Morfoloji

Merhaba

- Morphologie/morphology.
-Biçimbilim.
-Yapı bilgisi/Yapı bilimi.
-Şekil bilgisi, biçim bilgisi, yapı bilgisi.
-Canlıların şekil ve dış yapıları ile uğraşan bilim dalı.
-Kristal özelliklerinin veya şekillerinin incelenmesi.
-Canlı organizmaların yapısının incelenmesi.
-Canlı ve cansız varlıkların dış görünüş,
form ve yapılarını inceleyen bilim dalı.
 
Üst Alt