kullanılmış bir işaret olarak göreceğiz..

bilimsel bir soru: (!) "pekii sizin bu hocanız neden böyle bir terim seçmiş? daha sehil ve basit bir surette konuşamaz mıydı?"

analitik bir cevab: ey herkesi kendi gibi donuk zanneden odun kafalı din kardeşim..! sen aşkın darbesini yemedin (ve yemeye de iştahın yok iken) tesirinden hissiz bulunduğun bu şeyin gulgulesinden ne anlarsın?!

Aşıklar cezbe yüklü 'çılgın' insanlardır.. İlahi tecelli şimşeği çaktığı zaman bunlar cezbe zinciri ile alem-i hakikate çekiliverirler; ve (mervidir ki)bir an içinde Mütecelli ile Mütecella-Leh cemm olur; isneyniyyet mefhumu kalmaz; tarafeyn mülahazası nazardan düşer........

Hakikat-i Muhammmed (-iyye) mertebesinde ayrılık-gayrılık var mıdır? yoktur.. siz o mertebeye göre değil kesif bir cesed ya da suret tasavvur etmeyi latif olan ruhu dahi düşünemezsiniz..

şu halde mütekellim hangi mertebeye göre konuşuyor? ona bakmanız lazım.. tabii hakikat-bin olan bir gözünüz varsa.. eğer o göz sizde yoksa (ve gözü olana da itimadınız bulunmuyorsa) o vakit siz her hadis ve fani varlığa istiklaliyet verip onu el-Kadim olan Allah'dan cc. gayrı (ve müstakil) olarak görürsünüz; öyle gördüğünüz zaman da bu gibi ibarata küfür hükmünü verirsiniz.. işte bu körükörüne bakmak ve körükörüne hüküm vermektir...!

Halbuki bu söz 'Kadim eşittir Hadis' manasında söylenmemiş; 'Kadim eşittir Kadim' yerinde temsilen söylenmiştir.. yani bir mertebeden bir mertebeye geçişin (tecellinin) temsili olarak ifade edilmiştir..

(mesela) 'Rabb eşittir Kul' demeyi de böyle anla; yani Rabb merbubunda zahir oldu ma'nasında..

bir başka deyişle: ez-Zahir hazreti mezahiri içinde en mükemmel mazharı bulunan zatta (sav.) zahir olmuş deriz.. imdi, sen o zahir olmayı hulul/girme anlarsan eşittir lafı sana batar ama (tenzih ve takdis üzre) aks etme anlarsan sorun kalmaz..

Hakikat-i Muhammediyye 'ezeli'dir (yani o şan ve taayyün hazret-i Zat kenzinde ta ezelden sakin ve medfun idi..) imdi, sen bu sözün terkibi içinde Muhammed ism-i şerifini (bir alem ve remz olmak üzre) ilahi taayyünlerin ekmel mertebesi kabul et ve makam olarak gör ve o isim ile müsemma olan Hazret'in de (sav.) cümle esma ve sıfat-ı ilahiyye'ye etemmiyet üzre mazhar olmakla Zat-ı zül-Celal'i temsil ettiğini bil...

işte öyle görüp böyle bilirsen temsiliyet ve mazhariyete göre "eşittir" demekten Uşşak'a küfür lazım gelmeyeceğini sen de anlarsın..

zeyl: Erenler ne demiş: "..iki gözünü de Aç!.." bugün [23 ocak 2011] Rabıta-i şerif esnasında gönlüme bir şerh daha düştü.. imdi, ister mecazî düşün, ister matematikçe: "O ana" göre meram-ı Bayram yine birdir.. şehid Bayram Ali Hocamızın (rh.a) coşkunluk anında dile getirdiği ifade neydi: "Eşittir".. işte bu eşittir kelimesi: "Neticedir" manasına geliyor.. (yani) "Muhammedî" i'tikad ve amel ve huluk ve redd ve kabulleri birer işlem (hesap) zinciri olarak sayarsak, o söz: "Muhammedî" işlemlerle (toplama, çıkarma, bölme ve çarpmalarla) Erilen "sonsuz sonuç" Allah'tır demeyi tefhim eder!.. fefhem cidden!..

