Mucize Dua Ve DÜNYANIN ÜZERİNDEKİ "ALLAH" ADI

Mucize Dua Ve Dünyânın Üzerinde Yazan “Allâh” Adı.
Sığınıyorum Allâh’a Taşlanmış Şeytandan
Adıyla Allâh’ın, Merhametiyle Kuşatanın, Gereğince Merhamet Edenin

Allahdan Başka Tanrı Yok , Muhammed Allahın Elçisidir.

Dünyâ haritasını tersine çevirdim, karaları çerçeveledim. Açıkça arapça “Allâh” yazılmış dünyânın üzerine.

“Elbette tanrınız , elbet bir” (Kur’ân ,37sâffât4).

Yüce Allâh yarattığı dünyânın üzerine adını yazmış. Dünyâ
Haritasında gördüğünüz karalar ve ana kıtaya birleşik gibi
Düzenli duran adalar çerçevelendiğinde daha açık görünen , usta
Bir hattat elinden çıkmış çok güzel Arapça “Allâh” yazısı .

Mucize duâ.
Sığınırım Allâh’a çok iyi işitene, çok iyi bilene ;kovulmuş şeytandan.
Adıyla Allah’ın Merhametiyle Kuşatanın, Çok Merhamet Edenin
Allâh’ım senden istiyorum, peygamberin Muhammed ile ve sıkı dostun İbrâhîm (ile) ve senin sırdaşın Mûsâ (ile) ve senin sözcüğün ve senin rûhun Îsâ (ile) ve Mûsâ’nın Tevrât’ı ile ve Îsâ’nın İncîli (ile) ve Dâvûd’un Zebûr’u (ile) ve Muhammed’in Furkân’ı (ile) Allâh (c.c.) Salât etsin ona ve selâm etsin ve onlara, hepsine ve kendisini vahyettiğin vahyin hepsi ile yahut kendisini uyguladığın uygulama (ile) yahut kendisine verdiğin isteyen (ile) yahut kendisini yoksullaştırdığın varlıklı (ile)yahut kendisini varlıklandırdığın yoksul (ile) yahut kendisine yol gösterdiğin sapmış (ile) ve senden istiyorum senin adın ile ki onu indirdin Mûsâ’ya O’na Allâh salât etsin ve selâm. ve senden istiyorum senin adın ile ki onunla saçtın kulların rızıklarını.
Ve senden istiyorum senin adın ile o’nu koydun yeryüzünün üzerine böylece durağanlaştı. Ve senden istiyorum senin adın ile ki o’nu koydun göklerin üzerine böylece o’nunla senin arşını kolayca yüklendi.ve senden istiyorum senin adın ile ki onu koydun dağların üzerine ve böylece takılıp kaldı.ve senden istiyorum senin adın ile ki senin arşın onunla kolayca yüklendi.ve senden istiyorum senin adın ile , Temizlik, Temizleyen, Bir, Dolu, Tek; indirilmiş, kitabında, en yakından (tek tek) ayıran ışıktan ve senden istiyorum senin adın ile ki onu koydun gündüzün üzerine ve böylece aydınlandı. Ve gecenin üzerine ve böylece karanlıklaştırdı ve senin iriliğin ile ve senin büyüklüğün ile ve senin verimli yüzünün ışığı ile o’nun ile Kur’ân ve ilmi bana rızık etmeni ve etim ve kanım ve işitmem ve görmem ile onu katıştırmanı cesedimi onunla işlemeni, çevrelemen ve kuvvetin ile böylece elbette o senin ile olandan başka çevreleme yok ve güç yok ey Merhametlilerin En Merhametlisi.

(imâmı gazâli’nin ihyâ-u ulûmiddîn adlı kitâbının içindeki, zikir ve duâ 9. Kitâbın, 3. Bâbında, salât ve selâm ona yüce Allâhın elçisi Muhammedin arkadaşı Ebû Bekir’e öğrettiği duâ. İbn_i hibban’dan naklen.)

