Mezhepler

Said nursi hayattamı.imam Rabbani hayattamı, Mevlana hayattamı senin inanışında gıybet değilmi


Ben kalkıp bu zatlar hakkında iftiramı atıyorum.....

Kendi kitaplarında kendi elleri ile yazdıkları üzerinden konuşuyorum..kalkıp kendim kitap yazıp, yada 3. şahısların yazdığı kitaplara istinaden değil 1 e 1 kendi kitapların dan bilgi belge veriyorum sayfa numarasına kadar istersen aç bak sayfa numaralarına kadar var.. Zor bişey değil yani.. Zan ve Gıybet olması için o şahsın ortalıkda hiçbirşeyi olmaz ve ben kalkıp hıı demiştir yapmıştır dersem olur ama zaten elle tutulur belgelere dayanıyorum...:eek:k:
 
Peki acaba siz kimin lafına bakıyorsunuz?....

Bizim kaynak olarak aldığımız Ehli sünnet alimlerinin kitaplarında Kuran-ı Kerim'e ve Hadis-i Şerifler'e aykırı bir tek nokta bile yoktur. Bunları haklı çıkaran çoğunluk olmaları falan değil, bir nokta bile değiştirmeden hakiki dinimizi asıl kaynağından naklediyor olmalarıdır. Hakiki İslamiyeti öğrenmek isteyen bu hakiki alimlerin kitaplarını okumalıdır.

Dini yıkmak ve bozmak isteyenler bu alimler köprüsünü ortadan kaldırmak istemektedirler.
Bunların oyunlarını ve hilelerini iyi anlamalıyız.Herkes kendi aklına göre Kuran-ı Kerim'den ve Hadis-i şeriflerden mana çıkarmaya kalkarsa dünyadaki insan sayısı kadar din ortaya çıkar...
Samimi olarak Allahü Teala'ya doğruyu göstermesi için yalvararak hakiki bir Ehli sünnet aliminin kitabı okunursa; ehli sünnetin hakkaniyeti yakinen anlaşılabilir.
Dinini doğru olarak öğrenmeye istekli ve nasipli kimselerin seçeceği yol bu olmalıdır.

Kurana aykırı çok nokta vardır sevgili kardeşim. Oku araştır. Hatta bunun için mezhep imamları "bir mezhep hükmü ayet ve hadis ile çelişirse mezhep hükmü geçerlidir" demişlerdir. Bunu adamlar durup dururken neden söylesin? Hadislerin tümünü dikkate almazlar çünkü kendi görüşlerine uymayan hadislere uydurma derler. Çünkü sadece kendi görüşlerine uyan hadisleri alıp onlara sahih demişler ve Onlardan birisine sahih değil diyen kafirdir diyerek son noktayı koymuşlardır.

Madem müctehidlik haktı ve sahabeler müctehiddi. O halde soruyorum
Peygamberimizden sonra sahabeler neden kendi ictihadlarına göre Osmanilik, Ebu Bekirilik, Ömerilik, Zeydilik, Zübeyirilik, Cavşilik vs. gibi mezhepler kurmamış? Neden mezhep kurmak onlardan yüzyıllarca sonra yaşan bu zeki ve kurnaz insanlara kalmıştır?
 
Soru
Fıkıhta mezhebler olduğu gibi Akaid'te de mezhebler avar mıdır? Nurlar Akaid bölümünde kalbimizi tatmin ediyor elhamdülillah. Akaidi mezhebde kime bağlıyız? Ameli mezheb ve akaidi mezhebin farkı niçin oluyor?
05-Ağustos-2009 - 10:21:00
Cevabımız

Ameli mezhepler bir ihtiyaçtan, bir zaruretten ortaya çıkmışlardır. Bu sebeple hakiki ihtilaf bu alanda kaçınılmazdır. Zira mezheplerin ayrışmasındaki gerçek faktör; insanların iklim, coğrafya ve kültürlerinin birbirlerinden farklı olmasıdır. İklim ve coğrafya insanların farklı yaşam kültürleri oluşturmasını kaçınılmaz kılıyor. Bu da mezheplerin farklılığını gerektiriyor. Zira tek kültür ve tek mezhep, farklı kültür ve coğrafyada yaşayan insanlara dar ve yetersiz gelir, bu yüzden Kuran ve sünnet her kültüre yetecek ve genişlik verecek mezheplere müsaade etmiştir.

