• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Mevlid-Kandili Nedir?

  • Konbuyu başlatan arrad
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 11
  • Görüntüleme 3K

Okunuyor :
Mevlid-Kandili Nedir?

sworden

Amatör
Üye
sn arrad ben şahsi fikrim derken kendimi bir anlamda güvenceye alıyorum.çünkü "kesinkez böyledir" dersem sorumluluk alırım fakat bu benim anladığım diyerek sadece kendimce anladığımı ortaya koyuyorum evet belki yanılabilirim ama bu beni bağlar.

Sn arrad kadir gecesini sdece Allah'ın bildiğine dair bir Kuransal kanıt hatırlamıyorum.Ayrıca Kuran vahyi peygamberimize inmedi mi?O DA bunu biliyor olamaz mı??
 

arrad

Acemi
Üye
.
.
.
.

Esselam Aleykum ve Rahmetullahi ve Bereketuhu

Sevgili "sworden" yazınız için teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hemen açıklık getireyim "şahsi düşünceler" üzerine yaptığım yorumum genel bir yorum idi, ve sizinle sınırlı olmaksızın, genelde biz (içinde ben de dahil) insanların yaptığı bir hatadır, yani bazen "ben böyle biliyorum" deyip mevzu ne ise daha da araştırmaya, incelemeye, Kuran ve Sünneti anlamaya gitmediğimiz oluyor insan olarak maalesef, bu yanlış huyumuz üzerine yaptığım nacizane genel bir yorum idi.

Fakat sizin bahsettiğiniz şekilde ki "kesin bu dur diyemem ama bildiğim kadar şahsi düşüncem şöyledir..." dememiz ve sizin bunu örneklemenize katılıyorum, çok haklısınız ve akıllıcadır, teşekkür ederim.

Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem özür dilerim, hakkınızı helal edersiniz inşa'Allah.


Şimdi Kadir gecesi mevzusuna ilişkin olarak, öncelikle Kuranımıza bakalım, 97 Sure Kadir Suresidir. Türkçe mealen şunu der:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.Bu mevzu hakkında bazı hadislere bakalım:

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Nebi (sas) şöyle buyurdu:
"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır."
Kaynak: Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü'l–kadr 1; Müslim, Müsâfirîn 173–176. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Tirmizî, Savm 1; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 3, Savm 39–40; İbni Mâce, İkâmet 173, Sıyâm 2, 39.

Abdullah İbni Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre, bir grup sahâbî, rüyalarında Kadir gecesinin ramazan'ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler (ve bunu Hz. Peygamber'e sas bildirmişler)di. Bunun üzerine Resûlullah (sas) şöyle buyurdu:
"Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, ramazanın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!"
Kaynak: Buhârî, Leyletü'l–kadr 2, Ta'bîr 8; Müslim, Sıyâm 205 –206. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 5; Tirmizî, Savm 71.

Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sas) ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:
"Kadir gecesi’ni ramazanın son on günü içinde arayınız!"
Kaynak: Buhârî, Leyletü'l–kadr 3; Müslim, Sıyâm 219. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72.

Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu:
"Kadir gecesi’ni ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayın!"
Kaynak: Buhârî, Leyletül–kadr 5; Müslim, İ'tikaf 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 17; İbni Mâce, Sıyâm 57.

Yine Âişe (ra) şöyle dedi:
"Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi"
Kaynak: Buhârî, Leyletül–kadr 5; Müslim, İ'tikaf 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 17; İbni Mâce, Sıyâm 57

Yine Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sas) , "ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi."
Kaynak: Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72; İbni Mâce, Sıyâm 57.
[8] Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5.

"Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın." (Müslim)

"Kadir gecesini, Ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya Ramazanın son gecesinde arayın. Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur." (İ.Ahmed)

Âişe (ra) şöyle dedi:
– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.
– "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu."
Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5.

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :
-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)


Peygamberimiz (sav) buyuruyor:
"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Bu geceyi ihya için kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmelidir.

"Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar." (Taberani)

"Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır." (Taberani])

"Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir." (Müslim)

İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki:
"Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur."

Kadir Gecesini Allah Kuran'da belirli bir gün olarak açıklamamıştır, aynı şekilde Efendimiz Muhammed Mustafa'da (sas) bu güne/geceye dair belirleyici bir açıklamada bulunmamıştır. Durum böyle iken ve herşeyi bilenin Allah olduğunu kabul ettiğimize göre gerçeği ancak Allah biliyor dememiz yerinde olur. Yukarıda ki hadislerde de gördüğümüz gibi bazılarına göre bazılarına göre son 7 gününde, bazılarına göre son 10 gün olarak hadis edilmiştir.

