Melayê Cızîrî

Melayê Cızirinin gerçek adı Ahmeddir. Melayê Cızirinin doğum tarihi hakkında birç ok rivayet vardır. Kendisinin şiirinde belirttiğine göre Hicri takvime göre 974te Cizrede dünyaya gelmiştir. Miladi takvime göre 1566a denk gelir.

Melayê Cıziri Botan aşiretindendir. Babasının adı Muhammeddir. O da zamanında bütün Kürt halkı arasında bilinen, dindar bir ailede büyümüştür. İlk hocası babasıdır. Diyarbakır, Bingöl, Hasankeyf gibi farklı yerlerde ilim öğrenir. İmamlık icazetini Diyarbakırdan Mele Tahadan almıştır. Uzun süre Diyarbakırın Sırba Köyünde İmamlık yapmıştır. Sırba ve Hasankeyften sonra Cizreye gelir ve hayatının sonu kadar memleketi olan Cizrede kalır.

Mela Ehmedê Cızirinin eserlerinden en meşhur olanı Onun Divanıdır. Doğrusu diwanından başka hiç bir eserinden bahsedilmiyor. Divanının dışında ağızdan ağza bize kadar ulaşan sadece birkaç şiiri vardır.

Mela Ehmedê Cızirinin divanı Kürt edebiyatı açısından büyük bir zenginliktir. Mela şiirlerinde Farsça, Arapça ve çok az Türkçe kelime kullanmıştır. Buna rağmen şiirlerini zengin bir dille yazmıştır. Şiirlerin birçok Kürtçe atasözü ve deyime yer vermiştir. Şiirlerinde kullandığı 1500'e yakın kelimenin çoğu Kürtçedir.

Onun şiirlerinden bazıları halkın ağzından bu günlere kadar gelmiştir. Şiirleri belli süre halk tarafından okunmuştur.

Mela Ehmedê Cızirinin divanında toplam 140 şiir vardır. Mela Ehmedê Cızirinin ölümü hakkında birçok rivayet vardır. Hicri 1050de vefat etmiştir. Mezarı şimdi Cizrede, Medresa Sordadır.
samandoken.com
 
Üst Alt