Mesai arkadaşını tehdit eden Devlet memuru ne ceza alır?

Mesai arkadaşını tehdit eden ne ceza alır?,Mesai arkadaşını tehdit eden Devlet memuru ne ceza alır?,memura verilebilecek cezalar

Kamu kurum veya kuruluşunda görev yapan Devlet memurları arasında, iş arkadaşlarına karşı; kötü muamele eden, söz veya hareketle sataşan, hakarette bulunan veya onları tehdit eden memurlara da rastlanabilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların disipline aykırı fiil ve davranışlarını sayarken, memurların iş arkadaşlarına karşı olan bazı fiil ve davranışlarının da disiplin cezası gerektireceğini hükme bağlamıştır.

Devlet memurlarının işlediği disiplin fillerine verilecek cezalar 657 sayılı Kanunun 125. maddesine düzenlenmiştir.
Bu maddedeki belirlemeye göre,

"l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,"

fiiline karşılık olarak Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilmektedir.Ancak verilecek cezanın yargıdan dönmemesi için bu tehdidin yapıldığının ispatlanması gerekmektedir. Bu çerçevede; eğer tehdit elektronik ortamda yapılmış ise bu kayıt saklanmalı, eğer tehdit bir arkadaş grubu içinde yapılmış ise durum tutanak altına alınmalı ve olaya şahit olanlardan şahitlik yapmaları istenmelidir.

Şahidin olmadığı ve ispatlanamayan durumlarda, verilecek cezanın yargıdan dönme ihtimali yüksek olmaktadır.

Diğer taraftan, tehdidin gerçekleştiğinin ispatlanması halinde, tehdit eden kişi hakkında ayrıca Savcılığa suç duyurusunda bulunularak, ceza yargılaması talep edilmelidir.
 
Kademe ilerlemesi idari dava mevzusu. Ancak tehdit memurun memuriyetinden başka ceza hukukunu alakadar etmektedir. Memur memuriyetinden ne ceza alırsa alsın bunun haricinde mağdur olan(müşteki) istediği gibi karakola ve ya adliyede nöb(müracat) savcısına şikayet edebilir.

Ceza yargılamasının bir sebebi de yaralama ve ya daha ağır suçların da tehditle başlamasındandır.

Ancak idare mahkemesine açılacak bir dava ve ya hukuk mahkemesine de açılsa, içerikten gerekli mana çıkarılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulur mu? Hakim suç duyurusunda bulunmayabilir ve savcılıktan alınabilecek ceza yargılaması ihtimali ortadan kalkmış olur.

Hukuk İdare ve Savcılığa ayrı ayrı dava açılabilir.

Mail vb elektronik kayıt bildiğim kadarıyla TİB vb ile yapılıyor. Yani maili silmek delilin yok olması değildir.
 
Üst Alt