Bu sebeple Kadir gecesini sadece 27sidir (ki doğru olabilir, Allahu Alim) düşüncesiyle sınırlı tutmaktansa tüm geceleri hele hele son 10 gündüz ve gecesinde Kadir anıymış gibi ibadet, tefekkür, kulluk içinde olmamızın daha uygunluğu söz konusudur. Ama tabi ki bu diğer zamanlarda, günlerde/gecelerde, aylarda kulluk görevimizde noksanlık edebileceğimizi, ve bunun karşılığında Kadir gecesinde bunun açığını kapatabileceğimizi düşünmeye itmemeli,
çünkü bu Allah ile pazarlığa girmemiz anl***** girebilir, Allah korusun ve affetsin.

O sebeple, Kadir gecesi "şu gecedir" dememizle belki insanları diğer gündüzler/geceler daha az kulluk, Allah'ı daha az anma ve daha az ibadete yani genel olarak daha "gevşekliğe" itebilme durumuna sebebiyet verebiliriz. Yani "Kadir Gecesinden Kadir Gecesine, Ramazandan Ramazana, Cumadan Cumaya müslümanlar" değil, her zaman daimi salah (namaz) içinde olan birer kullar olmamız önem arz ediyor, inşa'Allah öyle olabiliriz. O sebeple Kadir gecesi tarifini Efendimiz Muhammed Mustafa (sas) tayin ettiği zamanlarda her daim aramamız ve o zaman dilimi içinde her an öyleymiş gibi çabalamamız/yaşamamız/ibadet içinde olmamız daha hayırlı olabilir inşa'Allah.

"Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak lazımdır." (Hadika)

"Allahü teâlâ, Kadir gecesini gizlemiş, yani Ramazan ayının çeşitli günlerine koymaktadır. Bu sene Ramazanın birine koyarsa öteki sene Ramazanın yedisine koyabilir, Kadir gecesi o gece olur. Diğer geceler gibi falanca ayın belli bir günü yapmamış, bu geceyi gizlemiştir. Bu gecenin aylarla ilgisi yok, gece ile ilgisi var. Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesinde Kur'an-ı kerim inmiş ise, bu sene de Kadir gecesi Ramazanın üçüne alınmış olabilir. Demek ki bu mübarek gece Ramazanın üçüne geldi. Ay mefhumundan sıyrılmak gerekir. Diğer geceler ayla ilgili, Kadir gecesi ayla ilgili değil, gece ile ilgilidir. Allahü teâlâ dileseydi her aya bir tane koyardı ve her ayda Kadir gecesi olabilirdi. Kur'an-ı kerimin indiği bu geceyi de her ay kutlardık.

İlk defa Kur’an-ı kerimin nazil olduğu gecenin hususiyetini, faziletini ve bereketini Allahü teâlâ her sene başka bir geceye veriyor. Yani her sene değişik bir gecenin o kıymet ve fazileti taşımasını irade buyuruyor. Kur’an-ı kerimin nazil olduğu o mübarek gecenin her sene-i devriyesinde aynı gecenin o fazileti taşıması icap etmiyor. Başka bir gece o fazileti taşıyabiliyor."
dinimizislam.com

"Ramazandaki bu gecenin bin ay yani 83 sene 4 aydan daha hayırlı olduğunu, inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek bu geceyi değerlendirenin günahlarının bağışlanacağını, bu gecenin Ramazanın son on veya yedi gününün tek olanlarında aranması gerektiğini, bu gecede Rasûlullah (s.a.v.)'ın bize en çok okunmasını tavsiye ettiği duayı ve hayatı boyunca Ramazanın son on gününde ibadeti artırıp itikaf yaptığını öğreneceğiz."
Kaynak: Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 348.

"Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır" (İmam-ı a’zam)

"Hadîs-i şerîfini düşünülerek, sık sık vâki olan 27. gece ihyâ edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevâba kavuşulur."
Kaynak: Prof.Dr.Ramazan Ayvallı, Kadir Gecesi

Saygı ve sevgilerle.

Esselam Aleykum ve Rahmetullahi ve Bereketuhu
 
Üst Alt