• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Modern Sanat

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 1
  • Görüntüleme 3K

Okunuyor :
Modern Sanat

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

Modern sanat, genellikle 1880'lerin izlenimcilerinden (empresyonistler) 1960-70'lere kadar devam ettiği kabul edilen sanat dönemi.

Sanatta modernizmin temelleri, ressamların dünyayı gördükleri gibi temsil etmeyi bırakmalarıyla atılmıştır. Temsil, temel sorun haline gelmiş; sanat kendi kendisini konu haline getirmeye başlamıştır. Sanat eleştirmeni Clement Greenberg de 1960'ta yazdığı "Modernist resim" adlı makalesinde modernizmin özünün, disiplinlerin kendilerine has yöntemlerini, disiplinin kendisini eleştirmek için kullanmak olduğunu; bundaki amacın da o disiplini geliştirmek ve önemini artırmak olduğunu söyler. Örneğin, ilk modernist filozof olarak kabul edilen Immanuel Kant, felsefeyi daha fazla bilgi edinmek için değil, bilginin nasıl mümkün olduğunu sorgulamak için kullanmıştır. Greenberg'e göre, Kant'ın sanattaki karşılığı, ilk Modernist ressam, Manet'dir. Manet ve empresyonistler, üzerine resim yaptıkları yüzeyde boya, tuval vb. malzemelerin özelliklerini ve geçtikleri süreçleri saklamamış, aksine öne çıkarmışlar; sonrasında Cezanne eserlerini tuvalin dikdörtgen şeklini gözönüne alarak tasarlamıştır. Böylece doğadaki görüntülerin taklidi yavaş yavaş bırakılmış, temsil ikinci plana atılmıştır. Modern resimde bu şekilde gelinen en son nokta, bir heykel akımı olarak başlayan Minimalizmin etkisiyle yapılan, insan elinin izlerini tümden kaldırarak dümdüz tek renge boyanan, böylelikle içerikten arındırılmaları amaçlanan tuvallerdir.

Modern sanat akımları

Modern sanat, özellikle geç dönemlerinde keskin çizgilere sahip olmamasına rağmen, çağdaş sanatla karşılaştırıldığında akımlara göre incelenmeye daha uygundur:

1880

* Tonalizm - 1880 - 1920
* Sembolizm - 1880 - 1900'ların başı
* Post-empresyonizm (Geç İzlenimcilik) - 1886 - 1905
* Neo-empresyonizm (Yeni İzlenimcilik)- 1886 - 1906

1890

* Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) - 1890 - 1939
* Fauvism - 1898 - 1906

1900

* Die Brücke - 1905 - 1913
* Art nouveau - 1905 - 1939
* Kübizm - 1908 – 1939
* Fütürizm - 1909 - 1939

1910

* Süprematizm - 1915 - 1920'ler
* Dada - 1916 - 1923
* Bauhaus - 1919 - 1933

1920

* Neue Sachlichkeit - 1920'ler - 1940'ler
* Konstrüktivizm - 1920'ler ve sonrası
* Art deco - 1920'ler - 1930'ler
* de Stijl - 1920'ler - 1932
* Sürrealizm - 1922 - 1939


1930 - II.Dünya Savaşı

* Abstraction-Création - 1931-1936
* Sosyalist realizm - 1930 - 1950

1945

* Soyut dışavurumculuk - 1945 ve sonrası

* Aksiyon resmi ('Action Painting')
* Renk alanı resmi ('Color Field Painting')

* Art informel - 1940'ların ortası - 1950'ler
* Art brut - 1940'ların ortası ve sonrası
* Tachism - geç 1940'lar - 1950'ler

1950

* Neo-dada - 1950'ler
* Pop art - 1950'lerin ortası ve sonrası
* Durumculuk (Sitüasyonizm) - 1957 - 1970'lerin başı

1960

* Op Art - 1964 ve sonrası
* Geç-resimsel soyutlama ('Post-painterly Abstraction') - 1964 ve sonrası

* Sert kenar resmi ('Hard-Edge Painting')

* Fluxus - 1960'ların başı - 1970'ların sonu
* Minimalizm - 1960'lar ve sonrası
* Kavramsal sanat - 1960'lar ve sonrası
* Performans sanatı - 1960'lar ve sonrası
* Fotogerçekçilik - 1960'ların ortası ve sonrası
* Süreç sanatı - 1960'ların ortası - 1970'ler
* Arazi sanatı - 1960'lar - 1970'lerin başı
* Post-Minimalizm - 1960'ların sonu - 1970'ler

Modern Sanat*-*Nedir
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba


Jackson Pollock(1912-1956)‘Convergence’ (‘Yakınsaşma,’ 1952)ve yöntemi.

Sanat yalnızca doğaya öykünme değildir. Tersine, salt doğal, duyusal biçimin tinsel biçime yükseltilişidir. Tıpkı Doğabilimin doğaya tam olarak onda olan kurallılık ve yasallığı vermesi ve ona tam olarak onda olan usun kendisini yüklemesi gibi, Sanat da duyusal doğaya kabul edebileceği ikinci bir biçimi, tinin biçimini verir, bununla onu doğadan daha yüksek bir başka doğa ile, ideal doğa ile bağlar. Onu usun o salt görgül biçiminin üstüne ve ötesine büyütür, ona yalnızca kendisinin verebileceği güzellik biçimini verir çünkü kendisi Güzelik İdeasından büyür.

Sanat nesnesini ruhun ideal güzellik kaynağından yeniden biçimlendirdiğinde doğanın tüm görüngüleriyle başarmaya yeteneksiz olduğunu başarır, onun taşlaşmış anlığını seslerin ve renklerin, duyguların ve düşüncenin güzelleşmiş anlığına çevirir. Tin güzel biçime doğru özgürlüğünde — Sanatta — Doğanın yabanıllığını, katılığını, sonluluğunu geride bırakırken, birey kendi bireyselliğinden daha büyük bir evrenselin, Güzellik İdeasının anlatıcısı olur. Onu öğrenmez. Onu varoluşun kendisinden aldığı anlamdan ve değerden yaratır. Güzellik İdeasının anlatımı ve duyumsanması olduğu sürece, Sanat varoluşu tanrısala doğru büyütür. Varoluşa insan duyarlığından doğan ideal armağan olduğu ölçüde, insan ruhunun güzelliğini cisimselleştirdiği sürece, Güzel Sanat insanın ideale, idealizme ve özgürlüğe yürüyüşüdür. Onsuz varoluş yokoluştur.San'at ta moderne yonelen modern insan icin;
"Deccal" adli eserinde herr. Nietzsche soyle bir saptama yapiyor:

''Modern insan mı?
-Ne ettiğimi bilmiyorum;ne ettiğini bilmeyen her şeyim ben-
diye iç geçirir modern insan...
Bu modernlikti bizi hasta eden...
tembel barışlar,korkak tavizler,
modern Evet ve Hayır ın bütün erdemli kirliliğiydi.''
 
Son düzenleme:
Üst Alt