öyle ya, Matematikte bile eşit işareti neticenin karşılığıdır (yani) her işlemin sonucundan 1 Evvel eşittir deriz, yazarken de o işareti koyarız, şu halde Muhammed ism-i şerifi ile Allah ism-i celali arasında ki eşittir kelimesinden maksud Muhammedî tarik ve sünnetin eşittiri (neticesi) Allah'tır demek olur.. kısacası: "..(tarik-ı) Muhammed eşittir (intac eder) Allah (celle Celal).." demektir..

ve bir başka şerh şudur: Bayram efendi Hocamız rahimehullah, (haşa!) Ahad ile Ahmed'i dengleştirmiyor: o anda ki "eşittir" kelimesi Mim'i iş'ar eder.. (yani) Mim-i Ahmed taayyün-i Evveli ifade ediyor, eğer o Mim olmasa Ne kalırdı: sırf Ahadiyet.. şu halde Ahad eşittir (yani) "meylü mahabbet-i Mim" demektir ki, Netice [Görünmek istedi ol zât-ı Yezdân] esprisi ile: Ahmed deriz.. ve bil-aks: Ahmed eşittir (yani) Mim'in hazfü takdiri ile de: Ahad deriz..

nazm-ı Hâkânî: mevlana Mahmud efendi hz.nin de (ks.) zaman zaman dile getirdiği bir beyt-i şerifte şöyle geliyor: "..Âyînedir bu âlem, herşey Hakk ile kâim, Mir’ât-ı Muhammed’den Allah görünür dâim!.." işte o eşittir kelimesi şu mir'at yerindedir: o vakit söz, 1 ulu hakikattan hikayet kılmaktır ki âyınadır (ve Ayn'ıdır) denilse ma'kes anlarsın, eşittir (ve Bir'dir) denilse netîce anlarsın...
 
Efendim İsmailağa cemaati,ehlisünnet bir cemaattir.Ve Allah= Muhammed diye bir inançları yoktur.Öyle olsa çoğundan bu kelimeyi duymamız gerekirdi en azından.O halde bu hocaefendi ne diyor;
Talebelerinden biri bu soruya cevap vermiş buyurun;
Selam!
Alinti yaptiginiz cevap bile Allah= Muhammed'i iddaa ediyor.
Bilgisiz bilgece konusan arkadasimiz;"Duymadik!" diyorsunuz.
Dinin duyarak ogrenildigini Zann'ediyorsunuz.

Yok illaki duyacaksaniz da .
Videodaki konusmayi da mi duymadiniz?
İmam Rabbaninin (K.S.) Buyurduğu gibi MUHAMMED MUSTAFA EŞİTTİR ALLAH
Bir eti ve kemiği var farklı olarak o kadar !!!
Herhalde artik anlamissinizdir..

Yine ne hikmetse Tarikatin buyugunun yazisini veya
Yasayan naks-i bendi'nin seyhlerinden birinin aciklamasini
Veya hocanin bunu derken Rabb edindigi kisiyi(Delil gosterdigi) Rabbani hocayi
Yazmiyorsunuz,Veya bilmediginizden yazamiyorsunuz.
Kufurler eden talebesi oldugunu idda eden/ettiginiz birini yaziyorsunuz.
Cok mu aradiniz?

Herkes kendi layigini yasar diyelim ve
Arkadasimizi oldugu yerde birakalim.

Ama kisaca Tasavvufun lehine oldugunu sandigi yaziya
Kisaca bir dokunalim :

Hakikat-i Muhammediyye 'ezeli'dir (yani o şan ve taayyün hazret-i Zat kenzinde ta ezelden sakin ve medfun idi..) imdi, sen bu sözün terkibi içinde Muhammed ism-i şerifini (bir alem ve remz olmak üzre) ilahi taayyünlerin ekmel mertebesi kabul et ve makam olarak gör ve o isim ile müsemma olan Hazret'in de (sav.) cümle esma ve sıfat-ı ilahiyye'ye etemmiyet üzre mazhar olmakla Zat-ı zül-Celal'i temsil ettiğini bil...
...Hakikat-i Muhammediyye 'ezeli'dir...
Ezeli olan Islamda kimdir/nedir.
Allah cc!
Hakikati Muhammediye neydi?
Tasavvuf/MUHAMMEDILIK

Hakikat-i Muhammediyeyi inkar eden kafirdir.
Nedir bu Hakikat-i Muhammediye?

Ezelde Allah cc ile Muhammed (ruhu) vardi.
Hersey onun yuzu hurmetine yaratildi.
Kim?
Muhammed (as)

Hakikat-i Muhammediye devam ediyor;
Tasavvufun hocalarinin hocasi Seyh'ul Ekber Muhiyddin Ibn-i Arabi
Muhammed as in Miracini anlatiyor."(lafzen)
"Muhammed (as) bir perdenin arkasindan Allah (cc) ile konustu.
Sonra Allah (cc)nun cemalini gormek icin perdeyi acti.
Gordu ki O makamda oturan Kendisiymis.

ISEVI ler diyordu ki:

Yuhanna 1
1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.
...Söz Tanrı'ydı...
Isa(Tanriydi)
ISEVILIK

Yeni Ahid Yuhanna 1
1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.
2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.
3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.

Yani Ezelde Isa as ruh olarak vardi.Tanriyla beraberdi.
Hersey onun icin/onunla yaratildi.Onsuz hicbirsey olmadi/olamaz.
Kim?
Isa (as)

Yani adam savunurken bile Allah = Muhammed diyor.
Hiristiyanligin tasavvufa dondugu Isevilikten
Mesihatci hadislerle dinimize sokulan bu sirk dinini
Islama aykiriligini ort bas etme telasiyla iyice batiyor.

Peki neden butun sayfada cevir kazi yanmasin yaparken bu noktada
Takiyyeyi neden birakmak zorunda kaliyor?

Cunku
Hakikat-i Muhammediye yoksa Islam da Tasavvuf da yoktur.
Hakikat-i Muhammediye yi reddederse Tasavvuf dinine gore Kafir olur.


Herneyse;
Bu yazi icin cok yer harcadik.
Masallari ve masalcilari birakip;
BILGI yazalim:


Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Ali Ramazan Dinç şöyle seslenir;

Ahad Ahmeddir, kim mim eder fark,
Bütün alem o mim içre olur gark
Ahad yani Allahtır

Kural I-Ahad Ahmeddir/Muhammed dir.
Kural II-Ahad yani Allahtir.
Yani Allah=Ahmed

Peki birde diger yaratilmislar/alem var.
Onlarda Ahmed ile Allah cc'nun yazilisindaki fark olan
Mim (m) harfi=Alem

Simdi gelelim Ali Bayramoğlu Hocanin deliline:

Islam da delil nedir.
Kur'an/Allah cc/Muhammed as

Tasavvufcu Ali Bayramoğlu Hocanin delili ne?
Mektubat/Imam Rabbani


Imam Rabbani Hoca Mektubatinda demistir ki:

DEVAM EDECEK..........
 
Akılsız müşrikleri bırakıp Kuran'a yönelelim. Bakalım Kuran nasıl bir peygamberden bahsediyor.

Beşer Muhammed:


İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah dışında bazılarını Allah'a eş tutarlar da onları Allah'ı sevmiş gibi severler. İman sahipleri ise Allah'a sevgide çok kararlı ve taşkındırlar. Zulme saplananlar, azabı gördüklerinde tüm kuvvetin Allah'ta bulunduğunu, Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu fark edeceklerini anlayabilseler!

Bakara 165
 
Son düzenleme:
hz.Muhammedin elinden tuttunmu Allahı bulursun demek efenim.Yukarda açıklama yaptık.
Tasavvufta hal galebesiyle,coşkunluk ve manevi sarhoşluk anında söylenen şeriate muhalif gibi görünen sözlere şatahat denir.herkeste görülmez.Bazı coşkun aşk sahiplerinde görülebilir.Ve söyleyenlerde bu manevi sekr halinden ayıldıklarında o sözleri söylemezler.Ve bu sözleri halin galebesinden dolayı söyleyenler mazur görülür hemen küfrüne hüküm verilmez.Ama bu halleri yaşamayanın bunları söylemesi küfürdür.

İmam Rabbaniden nasıl bir delil getireceğinizi merak ettim.
 
sn expositor 48 dakikam yok şu anada efenim.Dolayısıyla videoyu izlemedim ama beşer Allah resulü sözünden az çok anlaşılıyor ne demek istediği.
Fatihada hergün namazlarda en az kırk kere sıratı müstakim üzere hidayet edilmeyi diliyoruz öyle değil mi.ve ekliyoruz niğmet verdiklerinin yoluna.sapıtan ve gadaba uğrayanların yollarına değil yarabbi.
Sapıtan ve gadaba uğrayanlar hk.hristiyan ve yahudiler olduğunu söyler müfessirler.Yahudiler peygamberlerini olması gereken yerden aşağı tutmuş,onları katledecek kadar ileri gitmiş,hristiyanlarsa onu tanrılaştıracak kadar büyütmüştür.Demek ki peygamber anlayışı önemli.Evet oda bir beşer ama sıradan bir beşer değil.onu sıradanlaştırırsak yahudilerin düştüğü tongalara bizde düşeriz.beri tarafta ilahlaştırmakta uygun değildir.
Bayram Ali hocada ehli sünnet itikadında bir insandır.Çoşkun aşk hali dolayısıyla manevi bir sarhoşluk halinde söylemiş olabileceğini düşünerek tekfir etmeyiz.
 
