Moldova

Moldova Coğrafi Verileri​

Konum: Doğu Avrupa'da, Romanya'nın kuzeydoğusunda yer alır.
Coğrafi konumu: 47 00 Kuzey enlemi, 29 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Doğu Avrupa
Yüzölçümü: 33,843 km²
Sınırları: toplam: 1,389 km
sınır komşuları: Romanya 450 km, Ukrayna 939 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
İklimi: Sert olmayan kışlar, sıcak yazlar
Arazi yapısı: İnişli çıkışlı stepler, Karadeniz'in güneyinde aşamalı yokuşlar.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Nistru (Dnister) Nehri 2 m
en yüksek noktası: Dealul Balanesti 430 m
Doğal kaynakları: Linyit, fosfatlar, alçıtaşı, işlenebilir toprak
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %53
daimi ekinler: %14
otlaklar: %13
ormanlık arazi: %13
diğer: %7 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 3,110 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Toprak kaymaları
Coğrafi not: Kara ile çevrili

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 4,431,570 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.05 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -0.3 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 42.74 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 64.6 yıl
erkeklerde: 60.15 yıl
kadınlarda: 69.26 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.67 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 4,500 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
Ulus: Moldovalı
Nüfusun etnik dağılımı: Moldovalı/Romanyalı %64.5, Ukraynalı %13.8, Rus %13, Gagauz %3.5, Yahudi %1.5, Bulgar %2, diğer %1.7 (1989 verileri)
Din: Doğu Ortodoksları %98.5, Museviler %1.5, Baptistler (1991)
Diller: Moldovaca (resmi), Rusça, Gagauzca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %96
erkekler: %99
kadınlar: %94 (1989 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Moldova Cumhuriyeti
kısa şekli : Moldova
Yerel tam adı: Republica Moldova
eski: Moldavia Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Kişinev
Bağımsızlık günü: 27 Ağustos 1991 (Sovyetler Birliğinden ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 27 Ağustos (1991)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 11.3 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %-1.5 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %31
endüstri: %35
hizmet: %34 (1998)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %32 (2000 verileri)
İş gücü: 1.7 milyon (1998)
İşsizlik oranı: %1.9 ( 2000)
Endüstri: Gıda, tarım makineleri, beyaz eşya, şeker, bitkisel yağ, ayakkabı, tekstil
Endüstrinin büyüme oranı: %3 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 4.155 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 5.78 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 1.916 milyar kWh (1999)
Tarım ürünleri: Sebze, meyve, şarap, üzüm, şeker pancarı, ayçiçeği çekirdeği, tütün, sığır eti, süt
İhracat: 500 milyon $ (2000)
İhracat ürünleri: Gıda maddeleri %57, şarap, tütün, tekstil, ayakkabı, makine (1999)
İhracat ortakları: Rusya %41, Romanya %9, Almanya %8, Ukrayna %7, İtalya, Beyaz Rusya (1999)
İthalat: 761 milyon $ (2000)
İthalat ürünleri: Mineral ürünler ve yakıt %38, makine ve parça, kimyasallar, tekstil (1999)
İthalat ortakları: Rusya %21, Romanya 1%6, Ukrayna %14, Almanya %12, İtalya %6, Beyaz Rusya (1999)
Dış borç tutarı: 900 milyon $ (2000)
Para birimi: Moldova Leusu (MDL)
Para birimi kodu: MDL
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 627,000 (1997)
Telefon kodu: 373
Radyo yayın istasyonları: AM 7, FM 50, kısa dalga 3 (1998)
Radyolar: 3.22 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1995)
Televizyonlar: 1.26 milyon (1997)
Internet kısaltması: .md
Internet servis sağlayıcıları: 2 (1999)
Internet kullanıcıları: 15,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 1,328 km (1992)
Karayolları: 20,000 km (1990)
Su yolları: 424 km (1994)
Boru hatları: doğal gaz 310 km (1992)
Limanları: yok
Hava alanları: 30 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt