Mobbing nedir hangi hareketler Mobbing sayılır?

Mobbing nedir

İş yerinde psikolojik taciz, çalışanların arasında bir ya da birden fazla kişinin, bir diğer çalışana yönelttiği sistematik ve kasıtlı olarak yapılan aşağılama, küçümseme, dışlama, şahsiyetin ve onurun zedelenmesi gibi davranışlardan oluşan gayri ahlaki ve etiğe aykırı psikolojik bir taciz türüdür.

İş yerinde yapılan hangi hareketler mobbing sayılır?

Çalışanın diğer iş arkadaşlarının yanında sürekli olarak azarlanması, kendisine yüksek sesle bağırılması, iş arkadaşlarının yanında onurunun gururunun kırılması, hakkında olumsuz dedikoduların çıkarılması, normal şartlarda bir günde bitirilecek bir işin bir saatte yapılmasının beklenmesi, kendisinin işi beceremiyormuş gibi lanse edilmesi ve kendine olan güveninin zedelenmesi gibi sistematik ve kasıtlı olarak yapılan davranışlar mobbinge birer örnektir.

Mobbing'e uğrayan çalışan hangi yasal yollara başvurabilir?

6098 sayılı Borçlar Kanununun 417. Maddesinde, işçinin hem kişiliğinin, hem de yaşam ve vücut bütünlüğünün korunmasına yönelik olarak düzenleme yapılmıştır. Maddede, işveren-işçi hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak, saygı göstermek, işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamak, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca bu kanun maddesinde, işveren, işçiye ait kişisel verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir. Ancak özel kanun hükümleri saklıdır.
 
İş yerinde yöneticiler ya da patronlar neden mobbing yaparlar?

4857 sayılı iş yasasının işçiyi koruyucu hükümlerinden yararlanmanın engellenmesi bakımından iş veren iş akdini sonlandırmamak amacıyla işyerinden işçiyi çıkartmak için mobbing uygulayarak işçiyi istifaya zorlamaktadır.

Yani özellikle işçiyi istifaya zorlama durumlarında mobbing çok sık uygulanmaktadır.
 
İlk olarak 1960’lı yıllarda bazı hayvan davranışlarını incelemek için Konrad Lorenz tarafından kullanılan bir sözcüktür. Etolog Lorenz, mobbing için “küçük hayvan gruplarının büyük hayvanlara karşı gösterdiği tepki” tanımını yapmış.

1972 yılında ise İsveçli doktor Peter Paul Heinemann, okul yaşantısındaki çocukların davranışlarını incelemiş, bunu çocuklar arasındaki zorbalık olarak ifade etmiştir.

İş yerinde mobbingi ilk kez tanımlayan Dr. Leymann ise “bir ya da daha fazla kişinin, diğerine yaptığı düşmanca ve ahlak dışı iletişim şeklindeki psikolojik terör” ifadelerini kullanmış. Terimin ortaya çıkışı hakkında kısaca bunlar söylenebilir.

Öte yandan kelimenin Türkçe karşılığı Türk Dil Kurumu tarafından bezdiri olarak belirtilmiştir. Psikolojik terör, psikolojik şiddet, duygusal taciz, yıldırma, kabadayılık, rahatsızlık vermek, baskı kurma anlamlarına gelir.

Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve zayıf kontrolün olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasına denmektedir. Buradan mobbing hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz.
 
Modern feodalizmde, patronların yaptığı maddi ve manevi baskıların tümü bence...Türlü türlü yollarla yapılabilmektedir...Amaç kişiyi bezdirmektir...Sonuç ise kişinin " İSTİFASINA " gider...
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt