Muaviye ve hatırlattıkları

MUAVİYE VE HATIRLATTIKLARI

İnsanlık tarihi ibretlik kişiler ve bunların yaptığı olaylarla doludur.

Dünya’da; savaşı, katliamı, yıkımı düşünen yeni imparatorları, her türlü entrika ile yalan dolan talanla halk desteği alan, güç ve yetki sahibi olan yeteneksiz muhterisleri gördükçe, bunlar kimin soyundan geliyor diye düşünmek ve bilmek gerekir.

İki insan tipi; günümüz için de geçerlidir.
Biri Adem’in soyundan diğeri şeytan’ın/iblis’in soyundandır.
Her ikisi de insan suretindedir, ama yaptıkları farklıdır.

İnsan suretinde ama İblis’in soyundan olanlar; kendi odaklıdırlar. Kendi çıkarları için her türlü yöntemi uygularlar. Dalkavukları çoktur. Hırslıdırlar. Yalan söylemek en önemli özellikleridir. Kendilerinden sonra ne olursa olsun derler. Önemli olan kendi kişisel egolarının tatminidir.

Tarihte insan görünümlü bu tiplere tipik örnek Muaviye bin Ebu Süfyan’dur.

Muaviye bin Ebu Süfyan; 602 – 680 de yaşayan Arap-İslam Devleti'nin Ali'den sonraki halifesi ve Emevi hanedanının kurucusudur.

Peygamber Muhammed komutasındaki Müslümanlara karşı Uhud Savaşında ve Hendek Savaşında Mekkeli müşriklerin komutanı olarak savaşan Ebu Sufyan bin Harb'in oğludur. Ebu Süfyan Mekke fethinden sonra Müslüman olur.

Peygamber eşi Ebubekir kızı Ayşe, peygamber arkadaşları Talha ve Zübeyr bin Avvam; Ali’nin liderliğine karşı çıkar isyan ederler. Cemel Savaşı'nı Peygamber damadı Ali kazanır.

Halife Ömer’in Şam valisi yaptığı Muaviye, Ali’nin liderliğini kabul etmez. Muaviye Sıffin Savaşı'nda; Ali'nin yanındakilerinin dindarlığını istismar etmek için kendi askerlerinin mızraklarına Kur'an'dan sayfalar astırır.

Hertürlü entrikayı din adına yaparak Müslümanları böler.
Kimini makamla, kimini unvanla, kimini parayla yanına çeker.
Çıkar sağlar.

Muaviye, Ali'nin yandaşlarını bölerek hilafetinin geçerliliğine gölge düşürür. Ali’nin öldürülmesinden sonra oğlu Hasan’ıda halifelikten vazgeçirtir. Diğer Ali oğlu Hüseyin’i de Kerbela’da katlettirir.

Muaviye; babası Ebu Süfyan gibi Allah’a inanır ama Allah’a güvenmez, savaşın hile olduğunu bilir, ona göre hareket eder.

Oğlu Yezit başa geçer. Peygamber torunu HüSeyin ile iktidar savaşına girişir. Kerbela’da katlettirir. Peygamber soyuna Mekke ve Medine’de yaşama hakkı tanımaz.
Yezid’de babası gibi Müslüman görünür. İnsanları parayla, makamla yanına çeker ve kullanır.

Yezid’le devam eden Muaviye soyu, bugün Ortadoğu’yu kanın vahşetin yıkım bölgesi haline getirir.

İslam dünyası Kur’an yerine yüzyıllarca sonra Hadis toplama derleme çabasına girişir. Mezhepler oluşur. Kur’an İslam’ı yerineHadis İslam’ı benimsenir. Sonra Tarikatler İslam’ı devri başlar. Sonra cemaatler İslam’ı devri olur.

Mezhepler, tarikatler, cemaatler, imamlar, ilahiyatçılar, para servet dernek, vakıf İslam’ı çizgisinde olanlar; İslam dünyasını sarmalar.

Şimdilerde ise para, servet, yalan, talan, vahşet İslam’ı popüler olur.
Türkiye başta olmak üzere Arap ülkelerinde Muaviye-Yezid İslam doktrinini benimseyenler; etkili ve yetkilidir.

Günün Sözü: Akılı insan okur, düşünür, sorgular.


Nurullah AYDIN

8 Ağustos 2014-ANKARA
 
İslamiyette bayraklaşmış şahsiyetlerin isimleri zikredilirken saygıyı ifade eden terimlerle zikretmek gerekir.
Mesela ;
Hz. Peygamber ,
Hz Muhammed,
Hz Ali,
Hz Ömer,
Hz Muawiye.... Deriz.

Nurullah bey düşüncelerinde buna dikkat etmemiş.
Bu dikkatsizlik bende bazı seziler sızdırdı.

Mesela ; S. Arabistan da ağlebiyet ile hüküm süren "vehhabilik " gibi...
Çünkü ; onlar bahsettiğimiz bayrakları yarıya çekerler, o muazzez isimleri mücerred kullanırlar...
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt