• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Mostar Dergisi'nin Bu Ayki Dosya Konusu Sinema

Okunuyor :
Mostar Dergisi'nin Bu Ayki Dosya Konusu Sinema

zekaikc

Amatör
Uzaklaştırıldı
Mostar Dergisi Ağustos sayısında 'Sinemada yerlilik ve oryantalizm' konusunu kapağa taşıyor...

Mostar, Ağustos 2012 tarihli 90. sayısında Doğu dünyası için en büyük tehditlerden birini oluşturan oryantalizmin yeni versiyonunu sinema üzerinden tartışmaya açıyor.

Oryantalizm (Şarkiyatçılık), Batı dünyasının Doğu'ya önyargılı bakışının fikren somutlaşmış biçimi. Günümüzde bu kavram içerik değiştirerek yeni bir oryantalizm anlayışına dönüştü. Bu yeni anlayış, kültürel sömürgecilik veya kültürel emperyalizm biçiminin motoru aynı zamanda. Başlıca araçları ise gazete, televizyon ve sinema gibi kitlesel ve küresel "iletişim" araçları. İçeriği ve araçlarıyla Doğu dünyası için yeni ve en büyük tehdidi oluşturan bu anlayışın deşifresi hayati öneme sahip. Bu anlamda, oryantalizmin izinin net bir şekilde sürülebileceği alanlardan biri olan sinemayı sağlıklı bir biçimde okumak gerekiyor. Buradan hareketle, 90. sayısında "Sinemada Oryantalizm ve Yerlilik" başlıklı bir dosyayla okurlarının karşısına çıkan Mostar, konuyu yerli bir bakış açısıyla irdelemeyi amaçlıyor.
Dosyaya "Yeni-Oryantalizm: Kültürel sömürgecilik" yazısıyla katkı sunan Yusuf Kaplan, oryantalizmden çıkış yolunun da gösterildiği yazısında yeni oryantalizme dair derin bir okuma sunuyor. "Türk Sineması'nda yerelliğin temsili" başlıklı yazısıyla dosyada yer alan Celil Civan, Türk sinemasının 1950'lerde başlayan serüvenini günümüze kadar değerlendirerek, oryantalizmin panzehiri olarak nitelendirebileceğimiz "yerliliğin" sinemadaki izini sürüyor. Bir diğer dosya yazarı Ahmet Murat'ın "Sinemada yerlilik ve bir İran örneği: Mecid Mecidi Sineması" başlıklı yazısı, İranlı yönetmen Mecid Mecidi özelinde "irfan" temelli sinemaya içerden ve yerli bir gözle bakmaya çalışıyor. Hasan Hüseyin Öz ise "Eve dönüş stratejisi ya da Angelopoulos filmleri" başlıklı yazısıyla, irfanın bu topraklardaki yansıyan yüzü olan arayış ve yolculuk metaforlarına Yunanlı bir yönetmenin filmleri üzerinden bakıyor.

Mostar'da ana dosya konusu dışında yer alan çok sayıda yazı ve söyleşi de dikkat çekiyor. Derginin söyleşi sayfalarına bu ay iki önemli isim konuk oluyor. Bunlardan ilki, 29 Mart Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahsin Görgün. "Müslümanca bir hayat medeniyeti zaruri hâle getiriyor" diyen Görgün, şehirli ve medeni olmanın mihenk taşlarını özenle gözler önüne seriyor. Mostar'ın bir diğer söyleşi konuğu ise Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezai Coşkun. "Kemal Tahir'in Cumhuriyet tarihine bakışı yeni bir tarihi gösterme isteğidir" diyen Coşkun, derinlemesine bir bakış açısıyla Kemal Tahir'i inceliyor.

Mostar'ın ana dosya konusu ve söyleşi sayfaları dışında Dünya sayfasında yer alan yazılar da dikkat çekiyor. Ali Şahin'in "Türk dış politikası: Kudret ve şefkat" başlıklı yazısında, son dönemde sıklıkla tartışılan "soft power / hard-power" kavramları farklı bir bakış açısıyla ele alınırken; Taha Kılınç ise "Hasan el-Bennâ'nın kemikleri sızlayacak mı?" başlıklı yazısında Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası oluşan konjonktürü Mısır'ın yakın tarihine ilişkin önemli bilgiler eşliğinde yorumluyor.

Bu yazıların dışında derginin Toplum köşesinde yer alan Naci Bostancı imzalı "Tarih bilinci tartışması ve kahramanlar"; Medya sayfasında yer alan Hakan Çopur imzalı "Medyada Ramazan'ın bedeni var ruhu yok" ve Alper Çeker imzalı "Bürokrasinin sanatı" başlıklı yazılar ile derginin Gündemden, Görsel Hafıza, Çizi-Yorum, Tarih, Edebiyat, Kitap ve Sinema bölümlerinde yer alan yazılar da zengin içeriğiyle okurun ilgisini bekliyor.
 
Üst Alt