Selam ve dua ile...

Şunu diyebilen Hoca efendi nasıl bir lakırdı ettiğinin şuurunda mı...?

O zaman Eskimolara ayrı, afrikalılara ayrı, din mi gönderecek ne demek ALLAH C.C yeryüzünü yaratıp döşeyen ALLAH C.C bilmiyorda (HAŞA) bu eksikliği mezhep imamları mı aklede bilmiş RESULULLAH (S.A.S) SÜNNETİNDE tüm insanlığa değilde belli bir bölge halkına göremi amel etmişde (HAŞA)...? Bu eksikliği mezhepler çözmüş...

....Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâmı beğendim. ....MAİDE 3


"İnsanlara yol göstermek, doğruyu, yanlışı birbirinden ayırmak" (2/185)

için gönderilen bir din nasıl oluyorda, coğrafya, iklim ve şartlara göre mezhep ihityacı hissediyor..?
 
Aynen katılıyorum sevgili Ammar.
Allah'ın tüm insanlara ve görünmeyen akıllı varlıklara gönderdiği bir dini mezhepleştirerek hükümlerini iklim, kültür ve coğrafya şartlarına ayrı hüküm şeklinde indirgerlerse haliyle her coğrafya/kültür/iklim için ayrı mezhep çıkarma ihtiyacı doğar.

Rahat bırakın indiği gibi evrensel kalsın.
 
Son düzenleme:
Ben kalkıp bu zatlar hakkında iftiramı atıyorum.....

Kendi kitaplarında kendi elleri ile yazdıkları üzerinden konuşuyorum..kalkıp kendim kitap yazıp, yada 3. şahısların yazdığı kitaplara istinaden değil 1 e 1 kendi kitapların dan bilgi belge veriyorum sayfa numarasına kadar istersen aç bak sayfa numaralarına kadar var.. Zor bişey değil yani.. Zan ve Gıybet olması için o şahsın ortalıkda hiçbirşeyi olmaz ve ben kalkıp hıı demiştir yapmıştır dersem olur ama zaten elle tutulur belgelere dayanıyorum...:eek:k:

gıybetin ne olduğunu ögren önce
GIYBET EDENE NASIL MUKABELE EDİLMELİ?

4291 - Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?"

"Allah ve Resûlü daha iyi bilir!" dediler. Bunun üzerine:

"Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam:

"Ya benim söylediğim anda varsa, (Bu da mı gıybettir?)" dedi. Aleyhissalatu vesselam:

"Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir."

Ebu Davud, Edeb 40, (4874); Tirmizi, Birr 23, (1935); Müslim, Birr 70, (2589).

4292 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü, sana Safiyye'deki şu şu hal yeter!" demiştim. (Bundan memnun kalmadı ve:)

"Öyle bir kelime sarfettin ki, eğer o denize karıştırılsaydı (denizin suyuna galebe çalıp) ifsad edecekti" buyurdu. Hz. Aişe ilaveten der ki: "Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a bir insanın (tahkir maksadıyla) taklidini yapmıştım. Bana hemen şunu söyledi:

"Ben bir başkasını (kusuru sebebiyle söz veya fiille) taklid etmem. Hatta (buna mukabil) bana, şu şu kadar (pek çok dünyalık) verilse bile!"

Ebu Davud, Edeb 40, (4875); Tirmizi, Sıfatu'l-Kıyame 52, (2503, 2504).

4293 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı.

"Ey Cebrail! Bunlar da kim?" diye sordum.

"Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir."

Ebu Davud, Edeb 40, (4878, 4879).

4294 - Müstevrid radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Ribânın en kötüsü, haksız yere müslümanın ırzını (manevi şahsiyetini) rencide etmektir."

Ebu Davud, Edeb 40, (4876).

4296 - Muaz İbnu Esed el-Cüheni radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Kim bir mü'mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için, Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, Kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder."