Salât ve selâm ona yüce Allâh’ın elçisi Muhammed arkadaşı Ebû Bekire öğrettiği duâda yüce Allâh’ın Dünyânın üzerinde bulunan bir adından bahsediyor. İşte bu mucizedir yüce Allâh yaratışıyla adını yazdı , Dünyânın sâhibi olduğunu îlân etti. Burada birinci mûcize Dünyânın üzerinde Allâh adının varlığı. İkinci mûcize Allâh’ın elçisi Muhammedin Dünyânın üzerinde Allâhın bir adının varlığını bilmesi ve bildirmesi. Üçüncü mucize bu adın Allâh adının Dünyânın karalarının haritasını oluşturması sebebiyle Allâh’ın elçisinin Dünyanın haritasının şeklini bilmiş olmasıdır. Dördüncü bir bilgi ise isbatı kesinleştiği taktirde mûcize denebilir bir bilgi. Bu duâda , o ad ile yeryüzünün durağanlaştığından söz edilmesi. Durağanlaştı olarak tercüme edilen kelime Arapça “istekarrat” kelimesi. Bu fiili Arapların , özellikle sıcaklığın , hararetin serinliğe , sakinliğe dönüşmesi anlamında kullanırlar, bu anlamda sıcak tencereye su dökülmesi ve su ile
Serinletilmesi için kullanılır. Dünyânın oluşum aşamalarından karaların oluşumuna kadar yeryüzünün kaynayan bir tencere gibi olduğu bilimsel bilgilerdendir. Bu hadis ; Duâ , Dünyânın kaynayan bir mağma denizi oluşundan , serin , yaşanabilir bir su ve karalar gezegenine dönüşümüne sebep olan en önemli etkilerden birinin Dünyâmıza gökten inen su olduğunu böylece hatırlatıyor. Böylece
Bu duânın “istekarrat” durağanlaştı kelimesi de bu mucizeye katılıyor. Ayrıca bu duruma destek olan bir durum Dünyâdaki suyun Dünyâ büyüklüğünde bir kütlede oluşamayacağına dair bilimsel bilgi ile birlikte , Dünyâya uzaydan sürekli su yağması bilimin tesbit ettiklerindendir. Kur’ân’da Dünyâ hayatı suya benzetilerek onun gökten
; uzaydan geldiği bildirilir. Kur’ân’ın bildirdiği “su ve hayat uzaydan geldi” bilgisidir.

Bu duânın yalnızca bir satırlık bir bölümünün açıklaması bile en az bu olağan üstülükleri , mucizeleri bulunduruyor. Diğer kısımları da benzer değerdedir.

Öyleyse ; Allahdan başka tanrı yok , Muhammed Allahın elçisidir.
Öyleyse ; “De o Allâh bir” (ihlas sûresi , âyet 1).

(Telif hakkı , yazar ve web sayfa adının yayınlanmasından ibarettir).
(Alıntı örneği: Yazar : Ali kenan Aydın . Sayfa: enbuyuk1.tr.gg
 
Mucize Dua Ve Dünyânın Üzerinde Yazan “Allâh” Adı

Sığınıyorum Allâh’a Taşlanmış Şeytandan

Adıyla Allâh’ın, Merhametiyle Kuşatanın, Gereğince Merhamet Edenin

Allahdan Başka Tanrı Yok , Muhammed Allahın Elçisidir.


Yazının resimli aslını görmek isteyen için adres; TIKLA GÖR.

1- http://www.enbuyuk1.tr.gg/MUC%26%23304%3BZE-DU%C2-VE-D-Ue-NYANIN--Ue-ZER%26%23304%3BNDEK%26%23304%3B-ALLAH-ADI.htm

2- http://www.enbuyukbir.net/

Dünyâ haritasını tersine çevirdim, karaları çerçeveledim. Açıkça arapça “Allâh” yazılmış dünyânın üzerine.


Dünyânın Üzerinde Yazan “Allâh” Adı (uydu resmi)

Dünyânın Üzerinde Yazan “Allâh” Adı (harita)

Dünyânın Üzerinde Yazan “Allâh” Adı (yapım)


“Elbette tanrınız , elbet bir” (Kur’ân ,37sâffât4).

Yüce Allâh yarattığı Dünyânın üzerine adını yazmış. Dünyâ Haritasında gördüğünüz karalar ve ana kıtaya birleşik gibi düzenli duran adalar çerçevelendiğinde daha açık görünen , usta bir hattat elinden çıkmış , çok güzel , Arapça “Allâh” yazısı .

Salât ve selâm ona yüce Allâh’ın elçisi Muhammed arkadaşı Ebû Bekire öğrettiği duâda yüce Allâh’ın Dünyânın üzerinde bulunan bir adından bahsediyor , işte o mûcize duâ.


Mucize duâ.

“Sığınırım Allâh’a çok iyi işitene , çok iyi bilene , kovulmuş şeytandan. Adıyla Allah’ın Merhametiyle Kuşatanın , Çok Merhamet Edenin.

