Miras ortaklığının müşterek mülkiyete dönüştürülmesi istemi dilekçesi

elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davası ne kadar sürer , elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi dava dilekçesi , elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi harç , elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasında harç , elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi ne kadar sürer , elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi makale , elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi masrafı
Miras ortaklığının müşterek mülkiyete dönüştürülmesi istemi dilekçesi örneği

....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Miras Ortaklığının Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim ve davalı …, …/…/… tarihinde ölen muris …’in mirasçılarıdır.

2-) Taraflar muristen kalan terekeyi henüz taksim etmemişlerdir ve miras ortaklığı devam etmektedir. Ancak taksime kadarki süre içerisinde bazı yönetim işleri ve kullanım ihtiyaçları için miras ortaklığının, müşterek mülkiyete geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

3-) Bu nedenle, taksim edilene kadar tereke üzerinde paylı mülkiyet kurulabilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 644 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Veraset ilamı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, miras ortaklığının, müşterek mülkiyete dönüştürülmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.
 
Üst Alt