Memur Görevinde Nasıl Yükselir?

Memur Görevinde Nasıl Yükselir?,memurlukta yükselme şartları,memurlukta yükselme nasıl olur

Kamu kuruluşlarındaki memurların daha üst kademeye terfi edebilmesi için bazı usullere uyulması gerekmektedir. Memurun girmiş olduğu sınavlar, ne mezunu olduğu, hangi tarihte memurluğa başladığı gibi hususlar, bir memurun kurum içinde terfi edebilmesini etkiler.18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" ile artık kurum içinde müdür ve daha alt görevlere (şube müdürü, şef, ve diğer tüm alt ünvanlar) atanmak için ilgili kamu kurumunda belirli bir süre çalışılmış olması ve görevde yükselme eğitiminin alınması gereklidir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Memurlukta Terfi Etmek İçin Öğrenim Düzeyi Şartı Nedir?

Bir memurun görevde yükselmesi için uygulamaya konan bu Yönetmelik ile görevde yükselmek için alınması gerekli olan eğitime ilave olarak aşağıda belirtilen ünvanlara öğrenim düzeyi şartı da getirilmiştir.

-Araştırmacı, şube müdürü, APK Uzmanı, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, müdür, uzman, müdür yardımcısı, çözümleyici ve buna benzer görevler için en az dört yıllık yükseköğrenim görülmüş olması gerekmektedir.

-Şef, programcı, amir gibi görevlere atanacak memurların en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olması gerekmektedir.

-Bilgisayar işletmeni, kontrol işletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, muhasebeci şoför ve düz memur gibi görevleri alacak kişilerin en az orta öğrenim mezunu görmüş olmaları şarttır.

Görevde Yükselme Sınavı Nedir?

Görevde yükselme sınavı kamuda çalışan memurların bulunduğu konumdan daha yüksek mevkideki memurluklar için girdiği sınavdır.

Ünvan Değişikliği Sınavı Nedir?

Ünvan değişikliği sınavı en az orta öğrenim mezunu kişiler için, mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ünvanlara dair görevlerin, tayin edilebilmesi için yapılan sınava denmektedir.
 
Üst Alt