“Allâh’ım senden istiyorum, peygamberin Muhammed ile ve sıkı dostun İbrâhîm (ile) ve senin sırdaşın Mûsâ (ile) ve senin sözcüğün ve senin rûhun Îsâ (ile) ve Mûsâ’nın Tevrât’ı ile ve Îsâ’nın İncîli (ile) ve Dâvûd’un Zebûr’u (ile) ve Muhammed’in Furkân’ı (ile) Allâh (c.c.) Salât etsin ona ve selâm etsin ve onlara , hepsine ve kendisini vahyettiğin vahyin hepsi ile yahut kendisini uyguladığın uygulama (ile) yahut kendisine verdiğin isteyen (ile) yahut kendisini yoksullaştırdığın varlıklı (ile) yahut kendisini varlıklandırdığın yoksul (ile) yahut kendisine yol gösterdiğin sapmış (ile) ve senden istiyorum senin adın ile ki onu indirdin Mûsâ’ya O’na Allâh salât etsin ve selâm. ve senden istiyorum senin adın ile ki onunla saçtın kulların rızıklarını.
Ve senden istiyorum senin adın ile o’nu koydun yeryüzünün üzerine böylece durağanlaştı. Ve senden istiyorum senin adın ile ki o’nu koydun göklerin üzerine böylece o’nunla senin arşını kolayca yüklendi.ve senden istiyorum senin adın ile ki onu koydun dağların üzerine ve böylece takılıp kaldı.ve senden istiyorum senin adın ile ki senin arşın onunla kolayca yüklendi.ve senden istiyorum senin adın ile , Temizlik, Temizleyen, Bir, Dolu, Tek; indirilmiş, kitabında, en yakından (tek tek) ayıran ışıktan ve senden istiyorum senin adın ile ki onu koydun gündüzün üzerine ve böylece aydınlandı. Ve gecenin üzerine ve böylece karanlıklaştırdı ve senin iriliğin ile ve senin büyüklüğün ile ve senin verimli yüzünün ışığı ile o’nun ile Kur’ân ve ilmi bana rızık etmeni ve etim ve kanım ve işitmem ve görmem ile onu katıştırmanı cesedimi onunla işlemeni, çevrelemen ve kuvvetin ile böylece elbette o senin ile olandan başka çevreleme yok ve güç yok ey Merhametlilerin En Merhametlisi.”

(imâmı gazâli’nin ihyâ-u ulûmiddîn adlı kitâbının içindeki, zikir ve duâ 9. Kitâbın, 3. Bâbında, salât ve selâm ona yüce Allâhın elçisi Muhammedin arkadaşı Ebû Bekir’e öğrettiği duâ. İbn_i hibban’dan naklen.)

Salât ve selâm ona yüce Allâh’ın elçisi Muhammed , arkadaşı Ebû Bekire öğrettiği duâda yüce Allâh’ın Dünyânın üzerinde bulunan bir adından bahsediyor. İşte bu mucizedir yüce Allâh yaratışıyla adını yazdı , Dünyânın sâhibi olduğunu îlân etti. Burada birinci mûcize Dünyânın üzerinde Allâh adının varlığı. İkinci mûcize Allâh’ın elçisi Muhammedin Dünyânın üzerinde Allâhın bir adının varlığını bilmesi ve bildirmesi. Üçüncü mucize bu adın Allâh adının Dünyânın karalarının haritasını oluşturması sebebiyle Allâh’ın elçisinin Dünyanın haritasının şeklini bilmiş olmasıdır. Dördüncü bir bilgi ise isbatı kesinleştiği taktirde mûcize denebilir bir bilgi. Bu duâda , o ad ile yeryüzünün durağanlaştığından söz edilmesi. Durağanlaştı olarak tercüme edilen kelime Arapça “istekarrat” kelimesi. Bu fiili Arapların , özellikle sıcaklığın , hararetin serinliğe , sakinliğe dönüşmesi anlamında kullanırlar, bu anlamda sıcak tencereye su dökülmesi ve su ile
Serinletilmesi için kullanılır. Dünyânın oluşum aşamalarından karaların oluşumuna kadar yeryüzünün kaynayan bir tencere gibi olduğu bilimsel bilgilerdendir. Bu hadis ; Duâ , Dünyânın kaynayan bir mağma denizi oluşundan , serin , yaşanabilir bir su ve karalar gezegenine dönüşümüne sebep olan en önemli etkilerden birinin Dünyâmıza gökten inen su olduğunu böylece hatırlatıyor. Böylece
Bu duânın “istekarrat” durağanlaştı kelimesi de bu mucizeye katılıyor. Ayrıca bu duruma destek olan bir durum Dünyâdaki suyun Dünyâ büyüklüğünde bir kütlede oluşamayacağına dair bilimsel bilgi ile birlikte , Dünyâya uzaydan sürekli su yağması bilimin tesbit ettiklerindendir. Kur’ân’da Dünyâ hayatı suya benzetilerek onun gökten
; uzaydan geldiği bildirilir. Kur’ân’ın bildirdiği “su ve hayat uzaydan geldi” bilgisidir.

Bu duânın yalnızca bir satırlık bir bölümünün açıklaması bile en az bu olağan üstülükleri , mucizeleri bulunduruyor. Diğer kısımları da benzer değerdedir.


Öyleyse ; Tanıklık ederim Allahdan başka tanrı olmadığına ve Tanıklık ederim elbette Muhammed Onun kulu ve Onun elçisidir.

Öyleyse ; “De o Allâh bir”. (112 İhlas sûresi , âyet 1).
Öyleyse ; “Övgü Allâha düzenleyeni Evrenlerin”. (1 Fâtiha , âyet 1)

(Telif hakkı , yazar ve web sayfa adının yayınlanmasından ibarettir).
Alıntı örneği:

Yazar : Ali kenan Aydın
Sayfa: enbuyukbir.net
 
Üst Alt