Meslekî Açık Öğretim Lisesi

Açık Öğretim Lisesi bünyesinde mesleki açık öğretim programı olarak hizmet veren okulumuz, Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılarak, 2006 yılında Mesleki Açık Öğretim Lisesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi, ilköğretimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam edemeyenler ile orta öğretimden ayrılanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı verip eğitim-öğretim imkânı sağlayarak hizmet vermektedir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde yaş sınırı yoktur.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde endüstri meslek, kız meslek, ticaret meslek ve imam hatip lisesi programları uygulanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinin de öğrenim süresi kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır.

3 yıllık sistemde okuyan öğrencilerin mezuniyet için; endüstri meslek lisesinde 210, kız meslek lisesinde 203, ticaret meslek lisesinde 204 ve imam -hatip lisesinde 208 kredilik ders başarmaları, almaları gereken ortak, alan veya seçmeli dersleri tamamlamaları ve en az 6 dönem öğrenim görmeleri gerekmektedir.

4 yıllık sistemde okuyan öğrencilerin ise, toplamda 240, alanlarında 140 kredilik ders başarmaları, almaları gereken ortak, alan veya seçmeli dersleri tamamlamaları, alan derslerinden bir kez sınava girmeleri ve en az 8 dönem öğrenim görmeleri gerekmektedir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde derslerin bir kısmı uzaktan eğitimle, bir kısmı yüz yüze eğitimle verilmektedir. Yeni kayıt olan ve kayıt yenileyen tüm öğrenciler, dönemlerine uygun olarak ortak, bazı alan ve seçmeli derslerden belirlenen tarihlerde sınavlara girerler. Sınavlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır, yüz yüze eğitimle verilen alan derslerinin sınavları ise eğitimin verildiği okul/kurum müdürlüğünce yapılır.
 
Üst Alt