hakikati muhammediye konusuna gelince;
İnsan ve cinleri yaratmaktan maksat kulluktur.
En ideal kulluk kıvamını temsil eden şahsiyet Hz. Muhammeddir.
Dolayısıyla Onun kulluğu (ve onun gibi kul olmak)yaradılış maksadımızdır.
yani yaradılışımızın sebebi,,Hz.Muhammedin Şahsiyetini temsil eden bir hakikattir.
Bu sebeple bütün kâinât, Nûr-i Muhammedî’nin şerefine ve O’na bir mazrûf olmak üzere halkedilmiştir.
Hz.Muhammed= Hakiki(en güzel) kulluğun temsilcisi.
Abduhu ve rasuluhu diyor yaradan.
 
hakikati muhammediye konusuna gelince;
İnsan ve cinleri yaratmaktan maksat kulluktur.
En ideal kulluk kıvamını temsil eden şahsiyet Hz. Muhammeddir.
Dolayısıyla Onun kulluğu (ve onun gibi kul olmak)yaradılış maksadımızdır.
yani yaradılışımızın sebebi,,Hz.Muhammedin Şahsiyetini temsil eden bir hakikattir.
Bu sebeple bütün kâinât, Nûr-i Muhammedînin şerefine ve Ona bir mazrûf olmak üzere halkedilmiştir.
Hz.Muhammed= Hakiki(en güzel) kulluğun temsilcisi.
Abduhu ve rasuluhu diyor yaradan.
selam ederim;
yaradilisin sebebinin muhammedimizin sahsi ile ilgisi yoktur. taşidigi mukemmel humanizm felsefesi ile ilgisi vardir. o insanlara örnek en basarili kullugunu bilen bir humanist ti fakat bunu calisarak kazanmadi. cebrail melegimiz ona ögretti. insandi o. abartilari bir kenara birakinda ulu Allahi övün övecekseniz. muhammedi yaratanda o dur. bir baskasida ataturk veya isa veya su kisi bu kisi deyince ortalik ayaga kalkiyor. bu laflari soyleyerek birbirinize ogreterek buyuk yanlisin icine giriyor, bunun yaninda sefaat bekliyorsunuz. once girinde gorelim muhammedimizin yoluna, o yola dua ve namazla girilmez, incelik ve dusunce ister once.
 
hz.Muhammedin elinden tuttunmu Allahı bulursun demek efenim.Yukarda açıklama yaptık.
Tasavvufta hal galebesiyle,coşkunluk ve manevi sarhoşluk anında söylenen şeriate muhalif gibi görünen sözlere şatahat denir.herkeste görülmez.Bazı coşkun aşk sahiplerinde görülebilir.Ve söyleyenlerde bu manevi sekr halinden ayıldıklarında o sözleri söylemezler.Ve bu sözleri halin galebesinden dolayı söyleyenler mazur görülür hemen küfrüne hüküm verilmez.Ama bu halleri yaşamayanın bunları söylemesi küfürdür.

İmam Rabbaniden nasıl bir delil getireceğinizi merak ettim.
...İmam Rabbaniden nasıl bir delil getireceğinizi merak ettim....

Sn.Ummi siz okudugunuzu anlamiyor musunuz?
Daha once Risale-i Nurda cca.5 mesajda anlamistiniz.
Enteresan...

Imam Rabbaniden delili ben degil
merhum Ali Bayramoğlu Hoca getiriyor .

Ben onun soyledigi BILGI'yi yazacagim.
Tabii sizin masallarinizdan firsat bulursam...

Ve söyleyenlerde bu manevi sekr halinden
ayıldıklarında o sözleri söylemezler.

Omrum sizin yanlislarinizi desifre etmekle mi gececek?
Tasuvvufta bu sarhosluktan ayilanlarin ne dediklerini
HATIRLAMADIKLARI iddaa edilir/ogretilir.
Bu yuzden soyledikleri kufurden sorumlu tutulamiyacaklarini ogretirler.

