Muarref

Merhaba

-Padişaha dua görevini gerçekleştiren kişi.
-Vasıflandırılmış: Tanımlanmış.
-Tarifi yapılmış ve bu tarif yasalaştırılmış/gelenekselleştirilmiş/
- örf ve âdetler ile, görenekler ile hükümleri saptanmış/
-Ana ve Baba ve toplumun geneli tarafından kabul edilmiş olup,
çocuklara komprime telkin edilen ön-kabuller.
-Ahkâm-ı cüz'iyye=Cüz'î hüküm ve kaideler.
- Teferruat/Detaylar/Nüanslar
-Aşağıda. Âciz. Beceriksiz. Geride kalmış.
 
Üst Alt