Miras ortaklığına temsilci atanması istemi dilekçe örneği

terekeye temsilci atanması dava dilekçesi örneği , terekeye temsilci atanması yargıtay , terekeye temsilci atanması hasımsız mı , tapu iptal davasında terekeye temsilci atanması , tereke temsilcisi ücreti 2019 , terekeye kayyım atanması dilekçe örneği , tereke temsilcisinin değiştirilmesi , miras ortaklığına temsilci tayini

Miras ortaklığına temsilci atanması istemi dilekçe örneği

....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin babası olan muris ..., .../.../... tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ölmüştür.

2-) Murisin terekesi henüz paylaşılmamış olup mirasçılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Paylaşma yapılıncaya kadar terekeye ilişkin yapılacak işlemlerde bir temsilcinin atanması gerekmektedir.

3-) Bu nedenle, talepte bulunulması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 640 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Veraset ilamı, nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle paylaşma yapılıncaya kadar terekeyi temsilen yapılacak işlemler için müvekkilimin veya uygun görülecek üçüncü bir kişinin temsilci olarak atanmasına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.​
 
Üst Alt