Ebu Davud, Edeb 41, (4883).

4297 - Hz. Cabir ve Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anhüma anlatıyor:

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Ne fâsık ne de mücâhir (günahı açıktan işleyen) kimse için söylenen gıybet sayılmaz. Mücâhir olan hariç, bütün ümmetim affa mazhar olmuştur."

Rezin ilavesidir. Buhari'de ikinci kısım mevcuttur. Edeb, 60; Müslim, zühd 52, (2990).

4298 - Hz. Huzeyfe raadıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kattat (söz taşıyan) cennete girmeyecektir."

Müslim'in rivayetinde "nemmâm cennete girmeyecektir" şeklinde gelmiştir.

Buhari, Edeb 50, Müslim, İman 169, (105); Ebu Davud, Edeb 38, (4771); Tirmizi, Birr 79, (2027).

4299 - İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bana kimse, ashabımın birinden (canımı sıkacak bir) şey getirmesin. Zira ben, sizin karşınıza, içimde hiç bir şey olmadığı halde çıkmak istiyorum."

Tir
 
3) RİSALEİ NUR denen kitaplar kutsal değildir deniyorsa öyleyse; Şualar, Birinci Şua, c. I, s. 833.de geçen “Resailin Nur dahi ne şarkın malûmatından, ulûmundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavî olan Kur'an'ın, şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.” Cümlesinin ne anlama geldiğini düşünüp Said Nursiye göre bu risalelerin arştan inen kitaplar olduğunu öğrenmeleri gerekmez mi?

Benden sual ediyorsun: "Neden senin Kur'ân'dan yazdığın Sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirlerin ve âriflerin sözlerinde nadiren bulunur? bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var; bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor."
Elcevap (güzel bir cevaptır): Şeref, i'câz-ı Kur'ân'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından, bilâpervâ derim:
Ekseriyet itibarıyla öyledir. Çünkü, yazılan Sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şehadettir, şuhuddur. Taklit değil, tahkiktir. İltizam değil, iz'andır. Tasavvuf değil, hakikattir. Dâvâ değil, dâvâ içinde bürhandır. Şu sırrın hikmeti budur ki:
Eski zamanda, esâsât-ı imaniye mahfuzdu, teslim kavî idi. Teferruatta, âriflerin marifetleri delilsiz de olsa, beyanatları makbul idi, kâfi idi. Fakat şu zamanda, dalâlet-i fenniye elini esâsâta ve erkâna uzatmış olduğundan, her derde lâyık devâyı ihsan eden Hakîm-i Rahîm olan Zât-ı Zülcelâl, Kur'ân-ı Kerîmin en parlak mazhar-ı i'câzından olan temsilâtından bir şulesini, acz ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameten, hizmet-i Kur'ân'a ait yazılarıma ihsan etti.
Felillâhilhamd, sırr-ı temsil dürbünüyle, en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırr-ı temsil cihetü'l-vahdetiyle, en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırr-ı temsil merdiveniyle, en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırr-ı temsil penceresiyle, hakaik-i gaybiyeye, esâsât-ı İslâmiyeye, şuhuda yakın bir yakîn-i imaniye hâsıl oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hattâ nefis ve hevâ teslime mecbur olduğu gibi, şeytan dahi teslim-i silâha mecbur oldu.
Elhasıl, yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa, ancak temsilât-ı Kur'âniyenin lemeâtındandır. Benim hissem, yalnız şiddet-i ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tazarruumdur. Dert benimdir, devâ Kur'ân'ındır.
 
Risale-i Nur'un Dışında Kitap Okuyamaz Mıyız? Bu konuya bakış açımız nasıl olmalıdır?

Nur talebeleri, İmanî ve Kur'anî hakikatlerin öğrenilmesinde bir tefsir olarak risaleleri okumayı tercih etmekle birlikte, okudukları tek kitap risaleler değildir. Onlar risalelerden namazın niçin kılınacağını öğrenirler, ilmihal okuyarak ise nasıl kılınacağını öğrenirler.

