Mika

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba


TEVRAT: MICAH-Bölüm 4

Fakat son günlerde vaki olacak ki,
dağların başında Rab evinin dağı
pekiştirilecek, ve tepelerden yukarı
yükselecek; ve kavmlar ona akacaklar.

Ve çok milletler gidecekler, ve diyecekler:

"Gelin, ve Rabbin dağına,
Yakub'un Tanrı'sının evine çıkalım;
kendi yollarını bize öğretecek
ve O'nun yollarında yürüyeceğiz.

Çünkü şeriat ZION'dan,
Rabbin sözü JERUSALEM'den çıkacak;
ve çok kavmlar arasında hükmedecek,
ve uzakta olan kuvvetli milletler
hakkında karar verecek;

ve kılıçlarını saban demirleri,
mızraklarını bağcı bıçakları yapacaklar;
millet millete karşı kılıç kaldırmayacak,
ve artık cengi öğrenmeyecekler.

Fakat herkes kendi asması altında,
ve kendi incir ağacı altında oturacak;
ve onları korkutan olmayacak;
çünkü bunu ordular Rabbinin ağzı söyledi.
Çünkü bütün kavmlar her biri kendi ilâhının
ismiyle yürüyor;
biz de daima ve ebediyyen Tanrı'ımız Rabbin
ismiyle yürürüz..

MİHAİL:

Resul-i Ekremin (ASM) geleceğini haber veren ve bir
ismi de Mişâil olan eski zaman Peygamberlerinden bir
Zâttır.

Kitabının 4.Bab'ında:
"Ahir zamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orada
Hakk'a ibadet etmek üzere, mübarek dağı ihtiyar eder
Ve her iklimden oraya birçok halk toplanarak
Rabb-ı Vâhide ibadet ederler. O'na şirk etmezler."
diye bahsetmiştir.

İşte şu âyet, zâhir bir surette dünyanın en mübarek
dağı olan Cebel-i Arafat ve orada her iklimden gelen
hacıların tekbir ve ibadetlerini ve ümmet-i Merhume
nâmıyla şöhret-şiar olan Ümmet-i Muhammediye'yi (ASM)
tarif ediyor.

Mektubat
 
Üst Alt