Mısır Piramitleri

Çöllerin Bıraktığı Miras

M.Ö. 2550li yıllarda yapıldığı tahmin edilen Mısır Piramitleri 21. Yy da hala gizemini koruyor.
Uçsuz bucaksız çöllerde yükselen, insan gücüyle yapılan devasa Piramitler birçok Bilim adamı ve Arkeoloğu bugüne kadar peşinden sürüklemiştir.
Her biri bir kaç ton ağırlığında taşlardan oluşan, Piramitler hakkında çeşitli teoriler olsa da, yüz binlerce işçinin hangi yöntemle, Piramitleri nasıl inşa ettikleri hala insanların kafasında büyük soru işaretleri barındırmaktadır.
Piramitler, en yaşlı ve günümüze kadar ayakta kalabilen yegâne harikalardır.

Kare tabanlı, üçgen kenar yüzeyleri en zirvede birleşen ve eski mısırlılar tarafından kraliyet mezarı olarak inşa edilen, piramitler birer mimari yapıdır. Dışarıdan bakıldığında basit birer yapı olarak görülen Piramitlerin iç bölümleri oldukça teferruatlıdır.
Firavunların güneşe yükselişinin mimari gerçeği olarak karşımıza çıkan Piramitler. Firavunların, ölümden sonraki kaderi ve tekrar doğumu olarak görülen Mısır Piramitleri hakkında antik bir Arap deyişi derki;

İnsan zamandan korkar zamansa Piramitlerden

21.yy da gizemini hala koruyan ince eleyip sık dokunan piramitler hakkında Bilim adamları tarafından ortaya konulan teoriler vardır. Dikkat çeken ayrıntılar ve gizemler günümüzde insanları hayrete düşürmeyi başarmıştır.
Gizemini koruyan piramitler hakkında İngiliz Matematikçi ve Astronomist, John Taylor birçok çalışmalarında elde ettiği sonuçları ise Haward Vyse tarafından analiz edilmiştir.
Bu kusursuz mimari yapılar incelendiğinde antik dönemde yapılan piramitlerin başlıca gizemlerinden söz etmek gerekilirse:
-Keops piramidinin üçgen şeklinde dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.
-Piramitler Ekim ayı ortasında Mart ayının başlangıcında yere düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterir.
-Keops piramidinin taban çevresini yüksekliğinin iki katına bölündüğünde tam olarak pi=3,1416 sayısı elde edilmektedir.
-Keops ve Kefren piramitleri Doğu-Batı ve Kuzey-Güney sınırlarına öyle kusursuz yerleştirilmişlerdir ki, o günün koşullarıyla düşünüldüğünde hayret verici bir durum olarak görülmektedir.

Kolektif Çalışmadan Doğan İnsan Gücü Abidesi

Piramitlerin inşasında çok fazla insan gücü kullanılmıştır. Piramitte çalışan işçiler inşaatın yanında kurulan kentlerde yaşamlarını sürdürüyorlardı bu kentler ancak 90lı yılların başında ortaya çıkarılabildi.
Bu iş gücü insanlık tarihinin en büyük mühendislik projesine imzasını attı. Büyük piramidin inşasında kullanılan taş bloklar inşaatın yanındaki taş ocağından sağlanıyordu.
Her bir taş 2 ila 3 ton arasında değişiyordu bu taşların nasıl yerleştirildiğine ilişkin Arkeolog ve Bilim adamları çeşitli teoriler ortaya koymuştur.
İnsan gücüyle taşınması imkânsız olan taşların hangi şartlarda taşındığı hakkında birçok teori vardır. Birçok teoriden oluşan görüşlerden biri de yapılan spiral bir rampaya çıkarılan taş bloklar üst üste konuluyordu rampa çamur kaplanıyor sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Heredotun bir teorisine göre bu rampanın inşası 10 yıl sürmüştür.
Antik Mısırlı işçilerin gruplar halinde kolektif bir çalışma tarzıyla dünyanın 7 harikasından birisini inşa etmiştirler.

Tonlarca Ağırlıkta Olan, 2 milyon Taş Blok

Keops piramidi diğer adıyla Büyük piramit. 19 yüz yıla kadar, dünyanın en büyük yapısı olması özelliğini de taşıyan Keops piramidinin boyu 145,75 metreydi ancak zamanla 10 metresini kaybettiği kabul ediliyor.

Büyük piramidin eğimi 54 derece 54 dakikadır. Taban köşelerin birleşmesiyle tam bir kare elde edilir, her bir kenarı 229 metredir. Kenar uzunluklarındaki hata oranı %0,1 bile değildir. Büyük piramit tonlarca ağırlıkta olan, 2 milyon taş bloktan yapıldığı söylenmektedir.

Piramidin uç noktasından 100 metre kadar aşağıda ve tabandan 40 metre yukarıda firavun odası vardır. Firavuna ait hazine ve eşyalar bu odaya konulmuştur.

Nilin batı yakasında bulunan piramitler ölümden sonraki yaşama doğru, yolculuğun simgesi olarak gizem bulutları arasında duruyor.
 
Üst Alt