On birinci Lem’a’yı okuduklarında, Peygamber efendimizin (a.s.m.) sünnetine uymanın lüzumunu anlarlar, siyer kitapları okuyarak ise sünnetin ayrıntılarını öğrenirler.

Risale-i Nur eserleri, iman noktasında, başka eserlere ihtiyaç bırakmamıştır. Yani bir kişi, mesela haşir risalesini ve alakalı yerlerini Risale-i Nur’dan okuyup tetkik edip öğrendikten sonra, haşirle alakalı artık başka bir kitap aramasına gerek kalmaz. Çünkü Bediüzzaman hazretleri o konuda akli, mantıki ve nakli (ayet, hadis) delilleri en mükemmel bir şekilde ifade etmiş ve başka eserlere de ihtiyaç bırakmamıştır.

Ancak Risale-i Nurların açılımı olan tarihi, coğrafik bilgileri veya biyoloji, tıp gibi ilimleri gerek müstakil gerekse Risale-i Nurla irtibatlandırarak okumakta hiçbir beis bulunmamaktadır. Konuyla alakalı olarak Bediüzzaman hazretleri Kastamonu Lâhikası’nda şu beyanatta bulunuyor:

"Diyorlar: ‘Said yanında başka kitapları bulundurmuyor; demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazâlî'yi (r.a.) de tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına getirmiyor.’

İşte bu acip, manasız sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır; fakat, safdil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar. Buna karşı deriz ki: Hâşâ, yüz defa hâşâ!

Risale-i Nur ve şakirtlerinin bir üstadı olan Hüccetü'l-İslam İmam-ı Gazalî ve beni Hazret-i Ali ile bağlayan yegâne üstadımı beğenmemek değil, belki bütün kuvvetleriyle onların takip ettiği mesleği ehl-i dalâletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir.

Fakat, onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu, erkân-ı imaniyeyi sarsmıyordu.

O muhakkik ve allâme ve müçtehid zatların asırlarına göre münazara-i ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silâhlar hem geç elde edilir, hem bu zaman düşmanlarına birden galebe edemediğinden, Risale-i Nur Kur'an-ı Mucizü'l-Beyandan hem çabuk, hem keskin, hem tam düşmanların başını dağıtacak silâhları bulduğu için, o mübarek ve kudsi zatların tezgâhlarına müracaat etmiyor.” (1)
 
Ben kalkıp bu zatlar hakkında iftiramı atıyorum.....

Kendi kitaplarında kendi elleri ile yazdıkları üzerinden konuşuyorum..kalkıp kendim kitap yazıp, yada 3. şahısların yazdığı kitaplara istinaden değil 1 e 1 kendi kitapların dan bilgi belge veriyorum sayfa numarasına kadar istersen aç bak sayfa numaralarına kadar var.. Zor bişey değil yani.. Zan ve Gıybet olması için o şahsın ortalıkda hiçbirşeyi olmaz ve ben kalkıp hıı demiştir yapmıştır dersem olur ama zaten elle tutulur belgelere dayanıyorum...:eek:k:

Beşincisi: Risale-i Nurları Kur’an ve vahiy ile mukayese etmek, gerçekten çok acıklı ve tutarsız bir iftiradır. Risale-i Nurların her yerinde Kur’an ve peygamber hakikati izah edilip ispat edilirken, onlarla kıyas edilmesi görülmemiş bir çelişki, acaip bir bakış açısıdır. Ya da tamamen yüzeyselliğin ve önyargının mahsulüdür.
 
Beşincisi: Risale-i Nurları Kur’an ve vahiy ile mukayese etmek, gerçekten çok acıklı ve tutarsız bir iftiradır. Risale-i Nurların her yerinde Kur’an ve peygamber hakikati izah edilip ispat edilirken, onlarla kıyas edilmesi görülmemiş bir çelişki, acaip bir bakış açısıdır. Ya da tamamen yüzeyselliğin ve önyargının mahsulüdür.

mukayese eden ben değilimki bizzat SAİD KENDİSİ MUKAYESE EDİYO.. BAK BİR SAYFA GERİDE DELİLERİ VAR ....:prv:
 
Üst Alt