Meşrep nedir?, Mezhep nedir?

MEZHEB NEDİR MEŞREB NEDİR

Arapça'da, mezheb, gidilecek yol, meşreb, su içilecek yer demektir.

Istılahî olarak, islam dinini İmam-ı Âzam, imam Malik, İmam Süfyan-ı Sevrî gibi bilginlerin anlayışlarına, görüşlerine uyarak yaşamaktır. Bu imamların görüşlerine mezheb denir.

Meşreb ise, her insanda farklılık arzeden karakterolojik bazdaki huy, mizaç, zevk ve alışkanlıklardır.

Meşrebi geniş: Hoşgörülü, kalıpları kırmış, şekilden kurtulmuş, herkesle diyalog kurabilen kişiler için, meşrebi geniş deyimi kullanılır.

Mezhebden bahsolunur, meşrebden bahsolunmaz. Bir insanın mezheb seçmesi, tenkit etmesi veya takip etmesi gibi şeyler değişkenlik arzedebilir. Bu yüzden ele alınıp incelenebilir, ama meşreb, genellikle doğuştan gelen sabit bir yapıyı gösterir, değişmez, nasılsa öyledir. Bu sebeple, meşrebden bahsolunmaz. İnançsız kişiler için, "mezhebsiz" tâbiri kullanılır.
 
Z

Ziyaretci

Ziyaretci
geniş meşrebli deyimi ne zaman bu manaya geldi nereye çekmişsiniz lafı insanlara neden yanlış bilgi veriyorsunuz gidip iyi araştırıp yazın buraya!
 
Üst Alt