Mobbing (duygusal taciz)

Mobbing- Duygusal Taciz

Antipatik kişiliklidir:
Mobbingciler, genellikle kendi itibarlarını yükseltmek ve ihtirasları uğruna, kötü niyetli ve hileli eylemlere başvurmaktan çekinmezler Korku ve güvensizliklerini bir başkasına çamur atarak yenmeye çalışırlar

Narsist Kişiliğe sahiptir:
Mobbing yapanlar, birine daha iyi çalıştığı, daha çok sevildiği için içerleyebilir Performansları kendilerinden daha iyi ve daha üretken biriyle kıyaslanacağı için, yetenekli olana karşı psikolojik şiddet uygulamayı tek çıkar yol olarak görürür

Düşmanlık yapmaktan kendini alamaz:
Benmerkezci ve egoist insanlar oldukları için örgütsel etik değerleri hiçe sayar ve örgütsel çıkarları göz ardı ederler

Sadist kişiliğe sahiptir:
Sadist ruhlu mobbingciler, yaptıkları eziyetten haz duyarlar Özel ve toplumsal çevrelerinde dışlandıkları için kurumsal kimliklerini kullnarak, astlarına ve bazen eşit statüdeki insanlara karşı çok saygısız, kaba ve saldırgan davranırlar

Kötü Kişiliklidir:
Kötü kişilikli mobbingciler için kendilerinin dışındaki herkes, "kendiliğinden değersiz"dir
 

Mobbing Durumu Nasıl Ortaya Çıkar?

Mesleki yeterliliğin sorgulanması
Kişiye güvenilmediğinin hissettirilmesi
Kasten, verilen süre içinde bitirilemeyecek görevler verilmesi
Kişiden bilgi saklanması
Kişinin görmezden gelinmesi, gruptan izole edilmesi
Yetkilerinin azaltılması gibi durumlar olabilir.

Bunun dışında, kişi aniden yetersizmiş gibi gösterilebilir, daha önce sorun olmayan küçük hatalar çok büyük hatalarmış gibi gösterilebilir ve kişiyi utandırma eylemleri yapılabilir. Bu yapılan şeyler sadece işveren değil diğer çalışanlar tarafından da yapılabilir. Yani yöneticiler tarafından bazı çalışanlar mobbing uygulamak için azmettirilebilir. Özellikle, çalışanlar tarafından yapılan bu gibi şeyler için kişi kurumun yetkili kişilerine başvurduğunda, bu kişiler tarafından da olumsuz bir tavır alır ve başvurusu reddedilir. Sonuçta kişi istifa etmeye mecbur olur ve sanki bu kendi isteğiymiş gibi gösterilir.
 
Üst Alt