Memuriyetten istifa dilekçesi

.... BAKANLIĞINA
.. İL MÜDÜRLÜĞÜNE
… MÜDÜRLÜĞÜNE​

657 sayılı Kanunun "Çekilme:" başlıklı 20'inci maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler." hükmü, 94'üncü maddesinde ise "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir" hükmü yer almaktadır.


Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.
Gereğini arz ederim.


Ad Soyad
Adres:
Sicil No:
T.C. Kimlik No:
 
Üst Alt