Memur olmak için istifa etsem kıdem tazminatı alabilir miyim?

özel sektörde çalışırken memur ataması çıkanlar tazminat alabilir mi , özel sektörden memurluğa geçişte kıdem tazminatı 2019 , işçiyken memur olanların kıdem tazminatı , memuriyet sebebiyle iş akdinin feshi , özel sektörde çalışırken memur ataması çıkanlar 2019

Devlet memuru olma hakkı kazandım halen çalıştığım yerden istifa etsem kıdem tazminatı alabilirmiyim?

iş kanununa göre haklı neden olmadan istifa edenler hangi durumlarda kıdem tazminatı alabilir?

Kıdem tazminatı alabilmek için kişinin kusuru olmadan işten çıkarılmış ya da haklı fesih yapmış olmak gerekmektedir. Peki memuriyete hak kazanarak işlerini bırakarak devlet memuru olan kişiler, ayrılırken kıdem tazminatlarını da alabilirler mi?

MEMUR OLMAK İÇİN İŞİNDEN AYRILANLAR KIDEM TAZMİMNATI ALABİLİR Mİ?

Peki memur olmak amacıyla istifa eden çalışan kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Yasaya göre yukarıda sayılan haller dışında haklı bir sebebi olmasan istifa eden çalışan kıdem tazminatı alamaz. Memuriyet amacıyla istifa etmek de haklı bir sebep olarak görülmemektedir. Dolayısıyla bu şekilde istifa eden birinin kıdem tazminatı alma şansı yoktur. Memur olmak için istifa etmek İş Kanunu açısında keyfiyet olarak görülmekte ve bu gerekçe bir anlam ifade etmemektedir. Kişi aynı zamanda ihbar süresine de uymalıdır.

HAKLI NEDEN OLMADAN İSTİFA EDEN İŞÇİ HANGİ DURUMLARDA KIDEM TAZMİNATINI ALABİLİR?

Bu durumlar; kişinin zorunlu askerlik görevinden dolayı istifa etmesi, kadın çalışanın evlendikten 1 yıl sonra istifa etmesive 15 yıl-3600 gün uygulamasına göre, ilk sigorta giriş tarihi 08/09/1999 tarihinden önce olan ve sigorta prim gün sayısı toplamı 3600 gün olan işçinin istifa etmesidir. Bu gibi durumlarda işçi istifa etse de kıdem tazminatı alabilir.
 
  • Etiketler
    haklı fesih kıdem tazminatı memur memur olmak için istifa etmek
  • Üst Alt