• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

metapsişik terimler

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 1
  • Görüntüleme 3K

Okunuyor :
metapsişik terimler

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

Mentâl-Mentâl Âlem-Mentâl Beden

Yn: Menos
Lâ: Mena
Al: Seelich, Geistig
In: Mental, Mental Plan
Fr: Mentale, Plan Mental
Os:Zihnî, Mânevî, Nefsî Safha
Tr: Zihinsel, Anıl, Mantal

-Asıl anlamı ile zihnî demektir. Genellikle ruhu
ilgilendiren, ruha ait olan anlamında kullanılır.

-Teozofi'de, mentâl beden ve mantâl plân olarak
geçer.
-Mântal Plân, Astral bedenden daha seyyal, ince,
renk itibariyle parlak renklerin hakim olduğu bir
bedendir.
-Doğru olan düşünceler, mantâl beden vasıtasıyla
yayımlanırlar.
-Mücerret(soyut, yalın,â'lev,bare) düşünceler,
yüksek mantâl dünyada meydana getirilmişlerdir.
-Mantâl beden, heyecanlardan müteessir olmaz.
"Bir anlamda, eşya üzerinde yapıldığı gibi, değer
yükleme kabul etmez."
-Sezgi ve yüksek tefekkür ve bağlı tahayyüller
mantâl beden vasıtası ile fizik âleme aks'eder.

-Mantâl plân, teozoflara göre, ışık ve saadet
âlemidir.
-Bu plândaki varlıkların şuurları genişlemiştir
ve hemcinslerinin şuurlarını kendi şuur'u içinde
görür.
-Nazarî (Speculative-kurgusal) değil, müsbet
(İsbat edilebilir-Establishment-kurumsal) bir
bilgiye ulaşılmıştır.
-"Bakmak ve Görmek arasındaki farklılık veya
dış ve iç'i bir arada görmek," gibi..
-Tam bir sempati ile hissedilir, bilinir, denenir.
-Ruhun yüksek kabiliyet ve melekeleri serbest
kalmıştır.
-Nefsaniyet aşırı şekilde azalmış, kabalığını
tamamiyle kaybetmiş, ince bir kişilik tarz'ına
dönülmüştür.
-Hikmet ve varlık sevgisi hakim durumdadır.
-Kâinat kanunlarına uygun hareket edilir.
Medical Transcription Industry Association
 

mopsy

Emektar
Üye
Spatyom

MerhabaBu terim doğrudan doğruya Lâtince/Roman harfleri
ile yazılış biçimini bulmuştur. Astronomik anlamının
dışında bir anlam olarak, "Öte-Âlem, Âlem-i Ervah,
Ruhlar Âlemi, Ahiret" deyimlerini de ihtiva eder.

Spatyom/Stpoyam, bedenden ayrılan ruhun intikal
ettiği bir mekândır.

Bu mekânın dokusu, ruhun imajinasyonu ve serbest
düşüncesini, en uygun formlarda görünür biçimlere
dönüştürebileceği bir yapıda sistemleştirilmiştir.

Bu mekânın kesafeti/yoğunluğu/depth, ruh-varlığın
tekâmül seviyesine göre değişiklikler gösterir.
Üç buut maddesine daha yakın olan sahalar yoğun,
oradan geçip farklı bir buut sahasına dahil olununca
daha seyreltik bir hâl alırlar.

Beden terkedildikten sonra spatyoma geçen varlık,
tekâmül derecesinin verdiği seyyaliyetin imkânına
göre, bu ortamda bir seviye işgâl eder/şekil alır.

Madde inceldikçe meknuz enerjisi/farklı biçimlere
girerek görünebilme enerjisi de artar.

Bu prensipten dolayı, spatyomun giderek seyyallik
kazanan, akışkan ve değişken yüksek vasatlarında
mütekâmil varlıklar bulunur.
Bu bir gerçektir.
Bu durum bitmez nüanslar/ince ve farklı biçimlerin
sürekli yapılanması içerisinde sonsuza dek devam
eder.

Ruh Âlemi terimiyle ifade edilmek istenen anlayış,
fikir ve görüş/concept doğru değildir.
Zira maddesiz /peri-spirit-siz/çevresinde etheric
bir saha bulunmayan ruhlar ve maddesiz ruhlardan
müteşekkil âlemler, bizim maddi kâinatımızda söz
konusu olamaz.

Dünyamızın dışında kalan ve beden/form/frame'i
terkedişin ardından varlıklara kapılarını açan âlem
de, daha yüksek ve ince tertipte bir madde âlemidir.
Ve ruh dünyaya olduğu gibi oraya da ancak maddi
vasıtaları ile intikâl eder.
Spatyom deyimi, öte-âlem vs. den daha geniştir;
Dünyamız da bir ruh âlemidir.

Metapsişik Terimler Sözlüğü
Ruh ve Kâinat: 4. Bahis
 
Üst Alt