Molla Nedir?

  • Konbuyu başlatanİNCİ
  • Başlangıç tarihi
İ

İNCİ

Ziyaretci
Molla, (Farsça:ملا) İslamî ilahiyat ve dinî yasa (fıkıh) üzerine eğitim almış bilgindir. Arapça'da efendi, sahip gibi anlamlara gelen mevla (Arapaça:مولی) kelimesinden türetilmiştir. İslam dünyasının büyük bölümlerinde, İran, Bosna-Hersek, Afganistan, Orta Asya ve Hindistan'da, molla adı yerel İslamî Dinî liderlere ve cemaat liderlerine verilir.

Molla terimi, İslam Dünyasında öncelikle din alimlerine ait bir saygı terimi olarak anlaşılır.

Eğitimli bir molla İslami Eğitimleri ve İslami kanun ilmini, yani fıkıh ilmini almalıdır. Dinî eğitim, mollalık mevkiinin temel prensibidir. Osmanlı Devleti'nde mollalar medreselerde eğitim almışlardı. Tasavvufî konular çevresinde toplanmış tarikatlarda mollalalr yetiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra medreseler kapanmış, mollalık ünvanı kaldırılmıştır. İran'da ise mollalık Şii Mezhebi üzerine verilen eğitimle sürdürülmektedir.

Molla ünvanı almış bir çok insan, Osmanlı Devleti'nde önemli görevler almıştır. Bu görevlerin an başında Şeyhülislamlık gelir. Molla Gürâni, Molla Hüsrev, Molla Yegan , Molla Şemsettin Fenari gibi molla ünvanına sahip kişiler, Osmanlı Devleti'nde şeyhülislamlık görevini üstlenmişlerdir. Sait Molla ise Şûra-i Devlet üyesi, Adalet Bakanlığı Müsteşarı görevini almıştır.

Mollalar, İslam Hukuku (fıkıh), kelam, tasavvuf, sünnet, hadis, şeriye gibi ilimler üzerine fetvaKadılık yapabilirler. Bir çok tarikatın kurucusu ve liderleri mollalar olmuştur. verebilirler.

Günümüzde mollalık, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler devam ettirilmektedir. Türkye'de ise Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun ile molalık ünvanı kaldırılmıştır.

delinetciler.net
 
Üst Alt