Memuriyetten istifa sonrası geri dönüş için dilekçe örneği

istifa sonrası dönüş mahkeme kararı

seçim için istifa eden memurun geri dönüş dilekçesi örneği

istifa eden memur başka kurumda göreve başlayabilir mi

istifa eden memurun geri dönüşü
399 istifa sonrası geri dönüş
istifa eden memur geri dönüş emsal karar
istifa eden hemşire geri dönebilir mi


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları başlıklı 92. maddesine göre; İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler

Bu hüküm çerçevesinde, atamaya yetkili amirin uygun görmesi halinde söz konusu kişi tekrar memuriyete atanabilir. Bu atamada, müktesebine uygun herhangi bir kadroya atanması mümkündür. Bu kadro, eski kadrosu olabileceği gibi başka kadro da olabilir. Önemli olan, atamada 657 sayılı Kanunun atamaya ilişkin hükümleri ve gerekli durumlarda görevde yükselme esaslarına uyulmasıdır.

Bunun yanında, Kurumunuz BELEDİYE ise 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinde yer alan sınırlamalara da uyulması gerekmektedir.

AYRICA; istifa eden kişi eğer aday memur ise sadece kendi kurumuna döner asil memur ise en az 6 ay sonra istediği kuruma başvuru yapıp açıktan atama isteyebilir burada tek şart bir adet veya bir kaç adet sağlam referans (yani TORPİL) siz öncelikle referans ayarlayın sonra ona göre kurumlara başvuru yapın

istifa-sonrasi-geri-donus-dilekcesi.jpg


 
Üst Alt