Videoda Hacc/umrede vaaz veriyor.
Kendi kendine konusmuyor.
Devaminda bilgiler dualar,ogutler var.
Ayrica hoca derslerinde bunu okutuyor.
Bunlar yazili Kitaplarda da var.
Unutulan yazilamaz.

Bu sekr tanimi icinde degildir.
Biraz dikkatli olun yazdiklarinizda.
Tam ogrenin sonra yazin.
hakikati muhammediye konusuna gelince;
İnsan ve cinleri yaratmaktan maksat kulluktur.
En ideal kulluk kıvamını temsil eden şahsiyet Hz. Muhammeddir.
Dolayısıyla Onun kulluğu (ve onun gibi kul olmak)yaradılış maksadımızdır.
yani yaradılışımızın sebebi,,Hz.Muhammedin Şahsiyetini temsil eden bir hakikattir.
Bu sebeple bütün kâinât, Nûr-i Muhammedî’nin şerefine ve O’na bir mazrûf olmak üzere halkedilmiştir.
Hz.Muhammed= Hakiki(en güzel) kulluğun temsilcisi.
Abduhu ve rasuluhu diyor yaradan.
Bu nedir ya!
Saka mi bu?
Ne yaziyorsunuz ,yazdiginizi okuyormusunuz?

Kelimeleri yanyana getirin oldu sana cumle.
Sn.Ummi:
Bilginiz varsa konuya katki yapin.
Yoksa bizi ugrastirmayin.

Bu kadar senedir ilk defa bir tasavvufcu
Hakikat-i Muhmmediyeyi saptirmaya calisiyor.

Anlasilan artik saldim cayira Mevlam kayira yazilari basladi.
Fatihada hergün namazlarda en az kırk kere sıratı müstakim üzere hidayet edilmeyi diliyoruz öyle değil mi.ve ekliyoruz niğmet verdiklerinin yoluna.sapıtan ve gadaba uğrayanların yollarına değil yarabbi.
Sapıtan ve gadaba uğrayanlar hk.hristiyan ve yahudiler olduğunu söyler müfessirler.Yahudiler peygamberlerini olması gereken yerden aşağı tutmuş,
Bayram Ali hocada ehli sünnet itikadında bir insandır.Çoşkun aşk hali dolayısıyla manevi bir sarhoşluk halinde söylemiş olabileceğini düşünerek tekfir etmeyiz.
Bismillahirrahmanirrahim
9.30.Yahudiler, "Üzeyr Allah'ın oğludur" dediler.
Hırıstiyanlar ise, "İsa Mesih Allah'ın oğludur" dediler.

... Yahudiler, "Üzeyr Allah'ın oğludur" dediler. ...

Hakikatten cok asagilamislar(!?)

Ayrica:
Bunu sadece Bayram Ali hoca soylemez.
Bu tasavvufun siaridir.
Tarikatciligin delilidir.
Siz neyi takip ettiginizi nasil olurda bilmezsiniz?
Biraz okuyun.BILGI ye ulasin.
Konu ilerledikce bunlari okuyacaksiniz.
Bu konuyu bunun icin actim.
Ustelik bunu:"tekfir etmeyiz."
Diyorsunuz!
Bunu soylemesinin Tekfir edilme ila baglanti kurmaniz bile hayret verici.
Eger;
Bu tekfirlik durum ise
ISLAM TASAVVUFU'NUN TEMELI BUDUR!

Eger Muhammed as CEM mertebesinde degilse
Allah degilse;Nursi,Rabbani,Celaleddin Rumi,....
Nasil HAKK'i alacaklar ki?
Hakk yalniz Rabb'inden indirilendir.

Bu yuzden tasavvufun ilahi boyutunun delili
BU SOYLEMDIR.
Kur'an'i bu delille asarlar.(!?)

Ha birde Fatiha tefsirinize bayildim.
Bu ne?
Namazda okudugunuzda bu BILGI ile mi Allah cc na dua olarak okuyorsunuz?
Yahudi,hiristiyan,muessir, vs,vs,...
Ne anlatmaya calisiyorsunuz?
Bunlar espri mi,ne.....

Neyse
Imam Rabbani hocayi yazmak icin girmistim ama
Mesaj cok uzayacak.
Bir sonraki mesaja .
 
Hiç bir dua çalışmayan akla yardım etmez,onun için Allah onu korusun diyelim.Bulutlanma aşamasında sapla samanın birbirine karıştırılması gayet normal.Onun bence bir kapasitesi var zorlamıyalım ne olur ne olmaz,yaşadığımız sürece Dünyada kalalım.
 
Üst Alt