• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

MsG BOX KOMUTU KULLANIMI VE ÖRNEK PRGLAR

Okunuyor :
MsG BOX KOMUTU KULLANIMI VE ÖRNEK PRGLAR

No_Nick

Acemi
Üye
MSGBOX( ) İLE MESAJ YAZMAK (MESAJ KUTUSU)

MsgBox deyimi özellikle kullanıcıya belli bir mesaj verme ve kullanıcıdan belli bir yanıtı almak için kullanılır.
MsgBox deyiminin iki türlü kullanımı vardır: MsgBox Deyimi, MsgBox Fonksiyonu.

MsgBox Deyimi:

MsgBox deyimi belirtilen mesajı bir mesaj kutusu içinde ekranda görüntüler. OK tuşuna basılmanın ardından programın işleyişine devam edilir.

MsgBox mesaj [, simgeler, [başlık]]

Private Sub Form_Load()
MsgBox "Merhaba Dünyalı", 16, "Kullanıcı Mesajı"
End Sub

Simgeler
Anlamı Değeri Simgesi

vbCritical 16 X

vbQuestion 32 ?

vbExclamation 48 !

vbInformation 64 i


MsgBox Fonksiyonu :

MsgBox Fonksiyonu mesajın gösteriminin yanı sıra mesaj kutusu üzerinde basılan bir düğmenin değerinin de geri dönmesini sağlar.

Cevap=MsgBox (mesaj [,tip] , [başlık] , [yardım dosyası,konu no]])

Tip = düğme+ icon + varsayılan+ öncelik
Düğme
Sabit Bilgisi Değeri
vbOKOnly 0
vbOKCancel 1
vbAbortRetryIgnore 2
vbYesNoCancel 3
vbYesNo 4
vbRetryCancel 5

İcon
Sabit Bilgisi Değeri
vbCritical 16 X

vbQuestion 32 ?

vbExclamation 48 !

vbInformation 64 i


Varsayılan
Sabit Bilgisi Değeri
vbDefaultButton1 0
vbDefaultButton2 256
vbDefaultButton3 512


Öncelik
Sabit Bilgisi Değeri
vbApplicationModal 0
vbSystemModal 4096


3+16+256 = 275

Private Sub Form_Load()
Dim secim
secim = MsgBox("Değişiklikleri Kaydetmek İstiyor musunuz?", 275, "Uyarı")
End Sub

Düğme Seçenekleri:

Sabit Bilgisi Değer
vbOK 1
vbCancel 2
vbAbort 3
vbRetry 4
vbIgnore 5
vbYes 6
vbNo 7

Private Sub Form_Load()
Dim secim, mesaj, tip, baslik
mesaj = "Devam Etmek İstiyor musunuz?"
tip = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
baslik = "Mesaj Kutusu Başlığı"
secim = MsgBox(mesaj, tip, baslik)
If secim = 6 Then
MsgBox "Evet Butonuna Tıklandı"
ElseIf secim = 7 Then
MsgBox "Hayır Butonuna Tıklandı"
End If
End Sub


Private Sub Form_Load()
Dim secim, mesaj, tip, baslik
mesaj = "Devam Etmek İstiyor musunuz?"
tip = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
baslik = "Mesaj Kutusu Başlığı"
secim = MsgBox(mesaj, tip, baslik)
If secim = vbYes Then
MsgBox "Evet Butonuna Tıklandı"
ElseIf secim = vbNo Then
MsgBox "Hayır Butonuna Tıklandı"
End If
End Sub
 
Üst Alt