Muaviye

Selam!

Muaviyenin günlük mutat hayatı şöyleydi:
Günde beş kez toplantı yapardı...
gecenin üçte birini eski arapların barış ve savaş dönemlerinde geçen hikayeleri dinleyerek, Arap olmıyan kralların davranış ve savaşlarını, hilelerini, ülke yönetimleriyle ilgili siyasetlerini ve daha başka geçmiş kralların ve milletlerin hikayelerini dinleyerek geçirirdi...

sonra odasına çekilir gecenin üçte birinde uyurdu...
sonra tekrar kalkar yerine otururdu. Kendisine, içinde eski krallara ait siretlerin, hikayelerin, savaşların ve hilelerin anlatıldığı kitaplar getirilir ve bunlar onun önünde okunurdu.

Bu kitapları korumak ve bunları kendisine okumak için tayin edilmiş iki tane Özel görevli bulunuyordu. Böylece her gece, belli sayıda hikaye ve siyerler, rivayet ve çeşitli politik hareketlerinin tasvir ve tanımlanın dinlerdi. Daha sonra dışarı çıkar sabah namazını küdırırdı. Tekrar günlük hayatına başlar ve anlattığımız minval üzere devam ederdi.

el-Mesûdî /Mürûcuz'zeheb c;V.,sf; 73
 
Üst Alt